Công Pháp Quốc Tế

Số trang: 3
Mã số: 624822
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-07-27 08:19:36
Trong thực tiễn giải quyết tranh chấp quốc tế, việc xác định quy tắc xử sự nào đó là quy phạm tập quán là rất phức tạp vì nó không được ghi nhận chính thức trong một văn kiện pháp lý nào. Trong khi đó các quốc gia khi đưa tranh chấp ra giải quyết trước Tòa án quốc tế thường chỉ ra các quy phạm pháp lý ràng buộc mình. Để làm được điều này Tòa án quốc tế phải dựa vào những căn cứ sau: Các phán quyết trước đó của Tòa Những văn kiện quốc tế trước đó có các quy định ràng buộc các quốc gia với tư cách là quy phạm tập quán . Thực tiễn có nhiều quy phạm điều ước và quy phạm tập quán do Tòa án quốc tế viện dẫn, chỉ rõ trong phán quyết của mình và được coi là cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp ở các vụ việc sau này.
— Xem thêm —
Từ khóa: