Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác Y tế

Số trang: 22
Mã số: 624664
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 22
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-07-26 07:13:06
Tiêu chuẩn đạo đức Tiêu chuẩn 1: Chăm sóc sức khỏe cho mọi người là nghề cao quý. khi đã tự nguyện đứng trong hàng ngũ y tế phải nghiêm túc thực hiện lời dạy của Bác Hồ. Tiêu chuẩn 2: Tôn trọng pháp luật và thực hiện nghiêm túc các quy chế chuyên môn Tiêu chuẩn 3:...
— Xem thêm —
Từ khóa: