Giáo án mầm non chương trình đổi mới: SO SÁNH SỐ LƯỢNG TRONG PHẠM VI 5 THÊM BỚT TẠO SỰ BẰNG NHAU TRONG PHẠM VI 5

Lượt xem: 16
Số trang: 12
Mã số: 55586
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 12
Sao chép
Chủ đim: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT
GIÁO ÁN MÔN TOÁN
Đề tài:
SO SÁNH SỐ LƯỢNG TRONG PHM VI 5
THÊM BỚT TO SỰ BẰNG NHAU TRONG
PHM VI 5
Đối tượng: Trẻ 4 5 tuổi
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
1. Giáo dưỡng:
a. Kiến thức:
- Ôn nhn biết số lượng 5, ônng đếm
từ 1 – 5
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Ôn mối quan hệ số lượng bằng nhau, hơn
kém nhau trong phm vi 5
- Biết đếm số lượng 5, nhn biết các nm
có 5 đối tượng
b. Kĩ năng:
- Củng cố kĩ năng xếp tương ứng 1><1
- So sánh, thêm bớt, tạo nhóm có 5 đối
tượng
- Kí hiu hoà bằng chữ số
2. Phát triển:
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc, phát triển
tư duy so sánh
- Gọi tên chữ số và tr lời được các câu
hỏi bao nhiêu và như thế nào?
- Biết sử dụng thuật ngữ toán học: nhiều
hơn, ít hơn
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
3. Giáo dục:
- Trẻ biết lắng nghe, cm phát biểu, giờ
học có nề nếp, ngoan
II. LOẠI GIỜ HỌC: củng cố ôn luyện
III. PHƯƠNG PHÁP - BIỆN PHÁP: Thực hành
Đàm thoại – Trò chơi
IV. CHUN BỊ:
Giáo cụ cô:
- Gấu và h mật ong có số lượng từ 1 đến
5
- Thỏ và cà rốt số lượng từ 1 đến 5
- Thẻ chữ số từ 1 đến 5
- Tranh cá và vịt và các thẻ số lượng từ 1
đến 5
Giáo cụ cháu:
Tải xuống 5,000₫ (12 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-02 15:25:02
Giáo án mầm non chương trình đổi mới: SO SÁNH SỐ LƯỢNG TRONG PHẠM VI 5 THÊM BỚT TẠO SỰ BẰNG NHAU TRONG PHẠM VI 5 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Giáo dưỡng: a.Kiến thức: - Ôn nhận biết số lượng 5, ôn kĩ năng đếm từ 1 – 5 - Ôn mối quan hệ số lượng bằng nhau, hơn kém nhau trong phạm vi 5 - Biết đếm số lượng 5, nhận biết các nhóm có 5 đối tượng b. Giáo án mầm non chương trình đổi mới: SO SÁNH SỐ LƯỢNG TRONG PHẠM VI 5 THÊM BỚT TẠO SỰ BẰNG NHAU TRONG PHẠM VI 5 MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Giáo dưỡng: a.Kiến thức: - Ôn nhận biết số lượng 5, ôn kĩ năng đếm từ 1 – 5 - Ôn mối quan hệ số lượng bằng nhau, hơn kém nhau trong phạm vi 5 - Biết đếm số lượng 5, nhận biết các nhóm có 5 đối tượng b. Chủ điểm: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT GIÁO ÁN MÔN TOÁN Đề tài: SO SÁNH SỐ LƯỢNG TRONG PHẠM VI 5 THÊM BỚT TẠO SỰ BẰNG NHAU TRONG PHẠM VI 5 Đối tượng: Trẻ 4 – 5 tuổi I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1. Giáo dưỡng: a. Kiến thức: - Ôn nhận biết số lượng 5, ôn kĩ năng đếm từ 1 – 5 - Ôn mối quan hệ số lượng bằng nhau, hơn kém nhau trong phạm vi 5 - Biết đếm số lượng 5, nhận biết các nhóm có 5 đối tượng b. Kĩ năng: - Củng cố kĩ năng xếp tương ứng 1
— Xem thêm —
Bình luận