LUẬN VĂN: Hoạt động bảo lãnh tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương Ba Đình

Số trang: 7
Mã số: 554877
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
LUẬN VĂN:
Hoạt động bảo lãnh tại Chi nhánh
Ngân hàng Công thương Ba Đình
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Lời mở đầu
Trong xu hướng toàn cầu hoá hiện nay, nền kinh tế nước ta đang trên đà đi lên hi
nhập quốc tế. Ngân hàng thương mại Việt Nam, một trong các tổ chức tài chính quan trọng
nhất của nền kinh tế không nằm ngoài quỹ đạo này.
Trong giai đoạn hiện đại hoá toàn hệ thống ngân hàng, các Ngân hàng tơng mại luôn đa
dạng hoá các nghiệp vcủa mình. Bên cạnh những nghiệp vụ truyền thống cho vay, nhận
tiền gửi, thanh toán... tnhững nghiệp vụ mới cũng được hình thành như bảo lãnh, cho thuê
tài chính, kinh doanh ngoại hối... Đối với các Ngân hàng thương mại, hoạt đng bảo lãnh mới
chlà bước đầu đang còn mới mvới khách hàng của họ, đặc biệt trong điều kiện kinh tế
hiện nay thì việc thực hiện nghiệp vụ y không phải đơn giản. Đó là nghiệp vmang lại
thu nhập cao nhưng rủi ro cũng không nhỏ.
Nhận thức được điều này, em xin chọn đè tài: “Hoạt động bảo lãnh tại Chi nhánh Ngân
hàng Công thương Ba Đìnhlàm chuyên đề thực tập.
Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
Chương 1: Tín dụng bảo lãnh trong Ngânng
Chương 2: Thực trng hoạt động bảo lãnh ti NHCT Ba Đình
Chương 3: Giải pháp nâng cao hoạt động bảo lãnh tại NHCT Ba Đình
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Chương 1:
Tín dụng bảo lãnh trong ngân hàng
1. Khái quát về ngân hàng thương mi và tín dụng ngân hàng
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, hoạt động thương mại bùng n mạnh mẽ với xu
hướng toàn cầu hoá sâu sắc. cung với nhu cầu ngàyng phát triển của con người, các dịch vụ
hàng hoá ngày càng được mrộng. Trong sự hỗn độn của thị trường đó, không thể thiếu một
trung gian tài chính quan trọng, một doanh nghiệp mà bt cứ doanh nghiệp nào khác cũng cần
đó là các ngân hàng.
Cùng với thời gian ngân hàng đã pt triển tngân hàng một cấp thành ngân hàng hai
cấp. Với hệ thống ngân hàng hai cấpc ngân hàng đã từng bước hoàn thiện và thực hiện vai
trò của mình trong nền kinh tế thị trường. Ngân hàng bao gồm nhiều loại tuỳ thuộc vào sự
phát triển của nền kinh tế nói chung và hệ thống tài chính nói riêng, trong đó ngân hàng
thương mại thường chiếm ttrọng lớn nhất về qui tài sản, thphần slượng các ngân
hàng. Chúng ta sẽ tìm hiểu bản chất và vai tcủa ngân hàng thương mi Việt Nam để hiểu
được tầm quan trọng của nó trong nền kinh tế hiện nay.
1.1. Khái niệm và bản chất của ngân hàng thương mi
Ngân ng thương mại (NHTM) là một tchức kinh tế hoạt động kinh doanh trên lĩnh
vực tiền tệ, thực hiện các ng việc chủ yếu là cho vay, nhận tiền gửi và thanh toán.
Như vậy NHTM cũng là một doanh nghiệp thực hiện công việc kinh doanh, nhưng khác
với các doanh nghiệp khác kinh doanh trên lĩnh vực tiền tệ, chúng không nm ngoài quy
luật của hoạt động kinh doanh đó kiếm lời và an toàn.Vậy t bằng cách nào các nn hàng
thu được lợi nhuận cao nhất
mà chúng có thể, chung hoạt động như thế nào chúng ta sẽ xem qua các tài sản ni
sản có của ngân hàng để hiểu rõ đặc điểm của nó.
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-29 12:53:28
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, hoạt động thương mại bùng nổ mạnh mẽ với xu hướng toàn cầu hoá sâu sắc. cung với nhu cầu ngày càng phát triển của con người, các dịch vụ hàng hoá ngày càng được mở rộng. Trong sự hỗn độn của thị trường đó, không thể thiếu một trung gian tài chính quan trọng, một doanh nghiệp mà bất cứ doanh nghiệp nào khác cũng cần đó là các ngân hàng. Cùng với thời gian ngân hàng đã phát triển từ ngân hàng một cấp thành ngân hàng hai cấp. Với hệ thống ngân hàng hai cấp các ngân hàng đã từng bước hoàn thiện và thực hiện vai trò của mình trong nền kinh tế thị trường.
— Xem thêm —