Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm

Lượt xem: 757
Số trang: 68
Mã số: 600
Loại file: DOCX
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 68
Sao chép
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Quyên. Đầu tư 45B
LỜI MỞ ĐẦU
Trong xu thế hội nhập phát triển, đặc biệt sự kiện Việt Nam trở thành
thành viên của tổ chức thương mại quốc tế tạo nhiều hội phát triển các ngành
kinh tế. Thị trường ngân hàng tài chính ngày một trở nên mang tính toàn cầu hoá
cao độ. Sự chu chuyển dòng tiền ngày càng gia tăng không chỉ về tốc độ, số lượng
còn cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Những biến động về kinh tế, chính trị ngày
càng lớn khó dự doán. chế thị trường cũng tạo điều kiện cho các doanh
nghiệp hoạt động có hiệu quả. Nhưng để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải
đối mặt với cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt.Ngân hàng cũng một doanh
nghiệp nên cũng không nằm ngoài quy luật đó.
Hoạt động kinh doanh tín dụng của các ngân hàng thương mại đòn bẩy
cho các hoạt động kinh doanh khác. Tín dụng ngân hàng một trong những hoạt
động chính và tạo ra thu nhập lớn nhất cho các ngân hàng thương mại. Với vai trò là
người dẫn vốn lớn nhất trong nền kinh tế, tín dụng ngân hàng đang ngày càng phát
huy hiệu quả. Bên cạnh những thành công đạt được thì trong xu thế hội nhập, ngân
hàng thương mại đang phải chịu nhiều áp lực cạnh tranh từ các ngân hàng nước
ngoài. Thêm vào đó các rủi ro như biến động tỷ giá, giá vàng tăng mạnh, các loại
hình kinh doanh còn nhiều hạn chế đã và đang làm hiêụ quả hoạt động của ngân
hàng chưa cao.
Trong bối cảnh đó, việc các ngân hàng duy trì quản một cách ch cực
cũng như tăng cường đa dạng hoá hoạt động tín dụng nhằm hạn chế rủi ro đã trở
thành vấn đề nóng bỏng. Công tác thẩm định dự án đầu đóng vai trò quan trọng
quyết định cho khách hàng vay vốn hay không? Vay mức bao nhiêu kh
năng thu hồi vốn không và do đó nó ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của Ngân hàng.
Công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng bên cạnh những ưu điểm còn
nhiều hạn chế, việc nhìn nhận lại, đánh giá đưa ra đưa ra những ý tưởng
mới luôn được quan tâm. Trong thời gian thực tập tại Ngân hàng Công thương Hoàn
Kiếm , được sự giúp đỡ tận tình của giáo hướng dẫn Th.s Đinh Đào Ánh Thủy
Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư
tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm
1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
2
cùng các anh chị phòng khách hàng số 1 chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn
Kiếm em đã chọn đề tài: Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu
tư tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm”.
Chuyên đề của em gồm có hai chương:
Chương 1: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tại chi nhánh ngân
hàng công thương Hoàn Kiếm
Chương 2: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án đầu tại
chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm
Do hạn chế về kiến thức kinh nghiệm thực tế nên bài viết còn nhiều
hạn chế thiếu sót, mong được sự góp ý chỉ bảo của giáo hướng dẫn để em
hoàn thành chuyên đề thực tập này.
Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của giáo hướng
dẫn cùng các chú, anh chị phòng khách hàng số 1 đã tạo điều kiện thuận lợi cho
em hoàn thành chuyên đề thực tập này.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Chuyên đề thực tập tốt nghiệp Nguyễn Thị Quyên. Đầu tư 45B
NỘI DUNG
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU
TẠI CHI NHÁNH NHÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM
1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm
1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển
Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm là chi nhánh cấp 1 của Ngân hàng công
thương Việt Nam. Trước tháng 3/1998, NHCT HK thuộc về Ngân hàng Công
thương thành phố Nội thực hiện nhiệm vụ chính được giao là vừa kinh doanh
tiền tệ, tín dụng thanh toán, đồng thời vừa đảm bảo nhu cầu về vốn cho các đơn
vị ngoài quốc doanh các tập thể trên địa n quận Hoàn Kiếm. Nhưng kể từ khi
chỉ thị số 218/ CT ban hành ngày 13/07/1987 của HDBT, thực hiện điều lệ của
NHCT Việt Nam, ngày 26/3/1988, NHCT HK chính thức tách ra khỏi NHCT thành
phố Hà Nội để trở thành NHCT HK như ngày nay. Cùng với sự thay đổi đó, NHCT
Hoàn Kiếm từ một quỹ tiết kiệm chuyển từ số 10 Lê Lai về 37 Hàng Bồ, quận Hoàn
Kiếm bây giờ. Cho đến ngày 27/3/1993 dưới sự thành lập của Ngân hàng Nhà nước
đã xóa bỏ Ngân hàng Công thương Nội, từ đó Ngân hàng công thương Hoàn
Kiếm trở thành trực thuộc Ngân hàng Công thương Việt Nam. Như vậy NHCT
Hoàn Kiếm không thành lập riêng được thành lập theo quyết định s 67.Ngân
hàng Công thương Hoàn Kiếm thực hiện chức năng kinh doanh tiền tệ, huy động
vốn, cho vay, đầu tư, cung cấp c dịch vụ ngân hàng như: thanh toán thẻ, chi trả
lương, chuyển tiền, chi trả kiều hối.Trải gần 20m xây dựng ,hoạt động trưởng
thành, Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm đã gặp không ít khó khăn, thậm chí va
vấp trong buổi đầu của quá trình chuyển đổi nền kinh tế. Nhưng đến nay Ngân hàng
Công thương Hoàn Kiếm đã đạt được những thành tựu đáng kể, dần khẳng định
được vị trí của mình trong nền kinh tế thị trường, không những đứng vững trong
cạnh tranh còn phát triển ngày càng mở rộng n với hiệu qu lợi nhuận
cao.
Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư
tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm
3
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-04-11 02:38:16
LỜI MỞ ĐẦU Trong xu thế hội nhập và phát triển, đặc biệt sự kiện Việt Nam trở thành thành viên của tổ chức thương mại quốc tế tạo nhiều cơ hội phát triển các ngành kinh tế. Thị trường ngân hàng tài chính ngày một trở nên mang tính toàn cầu hoá cao độ. Sự chu chuyển dòng tiền ngày càng gia tăng không chỉ về tốc độ, số lượng mà còn cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Những biến động về kinh tế, chính trị ngày càng lớn và khó dự doán. Cơ chế thị trường cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả. Nhưng để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải đối mặt với cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt.Ngân hàng cũng là một doanh nghiệp nên cũng không nằm ngoài quy luật đó. Hoạt động kinh doanh tín dụng của các ngân hàng thương mại là đòn bẩy cho các hoạt động kinh doanh khác. Tín dụng ngân hàng là một trong những hoạt động chính và tạo ra thu nhập lớn nhất cho các ngân hàng thương mại. Với vai trò là người dẫn vốn lớn nhất trong nền kinh tế, tín dụng ngân hàng đang ngày càng phát huy hiệu quả. Bên cạnh những thành công đạt được thì trong xu thế hội nhập, ngân hàng thương mại đang phải chịu nhiều áp lực cạnh tranh từ các ngân hàng nước ngoài. Thêm vào đó là các rủi ro như biến động tỷ giá, giá vàng tăng mạnh, các loại hình kinh doanh còn nhiều hạn chế đã và đang làm hiêụ quả hoạt động của ngân hàng chưa cao. Trong bối cảnh đó, việc các ngân hàng duy trì và quản lý một cách tích cực cũng như tăng cường đa dạng hoá hoạt động tín dụng nhằm hạn chế rủi ro đã trở thành vấn đề nóng bỏng. Công tác thẩm định dự án đầu tư đóng vai trò quan trọng quyết định có cho khách hàng vay vốn hay không? Vay mức bao nhiêu và có khả năng thu hồi vốn không và do đó nó ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của Ngân hàng. Công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng bên cạnh những ưu điểm còn có nhiều hạn chế, việc nhìn nhận lại, đánh giá và đưa ra và đưa ra những ý tưởng mới luôn được quan tâm. Trong thời gian thực tập tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm , được sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn Th.s Đinh Đào Ánh Thủy cùng các anh chị phòng khách hàng số 1 chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm em đã chọn đề tài: “ Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm”. Chuyên đề của em gồm có hai chương: Chương 1: Thực trạng công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh ngân hàng công thương Hoàn Kiếm Chương 2: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm Do hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm thực tế nên bài viết còn có nhiều hạn chế và thiếu sót, mong được sự góp ý và chỉ bảo của cô giáo hướng dẫn để em hoàn thành chuyên đề thực tập này. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ và chỉ bảo tận tình của cô giáo hướng dẫn cùng các cô chú, anh chị phòng khách hàng số 1 đã tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành chuyên đề thực tập này. MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 NỘI DUNG 3 CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI CHI NHÁNH NHÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG HOÀN KIẾM 3 1. Giới thiệu chung về Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm 3 1.1. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển 3 1.2. Sơ đồ tổ chức 4 1.3. Hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm trong thời gian vừa qua 5 1.3.1. Tình hình hoạt động tín dụng 5 1.3.2. Hoạt động dịch vụ 5 1.3.3. Các hoạt động khác 6 2. Khái quát chung về công tác thẩm định dự án đầu tư 8 2.1. Khái niệm , mục đích, yêu cầu của công tác thẩm định dự án đầu tư 8 2.1.1. Khái niệm 8 2.1.2. Mục đích 9 2.2. Nội dung thẩm định dự án đầu tư 9 2.2.1. Thẩm định hồ sơ vay vốn 9 2.2.2. Thẩm định khách hàng vay vốn 10 2.2.3. Thẩm định dự án đầu tư 12 2.2.4. Các phương pháp được sử dụng để thẩm định dự án đầu tư 21 3. Công tác thẩm định tại chi nhánh Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm 22 3.1 Thẩm định khách hàng 24 3.1.1. Đối với khách hàng là doanh nghiệp 24 3.1.2. Đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân 24 3.2. Thẩm định phương án vay và trả nợ dự án đầu tư 24 3.2.1. Đối với khoản vay ngắn hạn: 24 3.2.2. Đối với khoản vay trung và dài hạn: 25 3.3. Thẩm định bảo đảm tiền vay 25 3.3.1. Đối với các trường hợp cho vay có tài sản bảo đảm: 25 3.3.2. Đối với các trường hợp cho vay bảo đảm bằng tín chấp: 26 3.4. Lập tờ trình 26 4. Một dự án minh họa 28 4.1. Giới thiệu về dự án 28 4.2. Thẩm định dự án vay vốn Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm 29 4.2.1. Thẩm định cơ sở pháp lý và sự cần thiết đầu tư của dự án 29 4.2.2. Thẩm định về phương diện thị trường 30 4.2.3. Thẩm định về phương diện kỹ thuật 32 4.2.4. Thẩm định về môi trường và giải pháp xử lý 34 4.2.5. Thẩm định về tổ chức quản lý và bố trí nhân lực 35 4.2.6 Thẩm định phương diện kinh tế-tài chính 36 4.3. Đánh giá về công tác thẩm định dự án “đầu tư xây dựng trạm nạp bình LPG Hà Nội” 43 5. Đánh giá công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Công thương Hoàn Kiếm 44 5.1. Những thành tựu đạt được 44 5.2. Hạn chế và nguyên nhân 46 CHƯƠNG II: GIẢI ...
— Xem thêm —
Bình luận