Giáo án Tiếng anh lớp 6 - GRAMMAR PRACTICE

Số trang: 4
Mã số: 625019
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-20 11:13:28
I. Objectives Help the students to review vocabulary and grammar from unit 6 to unit 8. II. Language contents: + Grammar: - Present simple tense. - Present progressive tense. - Prepositions. - Question words. - Must and Mustn’t. - Can and Can’t. + Vocabulary: Review vocabulary and some basic sentences. III. Techniques: group works, pair works, ask and answer.
— Xem thêm —