Nhúng
Toàn màn hình
/ 0
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-21 18:01:58
Tài liệu tham khảo hơn 50 biểu mẫu hành chính dành cho các bạn học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức đang công tác giảng dạy tại các trường đại học và 25 các biểu mẫu báo cáo, thống kê nhằm góp phần thực hiện Quy chế một cửa, một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh, HS-SV và CBVC trong quá trình thực hiện các giao dịch hành chính với nhà trường.
— Xem thêm —