Nhúng
Toàn màn hình
/ 105
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (105 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-03 05:34:11
Việt Nam đang chuyển sang nền kinh tế thị trường dưới sự quản lý vĩ mô của Nhà nước đồng thời với chính sách mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vì vậy ngày càng có nhiều cách doanh nghiệp thành lập.
— Xem thêm —
Bình luận