kế hoạch tuần 3 PTGT Đường hàng không

Lượt xem: 703
Số trang: 2
Mã số: 6
Loại file: DOCX
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Nhà trẻ A KẾ HOẠCH TUẦN III
Chủ đề nhánh: PTGT Đường hàng không
Thời gian thực hiện: 1 tuần (31/3 đến ngày 4/4/2014)
Thứ
ND
Thứ hai
(31/3)
Thứ ba
(1/4)
Thứ tư
(2/4)
Thứ năm
(3/4)
Thứ sáu
(4/4)
Đón trẻ
- Cô đón trẻ vào lớp vui vẻ, niềm nở với trẻ.
- Trò chuyện cùng trẻ theo chủ đề nhánh: PTGT đường hàng không.
- Thể dục sáng: Máy bay.
HĐC giáo dục có
chủ đích
TDVĐ
- Máy bay
- Đứng co một chân
- Phi máy bay giấy
THƠ
Con tàu
NBTN
Máy bay
NBPB
Số lượng ít-nhiều
GDAN
- RKNNH: Anh phi
công ơi
- TC: Ai nhanh nhất
Hoạt động góc
- Góc chơi trò chơi xem tranh ảnh, lô tô về phương tiện giao thông.
- Góc chơi trò chơi tạo hình: Vẽ, nặn, tô,…các PTGT.
- Góc chơi trò chơi xếp hình: Xếp đoàn tàu, ô tô,…
- Góc chơi tự do theo ý thích.
Hoạt động ngoài
trời
- Quan sát thời tiết.
-TCVĐ: Trời nắng
trời mưa.
- Quan sát ô tô sắt.
- TC: Chim sẻ và ô
tô.
- Quan sát PTGT
hàng không.
-TC: Phi máy bay
giấy.
- Quan sát thời tiết.
- TC: Lái ô tô.
- Chơi tự do.
- Quan sát PTGT
đường thủy, bộ.
- TC: Lái máy bay.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Chơi tự do. - Chơi tự do.
- Chơi tự do.
- Chơi tự do.
Hoạt động chiều
- Nghe hát: Anh phi
công ơi.
- Chơi tự do.
- TC: Một đoàn tàu.
- Chơi tự do.
- TC: Xếp đường đi.
- Chơi tự do.
- TC: Phi máy bay
giấy.
- Chơi tự do.
- Bé đi chơi bằng
PTGT gì?
- Chơi tự do.
Tải xuống 5,000₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2014-08-08 19:22:29
Nhà trẻ A KẾ HOẠCH TUẦN III Chủ đề nhánh: PTGT Đường hàng không Thời gian thực hiện: 1 tuần (31/3 đến ngày 4/4/2014) Thứ ND Thứ hai (31/3) Thứ ba (1/4) Thứ tư (2/4) Thứ năm (3/4) Thứ sáu (4/4) Đón trẻ - Cô đón trẻ vào lớp vui vẻ, niềm nở với trẻ. - Trò chuyện cùng trẻ theo chủ đề nhánh: PTGT đường hàng không. - Thể dục sáng: Máy bay. HĐC giáo dục có chủ đích TDVĐ - Máy bay - Đứng co một chân - Phi máy bay giấy THƠ Con tàu NBTN Máy bay NBPB Số lượng ít-nhiều GDAN - RKNNH: Anh phi công ơi - TC: Ai nhanh nhất Hoạt động góc - Góc chơi trò chơi xem tranh ảnh, lô tô về phương tiện giao thông. - Góc chơi trò chơi tạo hình: Vẽ, nặn, tô,…các PTGT. - Góc chơi trò chơi xếp hình: Xếp đoàn tàu, ô tô,… - Góc chơi tự do theo ý thích. Hoạt động ngoài trời - Quan sát thời tiết. -TCVĐ: Trời nắng trời mưa. - Quan sát ô tô sắt. - TC: Chim sẻ và ô tô. - Quan sát PTGT hàng không. -TC: Phi máy bay giấy. - Quan sát thời tiết. - TC: Lái ô tô. - Chơi tự do. - Quan sát PTGT đường thủy, bộ. - TC: Lái máy bay. - Chơi tự do. - Chơi tự do. - Chơi tự do. - Chơi tự do. Hoạt động chiều - Nghe hát: Anh phi công ơi. - Chơi tự do. - TC: Một đoàn tàu. - Chơi tự do. - TC: Xếp đường đi. - Chơi tự do. - TC: Phi máy bay giấy. - Chơi tự do. - Bé đi chơi bằng PTGT gì? - Chơi tự do.
— Xem thêm —
Từ khóa: kế hoạch
Bình luận