Bien ban binh xet thi dua hoc ki

Lượt xem: 226
Số trang: 0
Mã số: 555734
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-26 16:29:49
PHÒNG GD – ĐT BÁT XÁTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS TÒNG SÀNĐôc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 01/BB - THCSBIÊN BẢN HỌP XÉT THI ĐUA HỌC KÌ INĂM HỌC 2011 – 2012.Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 26/12/2011.Địa điểm : Phòng Hội đồng trường THCS Tòng Sành.Thành phần :Đ/C Vũ Thế Hùng – Hiệu Trưởng nhà trườngĐ/C Nguyễn Thị Đào – P.Chủ tịch Công đoàn – Bí thư chi bộ.Đ/c Vũ Văn Doanh – P.HT nhà trườngĐ/C Đinh Thị Thoan – Thanh tra nhân dân – Tổ trưởng tổ TN.Đ/C Vũ Mai Thanh - Thư ký Hội đồngCác tổ trưởng tổ khối cùng toàn thể cán bộ giáo viên,nhân viên trong trường. - Nội dung cuộc họp: Bình xét thi đua học kì I năm học 2011 – 2012. - Chủ trì cuộc họp: Đ/C Vũ Thế Hùng – Hiệu trưởng nhà trường. TIẾN TRÌNH NỘI DUNG CUỘC HỌP. I – Bình xét thi đua học kì I năm học 2011 – 2012. - Các đồng chí CBGVNV nhà trường đọc kiểm điểm quá trình công tác trong học kì I năm học 2011 – 2012. - Hội đồng nhà trường nhận xét góp ý cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. - Dựa vào các tiêu chí thi đua và kết quả đã đạt được cũng như ưu, khuyết điểm của toàn thể CB,GVNV. Hội đồng đã thống nhất có 12 đồng chí đủ điều kiện xếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 04 đồng chí đủ điều kiện xếp hoàn thành khá nhiệm vụ. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhất trí với kết quả trên. ( Có danh sách kèm theo). II – Quy chế khen thưởng. - Dựa vào tiêu chí phát động thi đua trong học kì I năm học 2011 – 2012. Hội đồng nhà trường thống nhất đưa ra quy chế khen thưởng cụ thể như sau: + Khen thưởng 0,5% cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. + Khen thưởng 0,3% cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành khá nhiệm vụ. Sau khi thông qua quy chế 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhất trí với mức khen thưởng trên. Biên bản đã được thông qua toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng nhà trường. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhất trí nội dung cuộc họp. Cuộc họp kết thúc 10h 30 cùng ngày.THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, đóng dấu)(Đã ký)Vũ Thế HùngTòng Sành, ngày 26 tháng 12 năm 2011THƯ KÝ HỘI ĐỒNG(Ký, ghi rõ họ tên) DANH SÁCH KẾT QUẢ BÌNH XÉT THI ĐUA( Kèm theo biên bản số 01/BB-THCS ngày 26/12/2011)STTHọ và tên CBGVXếp loạiHệ số lương hiện hưởngKý xác nhậnGhi chú1Vũ Thế HùngA2Nguyễn Thị ĐàoA3Vũ Văn DoanhA4Đinh Thị ThoanA5Vũ Kim AnhA6Kiều Mai HạnhA7Nguyễn Hải Yến AA8Nguyễn Hải Yến BB9Âu Văn TânA10Vũ Mai ThanhA11Đỗ Thị HuệA12Lê Quý ĐônA13Nguyễn T.Thanh HuyềnB14Lý Láo LùA15Lù Thị ĐàoB16Hồ Thị PhươngB PHÒNG GD – ĐT BÁT XÁTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS TÒNG SÀNĐôc lập – Tự do – Hạnh phúcSố: 01/BB - THCSBIÊN BẢN HỌP XÉT THI ĐUA HỌC KÌ INĂM HỌC 2011 – 2012.Thời gian: 8 giờ 00 phút ngày 26/12/2011.Địa điểm : Phòng Hội đồng trường THCS Tòng Sành.Thành phần :Đ/C Vũ Thế Hùng – Hiệu Trưởng nhà trườngĐ/C Nguyễn Thị Đào – P.Chủ tịch Công đoàn – Bí thư chi bộ.Đ/c Vũ Văn Doanh – P.HT nhà trườngĐ/C Đinh Thị Thoan – Thanh tra nhân dân – Tổ trưởng tổ TN.Đ/C Vũ Mai Thanh - Thư ký Hội đồngCác tổ trưởng tổ khối cùng toàn thể cán bộ giáo viên,nhân viên trong trường. - Nội dung cuộc họp: Bình xét thi đua học kì I năm học 2011 – 2012. - Chủ trì cuộc họp: Đ/C Vũ Thế Hùng – Hiệu trưởng nhà trường. TIẾN TRÌNH NỘI DUNG CUỘC HỌP. I – Bình xét thi đua học kì I năm học 2011 – 2012. - Các đồng chí CBGVNV nhà trường đọc kiểm điểm quá trình công tác trong học kì I năm học 2011 – 2012. - Hội đồng nhà trường nhận xét góp ý cho từng cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. - Dựa vào các tiêu chí thi đua và kết quả đã đạt được cũng như ưu, khuyết điểm của toàn thể CB,GVNV. Hội đồng đã thống nhất có 12 đồng chí đủ điều kiện xếp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 04 đồng chí đủ điều kiện xếp hoàn thành khá nhiệm vụ. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhất trí với kết quả trên. ( Có danh sách kèm theo). II – Quy chế khen thưởng. - Dựa vào tiêu chí phát động thi đua trong học kì I năm học 2011 – 2012. Hội đồng nhà trường thống nhất đưa ra quy chế khen thưởng cụ thể như sau: + Khen thưởng 0,5% cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. + Khen thưởng 0,3% cho cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành khá nhiệm vụ. Sau khi thông qua quy chế 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhất trí với mức khen thưởng trên. Biên bản đã được thông qua toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong hội đồng nhà trường. 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên nhất trí nội dung cuộc họp. Cuộc họp kết thúc 10h 30 cùng ngày.THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký, đóng dấu)(Đã ký)Vũ Thế HùngTòng Sành, ngày 26 tháng 12 năm 2011THƯ KÝ HỘI ĐỒNG(Ký, ghi rõ họ tên) DANH SÁCH KẾT QUẢ BÌNH XÉT THI ĐUA( Kèm theo biên bản số 01/BB-THCS ngày 26/12/2011)STTHọ và tên CBGVXếp loạiHệ số lương hiện hưởngKý xác nhậnGhi chú1Vũ Thế HùngA2Nguyễn Thị ĐàoA3Vũ Văn DoanhA4Đinh Thị ThoanA5Vũ Kim AnhA6Kiều Mai HạnhA7Nguyễn Hải Yến AA8Nguyễn Hải Yến BB9Âu Văn TânA10Vũ Mai ThanhA11Đỗ Thị HuệA12Lê Quý ĐônA13Nguyễn T.Thanh HuyềnB14Lý Láo LùA15Lù Thị ĐàoB16Hồ Thị PhươngB
— Xem thêm —
Từ khóa: