Bài giảng Kiểm toán căn bản

Lượt xem: 11092
Số trang: 79
Mã số: 627540
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 79
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-08-01 13:56:38
Kiểm toán có gốc từ latin là “audit”. từ “auditing” có nguồn gốc từ động từ “audive”  có nghĩa là “nghe”. hình ảnh của kiểm toán cổ điển là việc kiểm tra là việc kiểm tra về tài sản, phần lớn được thực hiện bằng cách người ghi chép đọc to lên cho một bên độc lập “nghe”  rồi chấp nhận.
— Xem thêm —
Từ khóa: