Giáo án Công Nghệ lớp 12: BÀI 9 THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐƠN GIẢN

Số trang: 6
Mã số: 619136
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
BÀI 9
THIT K MẠCH ĐIỆN T ĐƠN GIẢN
I. MC TIÊU:
1. Kiến thc: HS biết được nguyên tắc chung và các bước cn thiết tiến
hành thiết kế mạch điện t.
2. Kĩ năng: Thiết kế được mt mạch điện t đơn giản.
II. CHUN B:
1. Ni dung:
- Nghiên cu Bài 9 trong SGK.
- Tìm hiu các tài liu, kiến thc có liên quan.
2. Đ dùng dy hc:
- Tranh v minh ho bài hc.
- Vt mu: Bng mạch điện t lp sn.
III. TIN TRÌNH DY HC:
1. Ổn định lp, kim tra sĩ số.
2. Kim tra bài cũ:
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Câu 1: Nêu chức năng của mch khuếch đại? V đồ khi mch
khuếch đại dùng OA?
Câu 2: Nêu cách thay đổi xung đa hài đối xng thành không đi xng?
3. Ni dung bài dy:
Hoạt động 1: Nguyên tc thiết kế mạch điện t.
GV đưa ra tranh vẽ minh ho mạch điện t:
I. Nguyên tc chung
HOẠT ĐỘNG CA GV VÀ HS NI DUNG GHI
CHÉP
VĐ:
Mun chế tạo được mt mạch điện t cn
tuân th nhng nguyên tc cơ bản nào?
HS tr li, b sung cho đầy đ các ý.
- Bám sát đáp ng
được yêu cu thiết kế.
- Mạch đơn giản, chính
xác.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
GV nhc li và nhn mnh. - S dng thun tin, d
kim tra, sa cha.
Hoạt động 2: Các bước thiết kế mạch điện t.
GV đưa ra tranh vẽ minh ho mạch điện t:
Gii thiu 2 bước thiết kế mạch điện t. GV
dùng h thng câu hi theo tng bước:
VĐ:
- Mun thiết kế được, bước đu tiên phi
tìm hiu gì?
- Ti sao cn phải đưa ra nhiu phương
II. Các bước thiết kế
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-20 12:32:40
I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: HS biết được nguyên tắc chung và các bước cần thiết tiến hành thiết kế mạch điện tử. 2. Kĩ năng: Thiết kế được một mạch điện tử đơn giản. II. CHUẨN BỊ: 1. Nội dung: - Nghiên cứu Bài 9 trong SGK. - Tìm hiểu các tài liệu, kiến thức có liên quan. 2. Đồ dùng dạy học: - Tranh vẽ minh hoạ bài học. - Vật mẫu: Bảng mạch điện tử lắp sẵn.
— Xem thêm —