ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN VẬT LÝ LỚP 7 .

Số trang: 10
Mã số: 613187
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 10
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-06-17 09:44:28
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2010 – 2011 MÔN VẬT LÝ LỚP 7     1. Mục đích của đề kiểm tra a/Phạm vi kiến thức: từ tiết 20 đến tiết thứ 37  theo phân phối chương trình. b/Mục đích    Đối với học sinh:         Kiểm tra lại hệ thống kiến thức đã học trong cả học kỳ II    Đối với giáo viên:         Nắm được kết quả học tập của học sinh để từ đó điều chỉnh hoạt động dạy và học.    2. Hình thức kiểm tra Đề kiểm tra bằng hình thức tự luận 100%    3. Ma trân đề kiểm tra.    a/ TÍNH TRỌNG SỐ NỘI DUNG KIỂM TRA THEO PPCT Nội dung kiến thức: Chương 3 chiếm 100%  - Có thể làm một vật nhiễm điện bằng cách cọ xát. - Vật bị nhiễm điện (vật mang điện tích) thì có khả năng hút các vật nhỏ, nhẹ hoặc làm sáng bóng đèn bút thử điện Có trường hợp hai vật bị nhiễm điện thì đẩy nhau, lại có trường hợp hai vật nhiễm điện lại hút nhau. Đó là vì: Có hai loại điện tích là điện tích âm (-) và điện tích dương ( ). Các vật nhiễm điện cùng loại thì đẩy nhau, nhiễm điện khác loại thì hút nhau       Bóng đèn điện sáng, quạt điện quay… là những biểu hiện chứng tỏ có dòng điện chạy qua các thiết bị đó. - Dòng điện là dòng dịch chuyển có hướng của các điện tích  nguyên tử. Mỗi nguyên tử là một hạt rất nhỏ gồm một hạt nhân mang điện tích dương nằm ở tâm, xung quanh có các êlectron mang điện tích âm chuyển động. Tổng điện tích âm của các electrôn có trị số tuyệt đối bằng điện tích dương của hạt nhân. Do đó bình thường nguyên tử trung hòa về điện.       - Êlectron có thể dịch chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác, từ vật này sang vật khác.       - Một vật nhiễm điện âm nếu nó nhận thêm êlectron, nhiễm điện dương nếu mất bớt êlectron.   - Nguồn điện là thiết bị tạo ra và duy trì dòng điện. - Các nguồn điện thường dùng trong thực tế là pin và acquy. - Nguồn điện có hai cực là cực âm, kí hiệu là dấu trừ (-) và cực dương, kí hiệu là dấu cộng ( ) - Nhận biết được các cực dương và cực âm của các loại nguồn điện khác nhau (pin con thỏ, pin dạng cúc áo, pin dùng cho máy ảnh, ắc quy…)   Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của các êlectron tự do Đ KI M TRA H C KỲ II – NĂM H C 2010 – 2011Ề Ể Ọ Ọ MÔN V T LÝ L P 7 – Th i gian 45 phút Ậ Ớ ờ 1. M c đích c a đ ki m tra ụ ủ ề ể a/Ph m vi ki n th c ạ ế ứ : t ti t 20 đ n ti t th 37 theo phân ph i ch ng trình.ừ ế ế ế ứ ố ươ b/M c đích ụ Đ i v i h c sinh: ố ớ ọ Ki m tra l i h th ng ki n th c đã h c trong c h c kỳ II ể ạ ệ ố ế ứ ọ ả ọ Đ i v i giáo viên: ố ớ N m đ c k t qu h c t p c a h c sinh đ t đó đi u ch nh ho t đ ng d y và h c. ắ ượ ế ả ọ ậ ủ ọ ể ừ ề ỉ ạ ộ ạ ọ 2. Hình th c ki m tra ứ ể Đ ki m tra b ng hình th c t lu n 100% ề ể ằ ứ ự ậ 3. Ma trân đ ki m tra ề ể . a/ TÍNH TR NG S N I DUNG KI M TRA THEO PPCT Ọ Ố Ộ Ể N i dung ki n th c: Ch ng 3 chi m 100% ộ ế ứ ươ ế N i dung ộ T ng s ti t ổ ố ế T ng s ti tổ ố ế lý thuy t ế T l th c d y ỉ ệ ự ạ Tr ng sọ ố LT VD LT VD B n ch t dòng đi n ả ấ ệ 4 4 2,8 1,2 16,47 7,1 ng d ng c a dòng đi n ứ ụ ủ ệ 6 4 2,8 3,2 16,47 18,8 Tính toán các đ i l ng ạ ượ 7 3 2,1 4,9 12,35 28,8 T ng ổ 17 11 7,7 9,3 45,3 54,7 17,0 100,0 = Phân chia s đi m : lý thuy t 5đ; v n d ng 5đ. ố ể ế ậ ụ b/ TÍNH S CÂU H I VÀ ĐI M S CH Đ KI M TRA Ố Ỏ Ể Ố Ủ Ề Ể N ộ i dung ch ủ  đ ề T r ọ ng s ố S ố l ượ ng c âu (Chu ẩ n c ầ n ki ể m tra ) i Đ ể m s ố S Ố  L ƯỢ NGCÂU H Ỏ I TN TL LT VD LT VD L T V D LT VD 16,4 7 7,06 S ố  c â u 1 1 2 B ả n ch ấ t d òng đi ệ n S ố  đi ể m 2 2 T.gia n( p h t ) 5 5 ứ ng d ụ ng c ủ a d òng đi ệ n 16,4 7 18,8 2 S ố  c â u 1 1 1 1 4S ố   đi ể m 2 2 2 2 T.gia n( p h t ) 5 10 5 10 T n h ton cc đ ạ i l ượ n g 12,3 5 28,8 2 S ố ...
— Xem thêm —
Bình luận