LUẬT THƯƠNG MẠI 2005

Số trang: 114
Mã số: 630011
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 114
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-10 05:11:44
Sau hơn 7 năm thực hiện, Luật Thương mại năm 1997 đã có những tác động tích cực đến đời sống kinh tế - xã hội, đã đánh dấu cột mốc quan trọng trong tiến trình cải cách kinh tế và pháp luật kinh doanh của Việt Nam, từng bước đưa hoạt động thương mại vào nền nếp, khuyến khích và phát triển hoạt động thương mại hợp pháp, ngăn chặn và xử lý hành vi bất hợp pháp gây ảnh hưởng xấu đến môi trường thương mại. Tuy nhiên, trước xu thế hội nhập kinh tế, đặc biệt là với việc Việt Nam là thành viên trong khuôn khổ APEC và AFTA cũng như với những nỗ lực của Việt Nam để gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Luật Thương mại năm 1997 đòi hỏi phải được tiếp tục hoàn thiện.Tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XI ngày 14 tháng 6 năm 2005, Luật Thương mại đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua.Luật Thương mại có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.Với mục đích phổ biến các quy định Luật Thương mại năm 2005 đến các doanh nghiệp, các chủ thể kinh doanh cũng như đông đảo bạn đọc, Nhà xuất bản Tư pháp xuất bản cuốn sách Luật Thương mại năm 2005.
— Xem thêm —
Từ khóa: