Vai trò của nguồn lực con người và cỏc giải pháp nhằm phát huy vai trò của con người trong thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá

Lượt xem: 202
Số trang: 22
Mã số: 61367
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 22
Sao chép
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Đề tài:Vai trò của nguồn lực con người và các giải pháp
nhằm phát huy vai trò của con người trong thời kì công
nghiệp hoá hiện đại hoá
*****
Lời mở đầu
Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá (CNH-HĐH) con đường tất yếu của mọi
quốc gia nhằm phát triển kinh tế hội.Riêng nước ta,việc thực hiện CNH-
HĐH được coi “nhiệm vụ trung m” trong cả một chặng đường dài của thời
quá độ lên chủ nghĩa hội. Để thực hiện được “nhiệm vụ trung tâm” ấy
chúng ta cần huy động rất nhiều nguồn lực khác nhau trong đó có một nguồn lực
quan trọng nhất,mang tính quyết định nhất đến thành công của quá trình CNH-
HĐH, đó nguồn lực con người.Nói nguồn lực con người nguồn lực quan
trọng nhất,quyết định nhất đến sự thành công của quá trình CNH-HĐH hoàn
toàn đúng đắn bởi con người yếu tố quyết định của lực lượng sản xuất,là yếu
tố đứngvị trí hang đầu trong các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất.Hơn nữa
con người vừa chủ thể lại vừa khach thể của quá trình CNH-HĐH,là nhân
tố xây dựng quá trình đó nhưng cũng lại là nhân tố sử dụng những thành quả của
quá trình đó,mặt khác thoả mãn nhu cầu của con người mục tiêu quá trình
CNH-HĐH hướng tới.Qua đó thể thấy được tầm quan trọng không thể thay
thế của nhân tố con người trong quá trình CNH-HĐH,bởi vậy việc nghiên cứu
về vai trò cũng như tìm ra được các giải pháp để phát triển nguồn lực con người
trong quá trình xây dựng CNH-HĐH tất yếu cùng quan trọng. Để làm
được điều này chúng ta hãy cùng nhau bắt tay nghiên cứu về chủ đề vai trò của
con người các giải pháp phát triển nguồn lực con người trong thời CNH-
HĐH ở Việt Nam
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
Nội dung:
Chương I
Cơ sỏ lí luận về nguồn lực con người và vai trò của
nguồn lực con người trong quá trình CNH-HĐH
1.Khái niệm con người:
Con người đã xuất hiện từ rất lâu trên trái đất này,trải qua hằng triệu năm tiến
hoá phát triển,con người đã trở nên 1 sinh vật rất tiên tiến,rất năng động. Đã
từ 1 thời điểm nào đó con người chúng ta đã trở thành sinh vật trung tâm của trái
đất, đang từng ngày sử dụng biến đổi trái đất thiên nhiên để phục vụ cho
cuộc sống lợi ích của mình.Do đó thể thấy vị trí trung tâm của con người
chúng ta trong cuộc sống trên hành tinh này.tuy nhiên đâu định nghĩa chính
xác về con người nhân tố con người, để hiểu được vấn đề này chúng ta tiến
hành nghiên cứu định nghĩa con người qua nhiều cách hiểu khác nhau.
_Trong thời cổ đại phong kiến: Các quan niệm đều hướng theo chủ
nghĩa duy tâm, đều cho rằng con người trung tâm của trụ,là một tiểu
trụ,coi con người vật cao quí nhất của đất trời.Coi con người chúa tể của
muôn loài,chỉ phục tùng duy nhất thượng đế.
-Thời phong kiến tiền TBCN các nhà triết học duy tâm đều phát triển
quan niệm về con người của mình dụă trên nền của chủ nghĩa duy tâm,họ coi
con người hiện thân của ý niệm,hiệm thân của tinh thần tuyệt đối.Trong khi
đó triết học duy vật đã bắt đầu xuất hiện cùng với quá trình bắt đầu phát triển
của khoa học thuật,họ cho rằng con người một bộ máy vận động theo quy
luật học,con người duy vật đề cao vai trò sang tạo của tính con người,mặt
khác họ coi con người là sản phẩm tự nhiên của hoàn cảnh
Như vậy các quan niệm về con người trong thời gian này đều còn rất đơn
giản khai.tất cả các ý kiến đều chỉ tập trung về một trong hai khía cạnh
xem xét phần hồn hoặc phần xác,và xem xét chúng một cách lập tách biệt
2
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368
đồng thời trừu tượng chúng trong bản chất con người,chưa nhìn nhận được về
con người một cách tổng thể toàn diện và chính xác.Thậm chí thời điểm này còn
chưa xuất hiện khái niệm “nhân tố con người” “vai trò của nhân tố con
người” đặc biệt vai trò của con người trong nền sản xuất phát triển của
hội.Do đó các ý kiến trong giai đoạn này đều còn rất sơ khai và nhiều hạn chế.
