Bài tập tình huống dành cho giáo viên mầm non

Số trang: 34
Mã số: 612272
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 34
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-06-19 11:58:43
Bài tập tình huống dành cho giáo viên mầm non LỜI MỞ ĐẦU Đứng trước yêu cầu mới về con người trong thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; xuất phát từ những quan điểm của Đảng, nhà nước về đổi mới giáo dục đào tạo nói chung trong các nghị quyết của Đảng và chiến lược phát triển giáo dục...  
— Xem thêm —