Chương 4. Buồng lửa lò hơi và thiết bị đốt nhiên liệu - Phần 2

Lượt xem: 173
Số trang: 0
Mã số: 589917
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-21 04:54:21
Buồng lửa có ghi nghiêng và có lớp nhiên liệu chuyển động 4.3.5.1. Buồng lửa có ghi nghiêng: Ghi đặt nghiêng để lớp nhiên liệu vừa chuyển động vừa cháy. Nhiên liệu càng có nhiều chất bốc càng dễ cháy nên góc nghiêng của ghi càng lớn. Đoạn ghi nằm ngang để cháy kiệt xỉ và thải xỉ. Hình 4.48. Sơ đồ buồng lửa có ghi nghiêng và có lớp nhiên liệu chuyển động. Để đốt mạt c-a ẩm ng-ời ta dùng ghi nghiêng dạng bậc thang nh- trong hình vẽ 4.49. Ghi loại này thích hợp cho nhiên liệu có chất bốc lớn và có nhiều hạt nhỏ. 4.3.5.2. Buồng lửa có ghi nghiêng dồn cấp: Sơ đồ của loại buồng lửa có ghi nghiêng dồn cấp đ-ợc trình bày trong hình vẽ Buồng lửa có ghi nghiêng và có lớp nhiên liệu chuyển động 4.3.5.1. Buồng lửa có ghi nghiêng: Ghi đặt nghiêng để lớp nhiên liệu vừa chuyển động vừa cháy. Nhiên liệu càng có nhiều chất bốc càng dễ cháy nên góc nghiêng của ghi càng lớn. Đoạn ghi nằm ngang để cháy kiệt xỉ và thải xỉ. Hình 4.48. Sơ đồ buồng lửa có ghi nghiêng và có lớp nhiên liệu chuyển động. Để đốt mạt c-a ẩm ng-ời ta dùng ghi nghiêng dạng bậc thang nh- trong hình vẽ 4.49. Ghi loại này thích hợp cho nhiên liệu có chất bốc lớn và có nhiều hạt nhỏ. 4.3.5.2. Buồng lửa có ghi nghiêng dồn cấp: Sơ đồ của loại buồng lửa có ghi nghiêng dồn cấp đ-ợc trình bày trong hình vẽ
— Xem thêm —