Giáo án hoạt động ngoài giờ lên lớp 6 trọn bộ sưu tầm

Số trang: 58
Mã số: 573627
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 58
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-25 05:20:53
Trường T.H.C.S BASAO Nội Dung Chương Trình Giáo Dục Ngoài Giờ Lên Lớp**&**ThángCHỦ ĐIỂMNÔI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG9Truyền thống nhà trường_ Thảo luận nội qui và nhiệm vụ năm học_ Tổ chức đội ngũ lớp_ Nghe giới thiệu truyền thống nhà trường_ Tập các bài hát qui định10Chăm ngoan _ Học giỏi_ Nghe giới thiệu thư BÁC HỒ_ Lễ giao ước thi đua giữa các tổ, các nhóm_ TRao đổi kinh nghiệm học tập_ Thi văn nghệ giữa các tổ11Tôn sư _ Trọng đạo_ Nghe giới thiệu thầy cô giáo trong nhà trường ._ Lễ đăng ký tháng học tốt, tuần học tốt_ Trao đổi tâm tình và ca hát mừng 20/11_ Tổ chức kỹ niệm 20/1112Uống nước nhớ nguồn_ Hội vui học tập_ Tìm hiểu truyền thống cách mạng_Nghe nói chuyện về ngày 22/12_ Thi văn nghệ “ Hát về anh bộ đội’’1+2Mừng Đảng _ Mừng xuân_ Sưu tầm ca dao , tục ngữ về nét đẹp truyền thống quê hương HCL_Tìm hiểu gương sáng Đảng viên trong Huyện ._ Thi văn nghệ “ Mừng Đảng – Mừng Xuân’’_ Thảo luận HK II3Tiến bước lên đoàn_ Ca hát về mẹ và cô giáo_ Nghe giới thiệu về ngày thành lập Đoàn_Tìm hiểu gương sáng các đội viên tiêu biểu trong trường , trong huyện ._ Thào luận kế hoạch hội trại 26 / 34Hoà bình – hữu nghị_ Thi tìm hiểu cuộc sống của thiếu nhicả nứơc_ Trò chơi tập hát về “ môi trường ’’_ Văn nghệ ca ngợi quê hương ĐN và mừng chiến thắng 30/4_ Hội vui học tập : Thi đố em5Bác Hồ kính yêu_Thi kể chuyện về thời thiếu niên của Bác Hồ_Văn nghệ chúng cháu nhớ ơn Bác Hồ_ Thi hái hoa dâng chủ 5 điều Bác Hồ dạy6+7+8Hè – Vui – Khoe-û Bổ ích_ Tham gia các hoạt động vui chơi giải trí trong huyện_ Tổ chức đi tham quan lăng cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại TXCL_ Tổ chức đi thăm 1 bà mẹ việt nam anh hùng trong huyệnPhần Tự Chọn _ Lớp tham gia cùng nhà trường các hoạt động _Hội thi văn nghệ chào mừng 20/11 _ Hoạt động thể thao , điền kinh chào mừng 26/3_ Lao động làm sạch đẹp khuôn viên trường “ Trồng cây nhớ Bác” Đánh giá kết quả họat động của học sinh :A . Loại Tốt : _ Có hiểu biết tốt về nội dung của chủ điểm giáo dục _ Thái độ tích cực , hăng hái tham gia vào công việc chung , vào các hoạt động tập thể. _ Đạt được kỷ năng tham gia vào tổ chức hoạt động tập thểB . Loại Khá : _ Hiều biết về nội dung của chủ điểm giáo dục chưa đầy đủ nhưng có ý thức tìm hiểu để bổ sung cho vốn hiểu biết của mình ._ Tích cực tham gia các hoạt động chung của trường ,tập thể lớp tuy nhiên hiệu quả chưa cao ._ có được 1 số kỷ năng tham gia và tổ chức hoạt động tập thể , mặc dù chưa thành thạo .C .Loại Trung Bình: _ Ít hiểu biết về nội dung chủ điểm giáo dục có cố gắng nhưng chưa đạt mục đíchcủa hoạt động ._ Tham gia thường xuyên chưa tích cực _ Chưa có kỷ năng tham gia hoạt động tập thể .D . Loại Yếu : _ Những học sinh này không được hiểu biết gì về nội dung của chủ điểm giáo dục _ Thiếu ý thức tập thể_ Không tham gia bất kỳ hoạt động nào của tập thể. Chủ điểm tháng 9: TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG Tuần: 1 Ngày soạn: 22/8/08 Tiết: 1 Ngày dạy:28/8/08 Hoạt động thứ nhất :THẢO LUẬN NỘI QUI VÀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC MỚII. Yêu cầu giáo dục:Giúp học sinh:- Hiểu rõ nội qui, nhiệm vụ năm học mới và ý nghĩa của nó.- Tự giác thực hiện và nhắc nhở nhau cùng chấp hành đúng nội qui của trường, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.II. Nội dung và hình thức:1/ Nội dung:- Nội dung và ý nghĩa của việc thực hiện nội quy nhà trường.- Những nhiệm vụ cụ thể của năm học và Tröôøng TH-THCS BASAO Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp khoái 6    Tröôøng T.H.C.S BASAO Noäi Dung Chöông Trình Giaùo Duïc Ngoaøi Giôø Leân Lôùp **&** Thaùng CHUÛ ÑIEÅM NOÂI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ...
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận