Dac diem tai nguyen khoang san Viet Nam

Lượt xem: 7
Số trang: 0
Mã số: 595745
Loại file: PPT
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2014-02-13 18:58:59
Trữ lượng một số khoáng sản đã được tìm kiếm, thăm dò Hoạt động nhóm Dựa vào H26.1, bảng 26.1 tìm hiểu sự hình thành các vùng mỏ qua các giai đoạn+ Nhóm 1 : Giai đoạn Tiền Cambri+ Nhóm 2 : Giai đoạn Cổ kiến tạo + Nhóm 3 : Giai đoạn Tân kiến tạoĐiền thông tin vào bảng sau:Bảng 26 . 1 . Các khoáng sản chính .Than chì, đồng , sắt vàng , đá quý , …Tại các nền cổ: Việt Bắc , Hoàng Liên Sơn , Kon Tum …Bảng 26 . 1 . Các khoáng sản chính .Than chì, đồng , sắt vàng , đá quý , …Apatit , than , sắt , vàng, thiếc, bô xit, đá vôi…Tại các nền cổ: Việt Bắc , Hoàng Liên Sơn , Kon Tum …Trên khắp lãnh thổ nước ta .Bảng 26 . 1 . Các khoáng sản chính .- Than chì, đồng , sắt vàng , đá quý , …- Apatit , than , sắt , vàng, thiếc, bô xit, đá vôi… Dầu mỏ , khí đốt , than nâu ,than bùn. Bô xit , …- Tại các nền cổ: Việt Bắc , Hoàng Liên Sơn , Kon Tum …- Trên khắp lãnh thổ nước ta .- Thềm lục địa , Đồng Bằng sông Hồng , Đồng Bằng sông Cửu Long -Tây NguyênKhai thác than ở Quảng Ninh Khai thác quặng ApatitKhai thác dầu ở mỏ Bạch Hổ Khai thác than trái phép ở Quảng NinhKhai thác vàng trái phép ở Quảng Nam Dòng suối trước khi khai thác bôxit Dòng suối sau khi khai thác bôxit Khai thác than gây ô nhiễm Trữ lượng một số khoáng sản đã được tìm kiếm, thăm dò Hoạt động nhóm Dựa vào H26.1, bảng 26.1 tìm hiểu sự hình thành các vùng mỏ qua các giai đoạn+ Nhóm 1 : Giai đoạn Tiền Cambri+ Nhóm 2 : Giai đoạn Cổ kiến tạo + Nhóm 3 : Giai đoạn Tân kiến tạoĐiền thông tin vào bảng sau:Bảng 26 . 1 . Các khoáng sản chính .Than chì, đồng , sắt vàng , đá quý , …Tại các nền cổ: Việt Bắc , Hoàng Liên Sơn , Kon Tum …Bảng 26 . 1 . Các khoáng sản chính .Than chì, đồng , sắt vàng , đá quý , …Apatit , than , sắt , vàng, thiếc, bô xit, đá vôi…Tại các nền cổ: Việt Bắc , Hoàng Liên Sơn , Kon Tum …Trên khắp lãnh thổ nước ta .Bảng 26 . 1 . Các khoáng sản chính .- Than chì, đồng , sắt vàng , đá quý , …- Apatit , than , sắt , vàng, thiếc, bô xit, đá vôi… Dầu mỏ , khí đốt , than nâu ,than bùn. Bô xit , …- Tại các nền cổ: Việt Bắc , Hoàng Liên Sơn , Kon Tum …- Trên khắp lãnh thổ nước ta .- Thềm lục địa , Đồng Bằng sông Hồng , Đồng Bằng sông Cửu Long -Tây NguyênKhai thác than ở Quảng Ninh Khai thác quặng ApatitKhai thác dầu ở mỏ Bạch Hổ Khai thác than trái phép ở Quảng NinhKhai thác vàng trái phép ở Quảng Nam Dòng suối trước khi khai thác bôxit Dòng suối sau khi khai thác bôxit Khai thác than gây ô nhiễm
— Xem thêm —
Từ khóa: