SINH LÝ TIM MẠCH

Số trang: 31
Mã số: 621067
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 31
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-07-11 13:16:10
Hệ tuần hoàn là hệ thống vận chuyển và phân phối máu gồm một bơm và một hệ thống ống dẫn. Có thể xem tim là một bơm gồm hai phần chuyên biệt nhưng lại làm việc cùng một lúc.
— Xem thêm —
Từ khóa: