Giáo án ngữ văn 7 mới năm 2012

Số trang: 0
Mã số: 563980
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-28 05:30:24
ngữ văn 7PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH THCS theo chuẩn kiến thức MÔN NGỮ VĂN 7(Dùng cho các cơ quan quản lí giáo dục và giáo viên, áp dụng từ năm học 2011-2012)LỚP 7Cả năm: 37 tuần (140 tiết)Học kì I: 19 tuần (72 tiết)Học kì II: 18 tuần (68 tiết)HỌC KÌ ITuần 1 Tiết 1 đến tiết 4Cổng trường mở ra; Mẹ tôi; Từ ghép; Liên kết trong văn bản.Tuần 2Tiết 5 đến tiết 8Cuộc chia tay của những con búp bê;Bố cục trong văn bản; Mạch lạc trong văn bản. Tuần 3 Tiết 9 đến tiết 12Những câu hát về tình cảm gia đình; Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người; Từ láy; Quá trình tạo lập văn bản; Viết bài Tập làm văn số 1 học sinh làm ở nhà.Tuần 4 Tiết 13 đến tiết 16Những câu hát than thân; Những câu hát châm biếm; Đại từ; Luyện tập tạo lập văn bản.Tuần 5Tiết 17 đến tiết 20Sông núi nước Nam, Phò giá về kinh; Từ Hán Việt; Trả bài Tập làm văn số 1; Tìm hiểu chung về văn biểu cảm.Tuần 6Tiết 21 đến tiết 24Côn Sơn ca; Hướng dẫn đọc thêm: Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra; Từ Hán Việt (tiếp); Đặc điểm văn bản biểu cảm; Đề văn biểu cảm và cách làm bài văn biểu cảm. Tuần 7Tiết 25 đến tiết 28Bánh trôi nước; Hướng dẫn đọc thêm: Sau phút chia li; Quan hệ từ; Luyện tập cách làm văn bản biểu cảm.Tuần 8Tiết 29 đến tiết 32Qua đèo Ngang; Bạn đến chơi nhà;Viết bài Tập làm văn số 2.Tuần 9Tiết 33 đến tiết 36Chữa lỗi về quan hệ từ; Hướng dẫn đọc thêm: Xa ngắm thác núi Lư; Từ đồng nghĩa; Cách lập ý của bài văn biểu cảm.Tuần 10Tiết 37 đến tiết 40Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh (Tĩnh dạ tứ); Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư);Từ trái nghĩa; Luyện nói: Văn biểu cảm về sự vật, con người.Tuần 11Tiết 41 đến tiết 44Bài ca nhà tranh bị gió thu phá; Kiểm tra Văn; Từ đồng âm; Các yếu tố tự sự, miêu tả trong văn biểu cảm.Tuần 12Tiết 45 đến tiết 48Cảnh khuya, Rằm tháng giêng; Kiểm tra Tiếng Việt; Trả bài Tập làm văn số 2; Thành ngữ. Tuần 13Tiết 49 đến tiết 52Trả bài kiểm tra Văn, bài kiểm tra Tiếng Việt; Cách làm bài văn biểu cảm về tác phẩm văn học; Viết bài Tập làm văn số 3.Tuần 14Tiết 53 đến tiết 56Tiếng gà trưa; Điệp ngữ; Luyện nói: Phát biểu cảm nghĩ về tác phẩm văn học.Tuần 15Tiết 57 đến tiết 60Một thứ quà của lúa non: Cốm;Trả bài Tập làm văn số 3; Chơi chữ;Làm thơ lục bát.Tuần 16Tiết 61 đến tiết 63Chuẩn mực sử dụng từ; Ôn tập văn bản biểu cảm; Mùa xuân của tôi. Tuần 17Tiết 64 đến tiết 66Hướng dẫn đọc thêm: Sài Gòn tôi yêu;Luyện tập sử dụng từ;Ôn tập tác phẩm trữ tình. Tuần 18Tiết 67 đến tiết 69Ôn tập tác phẩm trữ tình (tiếp);Ôn tập Tiếng ViệtÔn tập Tiếng Việt (tiếp);Chương trình địa phương phần Tiếng Việt. Tuần 19Tiết 70 đến tiết 72Kiểm tra học kì I;Trả bài kiểm tra kì I.HỌC KÌ IITuần 20Tiết 73 đến tiết 75Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất; Chương trình địa phương phần Văn và Tập làm văn; Tìm hiểu chung về văn nghị luận.Tuần 21Tiết 76 đến tiết 78Tìm hiểu chung về văn nghị luận (tiếp);Tục ngữ về con người và xã hội;Rút gọn câu.Tuần 22Tiết 79 đến tiết 81Đặc điểm của văn bản nghị luận; Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận;Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.Tuần 23Tiết 82 đến tiết 84Câu đặc biệt; Bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận; Luyện tập về phương pháp lập luận
— Xem thêm —
Từ khóa: