QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN NINH BẢO MẬT, AN TOÀN HỆ THỐNG THÔNG TIN NGÂN HÀNG

Số trang: 14
Mã số: 608195
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 14
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-08-13 06:08:06
Xây dựng tổ chức, triển khai, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, bảomật, an toàn trong ngân hàng.
— Xem thêm —