KẾT NỐI WINCC V7. VỚI PLC S7-300

Số trang: 9
Mã số: 625046
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 9
Sao chép
SIMATIC WINCC V7 - IX
Thi Quốc Vinh Mail: thiquocvinh@gmail.com
Website: www.plcvietnam.com.vn YH: thiquocvinh@yahoo.com
KẾT NỐI WINCC V7. VỚI PLC S7-300
WinCC V7
1. Add new driver: SIMATIC S7 Protocol Suite.chn
2. Tạo tag trong Tag Management SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE MPI
Ví d: Tạo 2 Group Tag là input và output
- Input: Tạo Tag: On_botton và Off_botton
- Output: Tạo Tag: Light_1
Tạo Tag On_botton
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
SIMATIC WINCC V7 - IX
Thi Quốc Vinh Mail: thiquocvinh@gmail.com
Website: www.plcvietnam.com.vn YH: thiquocvinh@yahoo.com
Tương tự tạo Tag Off_botton.
Tạo Tag Light_1
3. Thiết lập cấu hình mạng.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
SIMATIC WINCC V7 - IX
Thi Quốc Vinh Mail: thiquocvinh@gmail.com
Website: www.plcvietnam.com.vn YH: thiquocvinh@yahoo.com
4. Xuất hiện hộp thoại System ParameterMPI Unit Logical device name: Chọn PC
Adapter(MPI)
5. Thoát chương trình phn mềm: Chọn Yes OK. Sau đó mở phần mềm lên lại
6. Vào Graphic Designer: Vẽ 2 nút nhấn và 1 bóng đèn
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-05-18 15:35:18
     WinCC V7               1.   Add new driver: SIMATIC S7 Protocol Suite.chn              2.    Tạo tag trong Tag Management  SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE  MPI                    Ví dụ: Tạo 2 Group Tag là input và output                    -     Input: Tạo Tag: On_botton và Off_botton                    -     Output: Tạo Tag: Light_1                                                             
— Xem thêm —
Từ khóa: