Tài liệu hướng dẫn sử dụng ArcMap

Số trang: 139
Mã số: 626933
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 139
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-07-30 05:04:36
ArcMap là một phần mềm quan trọng trong bộ ArcDIS. ArcMap cho phép người sử dụng thực hiện các chức năng sau: Hiển thị trực quan; tạo lập bản đồ; trợ giúp ra quyết định; trình bày; khả năng tùy biến của chương trình. - Bản đồ là một thành phần cơ bản trong ArcMap.
— Xem thêm —
Từ khóa: