Nhúng
Toàn màn hình
/ 10
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (10 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2014-02-14 06:00:13
1Hình học lớp 9 Ti?t 63Hình cầuDiỆN tích MẶT CẦU vàthể tích hình cầuTiết thứ hai2Diện tích mặt cầu có bán kính 4,2 cm là: A. 52,8 cm2 B. 221,76 cm2 C. 2,2176 cm2Hãy chọn câu trả lời đúngKiỂM TRA BÀI CŨ3. Diện tích mặt cầu:2.Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng:Đo độ cao cột nước còn lại trong cốc ta thấy:độ cao nước còn lại trong cốc bằng 1/3 chiều cao của hình trụ Đặt hình cầu có bán kính R nằm khít trong một cốc thuỷ tinh dạng hình trụ có bán kính đáy R và chiều cao 2R đổ đầy nước.Nhấc nhẹ hình cầu ra khỏi cốc. R là bán kính hình cầu;d là đường kính của hình cầuThể tích hình cầu bằng 2/3 thể tích hình trụ1.Hình cầu :hayTi?t 63 :H?NH C?U, DI?N T?CH M?T C?U VĂ TH? T?CH H?NH C?UEm hãy so sánh thể tích hình cầu với thể tích hình trụ4. Thể tích hình cầu:Thể tích của hình cầu được tính theo công thức Lượng nước ít nhất cần phải có là : Giải: hay(d là đường kính= 22 cm= 2,2 dm)Ti?t 63 :H?NH C?U, DI?N T?CH M?T C?U VĂ TH? T?CH H?NH C?UTRẮC NGHIỆMTi?t 63 :H?NH C?U, DI?N T?CH M?T C?U VĂ TH? T?CH H?NH C?ULUYỆN TẬPHãy điền vào ô trống ở bảng sau: 0,11 mm31002,64 dm30,09 m34186 667 km3904,32hm3223 333 dam3Bài 31/ 124(sgk):Các loại bóng cho trong bảng đều có dạng hình cầu. Hãy điền vào các ô trống ở bảng sau (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai):134,08mm20,41cm125,60mm191,54mm40,74cm3143,72cm339,49cm3118,79cm357,25 cm2132,665 cm250,24 cm2116,84 cm2Bài 33 SGKHÌNH CẦUKIẾN THỨC TRỌNG TÂM Học kỹ các khái niệm về hình cầu.Học kỹ công thức tính diện tích mặt cầu, thể tích hình cầu.Bài tập về nhà: 35,36(sgk)Chuẩn bị tiết Luyện tậpHƯỚNG DẪN VỀ NHÀ: Chúc các em chăm ngoan, học giỏi 1Tiết 63Tiết 63 Tiết thứ hai Giáo viênTôn Nữ Bích Vân 2Làm l iạ áp ánĐTi c quá …! B n ch n sai r i ! ế ạ ọ ồHoan hô . B n ch nạ ọ đ úng r i !ồDiện tích mặt cầu có bán kính 4,2 cm là: A. 52,8 cm 2 B. 221,76 cm 2 C. 2,2176 cm 2Hãy chọn câu trả lời đúng 3. Diện tích mặt cầu:3. Diện tích mặt cầu:2.Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng:2.Cắt hình cầu bởi một mặt phẳng: 2R 2RĐo độ cao cột nước còn lại trong cốc ta thấy: đ ộ cao n ư ớc còn lại trong cốc bằng 1/3 chiều cao của hình trụ Đặt hình cầu có bán kính R nằm khít trong một cốc thuỷ tinh dạng hình trụ có bán kính đ áy R và chiều cao 2R đ ổ đ ầy n ư ớc. Nhấc nhẹ hình cầu ra khỏi cốc. R là bán kính hình cầu;d là đường kính của hình cầu3R 3 4 V3d 6 1 V Thể tích hình cầu bằng 2/3 thể tích hình trụ 33R 3 4 R2. 3 2 V1.Hình cầu 1.Hình cầu :: hay Em hãy so sánh thể tích hình cầu với thể tích hình trụ4. Thể tích hình cầu:4. Thể tích hình cầu: Thể tích của hình cầu được tính theo công thức Lượng nước ít nhất cần phải có là : Ví dụ : Cần phải có ít nhất bao nhiêu lít nước để thay nước ở liễn nuôi cá cảnh ( hình vẽ ) ? Liễn được xem như một phần mặt cầu . Lượng nước đổ vào liễn chiếm thể tích hình cầu . 3 2 Giải: hay3R 3 4 V 3d 6 1 V (d là đường kính= 22 cm= 2,2 dm) 22cm )lít(71,3)dm(71,3)2,2.( 6. 3 2 V 33   A 2 cm B 6 cm C 5 cm D 3 cmNếu thể tích của một hình cầu là cm 3 thì trong các kết quả sau đây, kết quả nào là bán kính của nó ( lấy )? 7 1 113 722  LUYỆN TẬPLUYỆN TẬP Hãy điền vào ô trống ở bảng sau: Bán kính hình cầu 0,3 mm 6,21 dm 0,283m 100 km 6 hm 50 dam Thể tích hình cầu 0,11 mm 3 1002,6 4 dm 3 0,09 m 3 4186 667 km 3 904,3 2hm 3 223 333 dam 3 Các loại bóng cho trong bảng đ ều có dạng hình cầu. Hãy đ ...
— Xem thêm —
Bình luận