So sánh Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thương mại

Số trang: 4
Mã số: 609461
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 4
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-07 15:32:17
BHXH là tổng thể các mối quan hệ kinh tế-xã hội giữa nhà nước và người lao động và người sử dụng lao động nhằm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động và gia đình họ. Bào hiểm thương mại là quá trình lập quỹ dự trự bằng tiền do những người có cùng khả năng gặp một loại rủi ro nào đó lập nên và từ đó dùng để bồi thường hoặc chi trả cho người tham gia
— Xem thêm —