Nhúng
Toàn màn hình
/ 68
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (68 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-03 05:06:23
1 Li ni u Trong h thng ch t iu k ton doanh nghip, chi ph sn xut v gi thnh l hai ch tiu c bn, c mi quan h khng kht vi nhau v c ngha v cng quan t rng t rong vic xc nh kt qu sn xut v kinh doanh m c th l li nhun thu c t sn xut kinh doanh . Trong c ch th t r ng, cc doanh nghip ch tn ti khi hot ng sn xut kinh doanh em li li nhun nhiu hay t cng phi b p c chi ph b ra. Xut pht t tm quan t rng trong chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm ra nhng gii php c hiu qu, c tnh thc th i nht v ph hp vi tnh hnh thc t ca doanh nghip. ng thi vi nhng bin php c th phi t chc cng tc tp hp chi ph sn xut v tnh gi thnh thc t ca cc loi sn phm sn xut ra mt cch chnh xc, kp thi, ng i t ng, ng ch quy nh v ng theo ph ng php. i vi ngnh xy dng, nhn mt cch tng th cc doanh nghip xy dng c bn ch yu hot ng t rn s vn do ngn sch Nh n c cp. Xut pht t im , cc doanh nghip t t rang t r i trong sn xut kinh doanh c li. t c iu ny vn t r c mt t hch ton chnh xc chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm. Do c th ca ngnh xy dng khc vi cc ngnh khc nh : Chi ph sn xut ra khng ging nhau, chu k sn xut kinh doanh 1 ko di t chu k ny sang chu k sau nn vic tp hp chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm ht sc phc tp. Nhng nhn thc c c t cng tc tp hp chi ph sn xut v tnh gi thnh sn phm Cng ty T vn u t v thi t k xy dng l nh c s ch bo, h ng dn, s gip ca thy c v ban lnh o cng ty nht l cn b phng k ton kt hp vi s l lc ca bn thn, em i su tm hiu v nghin cu cng tc k ton ca cng ty v hon th in ti bo co vi t i: T chc k ton tp hp chi ph v tn h gi th n h sn ph m sn xu t ti Cng ty T vn u t v th i t k xy dng. Mc d em rt c gng tm hiu, song do thi gian c hn v trnh d hn ch nn chuyn cn c nhng sai st khim khuyt v ni dung cng nh hnh thc. Em rt mong c s ng gp kin ca cc thy c gio, ca cn b nhn vin phng k ton ca cng ty bi vit ca em hon thin hn. Chuyn thc tp gm 3 phn: Ph n I: Nhng vn l lun v k ton tp ...
— Xem thêm —
Bình luận