Nhúng
Toàn màn hình
/ 130
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (130 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-03 04:46:08
1 Lun vn tt nghip - 1 - Sinh vin: Nguyn Vn Bc Li ni u T nm 1980, Vit Nam bt u b c vo cng cuc i mi nn kinh t theo nh h ng ca ng v Nh N c. S i mi v chnh sch m ca khin nn kinh t c nhng b c thay i ln t nn knh tp tr ung quan liu bao cp chuyn sang nn kinh t th t r - ng c s qun l ca Nh N c theo h ng a dng ho, a ph ng ho, m rng cc lnh vc kinh doanh v cc thnh phn kinh t hi nhp vi nn kinh t khu vc v th gii. Cc d oanh nghip ny vi ngha l t bo ca nn kinh t hot ng nhm cung cp cc hng ha, dch v tho mn nhu cu sinh hot ca con ng i v nhu cu sn sut kinh doanh ca ton x hi. i vi cc doanh nghip ny, t iu th l giai on cc k quan trng t rong mi chu k kinh doanh v n c tnh cht quyt nh ti s thnh cng hay th t bi ca doanh nghip. Trong qu t rnh hot ng kinh doanh, t iu th l nghip v kinh doanh c bn nht chi phi mi loi nghip v khc. Cc chu k kinh doanh c th din ra lin tc, nhp nhng khi cc doanh nghip thc hin tt khu tiu th, cng l c s to ra li nhun cho doanh nghip t rong nn kinh t th t r ng. Nhn thc c tm quan t r0ng ca t chc tiu th hng ho ni chung v hch ton tiu th ni ring. Vi mong mun t ip tc cng c v nng cao hiu bit v hch ton l u chuyn hng ho v xc nh kt qu tiu th. c s gip tn tnh ca Tin s Nguyn Th Khoa k ton Tr ng i hc Kinh t Quc dn Lun vn tt nghip - 2 - Sinh vin: Nguyn Vn Bc Li cng Phng t i chnh cng ty in T Vin Thng Qun i, em chn t i Hon th i n cng tc hch ton l u chuy n hng ho v xc nh k t qu tiu th hng ho ti Cng ty in t Vi n thng Qun i . Lun vn tt nghip ca em c t rnh by theo ba phn c bn sau: Phn I: Nhng vn l lun c bn v hch ton l u chuyn hng ho v xc nh kt qu tiu th hng ho t rong cc doanh nghip kin h doanh th ng mi. Phn I I: Thc t rng cng tc hch ton l u chuyn hng ho v xc nh ...
— Xem thêm —
Bình luận