2.Quan niệm hiện đại về con người và nguồn lực con người
A.quan niệm cuả Mác về con người trong bản chất của nó
+con người là một thực thể sinh học xã hội:
Theo Mác thì con người một sinh vật của tự nhiên,là một sản phẩm của tự
nhiên.Con người kết quả của sự tiến hoá lâu dài của giới hữu sinh.Do đó con
người tự nhiên con người sinh học mang bản chất của sinh vật.Bản chất sinh
vật qui định sự hình thành những hiện tượng sinh vật tự nhiên và quá trình tâm lí
trong con người.Tuy nhiên con người không phải một sinh vật thuần tuý như
các động vật khác.Vì trong bản thân con người tồn tại “ý thức” ,cái ý thức ấy
làm cho con người biết suy nghĩ, biết tiến hành lao động sản xuất để sản xuất ra
của cải vật chất để thoả mãn nhu cầu sinh học của mình hội.Con người
sản phẩm của tự nhiên hội nên con người cũng chịu sự chi phối của các
quy luật tự nhiên hội cùng các quy luật biến đổi của chúng.Các hệ thống
qui luật trên tác động tạo nên thể thống nhất hoàn chỉnh giữa cái sinh học cái
xã hội trong con người.Tuy nhiên trong quá trình lao động ,cải biến tự nhiên con
người không những sản phẩm của tự nhiên,xã hội còn chủ thể cải biến
tự nhiên hội để phục vụ cho những lợi ích của mình.Do đó thể nói con
người chủ thể của lịch sử,là nhân tố chính cho sự phát triển của lịch sử
hội.
+Bản chất con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội:
Con người muốn tồn tại phát thiển thì phải sử dụng hang hoá,nhu yếu
phẩm,tuy nhiên hang hoá nhu yếu phẩm ấy không phải quà tặng của
thượng đế,hay tạo hoá ban cho con người mà là sản phẩm của quá trình lao động
của con người,qua quá trình lao động con người ngày càng phát triển
3
Tải xuống 5,000₫ (22 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-02-20 10:08:28
Lời mở đầu

Công nghiệp hóa-Hiện đại hoá (CNH-HĐH) là con đường tất yếu của mọi quốc gia nhằm phát triển kinh tế xã hội.Riêng ở nước ta,việc thực hiện CNH-HĐH được coi là “nhiệm vụ trung tâm” trong cả một chặng đường dài của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện được “nhiệm vụ trung tâm” ấy chúng ta cần huy động rất nhiều nguồn lực khác nhau trong đó có một nguồn lực quan trọng nhất,mang tính quyết định nhất đến thành công của quá trình CNH-HĐH, đó là nguồn lực con người.Nói nguồn lực con người là nguồn lực quan trọng nhất,quyết định nhất đến sự thành công của quá trình CNH-HĐH là hoàn toàn đúng đắn bởi con người là yếu tố quyết định của lực lượng sản xuất,là yếu tố đứng ở vị trí hàng đầu trong các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất.Hơn nữa con người vừa là chủ thể lại vừa là khách thể của quá trình CNH-HĐH,là nhân tố xây dựng quá trình đó nhưng cũng lại là nhân tố sử dụng những thành quả của quá trình đó,mặt khác thoả mãn nhu cầu của con người là mục tiêu mà quá trình CNH-HĐH hướng tới.Qua đó có thể thấy được tầm quan trọng không thể thay thế của nhân tố con người trong quá trình CNH-HĐH,bởi vậy việc nghiên cứu về vai trũ cũng như tâm ra được các giải pháp để phát triển nguồn lực con người trong quá trình xây dựng CNH-HĐH là tất yếu và vụ cũng quan trọng. Để làm được điều này chúng ta hãy cùng nhau bắt tay nghiên cứu về chủ đề vai trò của con người và các giải pháp phát triển nguồn lực con người trong thời kỳ CNH-HĐH ở Việt Nam

Lời mở đầu Công nghiệp hóa-Hiện đại hoá (CNH-HĐH) là con đường tất yếu của mọi quốc gia nhằm phát triển kinh tế xã hội.Riêng ở nước ta,việc thực hiện CNH-HĐH được coi là “nhiệm vụ trung tâm” trong cả một chặng đường dài của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện được “nhiệm vụ trung tâm” ấy chúng ta cần huy động rất nhiều nguồn lực khác nhau trong đó có một nguồn lực quan trọng nhất,mang tính quyết định nhất đến thành công của quá trình CNH-HĐH, đó là nguồn lực con người.Nói nguồn lực con người là nguồn lực quan trọng nhất,quyết định nhất đến sự thành công của quá trình CNH-HĐH là hoàn toàn đúng đắn bởi con người là yếu tố quyết định của lực lượng sản xuất,là yếu tố đứng ở vị trí hàng đầu trong các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất.Hơn nữa con người vừa là chủ thể lại vừa là khách thể của quá trình CNH-HĐH,là nhân tố xây dựng quá trình đó nhưng cũng lại là nhân tố sử dụng những thành quả của quá trình đó,mặt khác thoả mãn nhu cầu của con người là mục tiêu mà quá trình CNH-HĐH hướng tới.Qua đó có thể thấy được tầm quan trọng không thể thay thế của nhân tố con người trong quá trình CNH-HĐH,bởi vậy việc nghiên cứu về vai trũ cũng như tâm ra được các giải pháp để phát triển nguồn lực con người trong quá trình xây dựng CNH-HĐH là tất yếu và vụ cũng quan trọng. Để làm được điều này chúng ta hãy cùng nhau bắt tay nghiên cứu về chủ đề vai trò của con người và các giải pháp phát triển nguồn lực con người trong thời kỳ CNH-HĐH ở Việt Nam Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Đề tài:Vai trò của nguồn lực con người và các giải pháp nhằm phát huy vai trò của con người trong thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá ***** Lời mở đầu Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá (CNH-HĐH) là con đường tất yếu của mọi quốc gia nhằm phát triển kinh tế xã hội.Riêng ở nước ta,việc thực hiện CNH- HĐH được coi là “nhiệm vụ trung tâm” trong cả một chặng đường dài của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Để thực hiện được “nhiệm vụ trung tâm” ấy chúng ta cần huy động rất nhiều nguồn lực khác nhau trong đó có một nguồn lực quan trọng nhất,mang tính quyết định nhất đến thành công của quá trình CNH- HĐH, đó là nguồn lực con người.Nói nguồn lực con người là nguồn lực quan trọng nhất,quyết định nhất đến sự thành công của quá trình CNH-HĐH là hoàn toàn đúng đắn bởi con người là yếu tố quyết định của lực lượng sản xuất,là yếu tố đứng ở vị trí hang đầu trong các yếu tố cấu thành lực lượng sản xuất.Hơn nữa con người vừa là chủ thể lại vừa là khach thể của quá trình CNH-HĐH,là nhân tố xây dựng quá trình đó nhưng cũng lại là nhân tố sử dụng những thành quả của quá trình đó,mặt khác thoả mãn nhu cầu của con người là mục tiêu mà quá trình CNH-HĐH hướng tới.Qua đó có thể thấy được tầm quan trọng không thể thay thế của nhân tố con người trong quá trình CNH-HĐH,bởi vậy việc nghiên cứu về vai trò cũng như tìm ra được các giải pháp để phát triển nguồn lực con người trong quá trình xây dựng CNH-HĐH là tất yếu và vô cùng quan trọng. Để làm được điều này chúng ta hãy cùng nhau bắt tay nghiên cứu về chủ đề vai trò của con người và các giải pháp phát triển nguồn lực con người trong thời kì CNH- HĐH ở Việt Nam 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368Nội dung: Chương I Cơ sỏ lí luận về nguồn lực con người và vai trò của nguồn lực con người trong quá trình CNH-HĐH 1.Khái niệm con người: Con người đã xuất hiện từ rất lâu trên trái đất này,trải qua hằng triệu năm tiến hoá và phát triển,con người đã trở nên 1 sinh vật rất tiên tiến,rất năng động. Đã từ 1 thời điểm nào đó con người chúng ta đã trở thành sinh vật trung tâm của trái đất, đang từng ngày sử dụng và biến đổi trái đất và thiên nhiên để phục vụ cho cuộc sống và lợi ích của mình.Do đó có thể thấy vị trí trung tâm của con người chúng ta trong cuộc sống trên hành tinh này.tuy nhiên đâu là định nghĩa chính xác về con người và nhân tố con người, để hiểu được vấn đề này chúng ta tiến hành nghiên cứu định nghĩa con người qua nhiều cách hiểu khác nhau. _Trong thời kì cổ đại và phong kiến: Các quan niệm đều hướng theo chủ nghĩa duy tâm, đều cho rằng con người là trung tâm của vũ trụ,là một tiểu vũ trụ,coi con ...
— Xem thêm —
Bình luận