Luyện dịch tiếng Anh

Số trang: 0
Mã số: 627064
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-07-30 10:01:59
“Bài tập luyện dịch Anh – Việt”, tập hợp những bài tiếng Anh được trích từ những tác phẩm của các nhà văn Anh hoặc Mỹ. Cũng có những bài trích trong các báo bằng tiếng Anh do người Việt viết nhằm giúp các bạn luyện đọc báo. Ngoài ra sách còn hướng dẫn cách dùng từ và cách dịch đúng, chính xác, cũng như giúp bạn luyện đọc báo chí tiếng Anh trong nước và nước ngoài…
— Xem thêm —
Từ khóa: