Nhúng
Toàn màn hình
/ 130
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (130 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-02 19:59:21
Ở Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long với đặc điểm lượng NVL sử dụng vào các công trình lại khá lớn thì vấn đề tiết kiệm triệt để có thể coi là biện pháp hữu hiệu nhất để giảm giá thành, tăng lợi nhuận cho Công ty. Vì vậy điều tất yếu là Công ty phải quan tâm đến khâu hạch toán chi phí NVL. Trong thời gian thực tập, nhận được sự giúp đỡ tận tình của lãnh đạo Công ty, đặc biệt là các đồng chí trong phòng kế toán Công ty, em đã được làm quen và tìm hiểu công tác thực tế tại Công ty. Em nhận thấy kế toán vật liệu trong Công ty giữ vai trò đặc biệt quan trọng và có nhiều vấn đề cần được quan tâm. Vì vậy em đã đi sâu tìm hiểu về phần thực hành kế toán vật liệu và công cụ dụng cụ trong phạm vi bài viết này, em xin trình bày đề tài: “Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu - công cụ dụng cụ tại Công ty cổ phần xây dựng số 4 Thăng Long”. Li n i u Xy dng c bn (XDCB) l mt ngnh sn xut vt cht c lp, c chc nng ti sn xut ti sn c nh (TSC) cho t t c cc ngnh t rong nn kinh t quc dn (KTQD), n to nn c s vt cht cho x hi, tng t im lc kinh t v quc phng ca t n c. V vy mt b phn ln ca thu nhp quc dn ni chung v tch lu ni ring cng vi vn u t t n c ngoi c s dng t rong lnh vc u t XDCB. Bn cnh u t XDCB lun l mt l hng ln lm th t thot ngun vn u t ca Nh n c. V vy, qun l vn u t XDCB ang l mt vn cp bch nht t rong giai on hin nay. T chc hch ton k ton, mt b phn cu thnh quan t rng ca h thng cng c qun l kinh t, ti chnh c vai t r tch cc t rong vic qun l, iu hnh v kim sot cc hot ng kinh t. Quy m sn xut x hi ngy cng pht t r in th yu cu v phm vi cng tc k ton ngy cng m rng, vai t r v v t r ca cng tc kinh t ngy cng cao. Vi s i mi c ch qun l kinh t nhm p ng yu cu ca nn kinh t th t r ng, ca nn kinh t m buc cc doanh nghip m c bit l cc doanh nghip XDCB phi tm ra con - ng ng n v ph ng n sn xut kinh doanh (SXKD) ti u c th ng vng t rong nn kinh t th t r ng, dnh li nhun ti a, c ch hch ton i hi cc doanh nghip XBCB phi t rang tr i c cc chi ph b ra v c li. Mt khc, cc cng t rnh XDCB hin nay ang t chc theo ph ng thc u thu. Do vy, gi t r d ton c tnh ton mt cch chnh xc v st xao. iu ny khng cho php cc doanh nghip XDCB c th s dng lng ph vn u t . 1 p ng cc yu cu t rn, cc doanh nghip t rong qu t rnh sn xut phi tnh ton c cc chi ph sn xut b ra mt cch chnh xc, y v kp thi. Hch ton chnh xc chi ph l ...
— Xem thêm —
Bình luận