Nhúng
Toàn màn hình
/ 3
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-27 17:46:42
HỘI THI VÀ GIAO LƯU CÁN BỘ QUẢN LÝ MẦM NON GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC : 2009-2010 ĐƠN VỊ : PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN TÂY HÒA NGƯỜI THỰC HIỆN: Phạm Thị Thanh CHỨC VỤ : Hiệu trưởng ĐƠN VỊ CÔNG TÁC: Trường Mầm non Sơn Thành Tây I. NĂNG LỰC QUẢN LÝ:CHỦ ĐỀ : “ Hiệu trưởng tích cực tham mưu các cấp thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục, từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất- trang thiết bị trường học, góp phần đáp ứng yêu cầu về phát triển số lượng và nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ trong trường mầm non” Nghị quyết TW 2 khóa VIII của Đảng đã khẳng định “ Gíao dục đào tạo là quốc sách hàng đầu”, coi trọng đầu tư giáo dục một cách đúng mức nhằm tăng cường việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước Gíao dục mầm non là nền tảng trong hệ thống giáo dục quốc dân. Nhiệm vụ chính là chăm sóc và giáo dục hình thành nhân cách đầu tiên cho trẻ, giúp trẻ phát triển một cách toàn diện về đức, trí, thể, mỹ. Trường MNBC Sơn Thành Tây chúng tôi trong thời gian qua gặp rất nhiều khó khăn, hệ thống phòng học sử dụng lâu năm đã xuống cấp, không có nhà bếp, nhà vệ sinh riêng, các điểm trường phụ phải học nhờ trường tiểu học, chưa có phòng chức năng, trang thiết bị khác còn thiếu nhiều, tỷ lệ trẻ ra lớp còn thấp : trẻ nhà trẻ ra lớp 25%, trẻ mẫu giáo ra lớp 50%. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ so với mặt bằng chung của huyện, tỉnh chưa đạt yêu cầu, nhất là trẻ em dân tộc thiểu số ở hai thôn lạc đạo và đá mài. Là người cán bộ quản lý tôi có nhiều băn khoăn suy nghĩ làm thế nào để tham mưu với các cấp quản lý, các cấp lãnh đạo, các tổ chức chính trị xã hội, và nhân dân địa phương có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của bậc học mầm non, để có hướng đầu tư xây dựng toàn diện cho nhà trường, trong đó đặc biệt là đầu tư về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tạo điều kiện cho trường huy động tối đa trẻ trong độ tuổi mầm non ra lớp và đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc và giáo dục trẻ, từng bước đáp ứng kế hoạch chỉ đạo của nghành và nhu cầu học tập của con em nhân dân trên địa bàn trường đóng. Để thực hiện được mục đích, yêu cầu nêu trên. Người hiệu trưởng phải xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục ngắn hạn( 1 năm học), trung hạn( 5 năm), và dài hạn của nhà trường, kế hoạch phải được lãnh đạo trường, chi bộ, tập thể hội đồng sư phạm nhà trường, và ban đại diện cha mẹ học sinh, bàn bạc góp ý để hoàn chỉnh và có tính khả thi cao, Kế hoạch của nhà trường trở thành kế hoạch chung của Đảng, chính quyền, và nhân dân địa phương. Để các cấp, các nghành đồng tình quan tâm thực hiện yêu cầu của nhà trường đề ra, đòi hỏi người hiệu trưởng phải nắm vững chủ trương, chính sách giáo dục của Đảng, Nhà nước, và sự chỉ đạo của nghành, tập trung xây dựng đội ngũ sư phạm nhà trường đoàn kết, có năng lực chuyên môn giỏi, có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời tuyên truyền cho nhân dân, phụ huynh để mọi người cùng đồng tình với công tác của nhà trường. Từ đó họ tác động đến chính quyền địa phương về trách nhiệm trong công tác chăm lo sự nghiệp giáo dục, đặc biệt là đối với công tác đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất cho nhà trường. Qua thời gian thực hiện trường chúng tôi đạt được kết quả cụ thể sau đây: Năm học 20098-2009 Phòng GD& ĐT huyện Tây hòa xây dựng 01 phòng Âm nhạc đúng qui cách, cổng trường, tường rào kiên cố, và bê tông hóa sân trường; Địa phương xâ dựng 04 phòng học, 01 phòng làm việc, 01 bếp ăn một chiều đúng qui cách và hệ thống nhà vệ sinh tại điểm trường chính của nhà trường. Từ đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho trường huy động trẻ ra lớp đạt tỷ lệ cao, năm học 2009-2010 trẻ trọng độ tuổi ra lớp đạt 50%, trẻ trong độ tuổi mẫu giáo ra lớp đạt 75%, riêng trẻ mẫu giáo 5 tuổi ra lớp đạt 100%, so với kế hoạch của phòng GD&ĐT huyện giao, trường huy động trẻ ra lớp vượt 0,7% cao nhất huyện. Trường HỘI THI VÀ GIAO LƯU CÁN BỘ QUẢN LÝ MẦM NON GIỎI CẤP TỈNH ...
— Xem thêm —
Bình luận