Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-07 15:32:17
BHXH là tổng thể các mối quan hệ kinh tế-xã hội giữa nhà nước và người lao động và người sử dụng lao động nhằm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập cho người lao động và gia đình họ.
— Xem thêm —
Bình luận