Bài tập tình huống dành cho giáo viên mầm non

Lượt xem: 13
Số trang: 33
Mã số: 55441
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 33
Sao chép
Bài tập tình huống dành cho giáo viên mm non
LỜI MỞ ĐẦU
Đứng trước yêu cu mới về con người trong thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá
đất nước; xuất phát từ những quan điểm của Đảng, nhà nước về đổi mới giáo dục
đào tạo nói chung trong các nghị quyết của Đảng và chiến ợc phát triển giáo dục
2001-2010. Nhim vụ đổi mi chương trình, ni dung, phương pháp, nâng cao chất
lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo là xu thế chung của đổi mi giáo dục. Giáo
dục mầm non cũng nằm trong xu thế đó.
Trước mẫu thuẫn giữa yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn chăm sóc - giáo dục trẻ
0 - 6 tuổi và yêu cu chất lượng đội ngũ giáo giáo viên mm non trong quá trình t
chức các hoạt động giáo dục, nhằm phát huy tính tích cực, tạo cơ hội cho trẻ tham
gia các hoạt động thông qua trải nghiệm của bản thân đứa trẻ, khơi gợi ở trẻ những
tim năng vốn có, đòi hỏi người giáo viên mm non biết tận dụng tình huống, khéo
léo giải quyết các tình huống trong quá trình tổ chức các hoạt động để nâng cao
hiệu quả giáo dục khi tổ chức các hoạt động cho trẻ.
Trong giáo dục mầm non, tình hung thường xuyên sy ra và muôn màu, muôn vẻ:
Khi thì do mu thuẫn giữa trẻ và điều kiện sống, khi thì do mâu thuẫn giữa đòi hi
của ngưi lớn xung quanh với khả năng và tính nết của trẻ,khi lại do mẫu thuẫn
giữa chính trẻ em với nhau trong hoạt động.
Tình huống là hoàn cnh có vấn đề nảy sinh ra khi có mâu thuẫn giữa điều kiện
khách quan với đồ hỏi của con người, cần được giải quyết để tồn tại và hoạt động.
Biết lợi dụng tình hung để giáo dục, có thể coi là phương pháp đặc trưng của của
giáo dục mầm non. Vì trẻ trước tuổi đến trường chưa thể tiếp thu những điều kiện
răn dạy theo bài bn của người lớn. chính trong hoàn cnh tự nhiên trlại càng d
dàng tiếp nhận tác dụng giáo dục của người lớn và việc càng diễn ra tự nhiên bao
nhiêu thì hiu quả giáo dục càng cao bấy nhiêu. Do đó người lớn không chỉ dừng
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
li ở chỗ biết tận dụng các tình huống xảy ra hàng ngày mà còn cn phải biết tạo ra
tình hung để giáo dục trẻ em.
Trong muôn vàn tình hung xảy ra hàng ngày, không phải tình huống nào cũng dễ
giải quyết. Đã có không ít tình huống phức tạp,y cấn xảy ra khiến chính người
ln nhiều lúc phải lúng túng, dễ dẫn đến những giải pháp sai lầm, ảnh hưởng trực
tiếp đến sự phát triển của trẻ. Nợc li, nếu người lớn tìm được giải pháp tốt thì
sgợi cho trẻ hứng thú hoạt động, lòng tự tin và nhiều đức tính tốt đẹp khác.
Tình huống trong giáo dục mầm non vô cùng phong phú và đa dạng bởi sự phát
triển của trẻ rất khác nhau. Mỗi cháu một tính nết riêng, một khả năng riêng, tình
huống lại xảy ra trong những thời điểm và không gian khác nhau. Không thể có
một giải pháp nào chung chung cho mọi đứa trẻ vì mỗi em bé là một con người
riêng biệt.
Tình huống thường gặp trong đời sống của trẻ hết sức sinh động cho nên cách gii
quết cũng phải thật linh hoạt, tuỳ cơng biến, không thể rập theo một cái khuôn
định sẵn, cứng nhắc. Cũng vị vậy trên cơ sở trách nhiệm và tình yêu thương với
trẻ, mi khi gặp tình hung xảy ra, người lớn cần:
- Xem xét cn thận xem tình huống xảy ra như thế nào, đặc biệt là cn phân tích
diễn biến tâm lí của trẻ trong tình huống đó.
- Tìm những nguyên nhân trực tiếp hoặc sâu xa đã gây ra tình huống: Có thể là
nguyên nhân khách quan thoàn cảnh sinh hoạt hay từ phía người lớn, cũng có khi
từ bản thân mỗi đứa trẻ.
- Bình tĩnh, không vội vã, cgắng suy tính và tìm giải pháp tối ưu sao cho phù hợp
với điều kiện sống, với khả ng và tính nết của từng đứa trẻ.
Để giúp cho cô giáo mầm non đỡ lúng túng khi tìm các gii pháp cho các tình
huống có thể xảy ra khi tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ, chúng i thiết kế một
số tình huống điển hình thường xảy ra ở trường cũng có khi ở gia đình, đồng thời
gợi ý, lựa chọn các giải pháp phù hợp, nhằm đạt hiệu quả tích cực nhất, trên cơ s
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
những tri thức về sự phát triển trẻ em lứa tuổi mầm non trong chương trình đổi
mới chăm sóc - giáo dục trẻ và đáp ứng mục tiêu đào tạo giáo viên Mm non trong
giai đoạn hiện nay.
II. Các tình huống có thể xảy ra trong quá trình tổ chức hoạt động với đồ vật, hoạt
động vui chơi, chế độ sinh hoạt hàng ngày của trẻ trường mầm non.
1. Các tình huống có thể xảy ra khi tổ chức hoạt động với đồ vật.
Tình huống 1:
Trong gici tập có chủ đích: “Xếp ô tô tặng bạn”, bé Công ở lớp 18 -24 tháng,
không xếp ô mà li xếp các khối gỗ nối đuôi nhau thành một hàng dài. Nếu là
giáo viên tổ chức giờ hoạt động đó, bạn sẽ xử lí như thế nào?
Cách giải quyết:
- Đến gần cháu trò chuyn xem cháu đang xếp cái gì và giúp cháu thực hiện ý
tưởng của mình.
- Tạo tình huống gợi ý để cháu thực hiện yêu cu giờ hoạt động đó.
- Nếu trẻ không thực hiện được thể hướng dẫn cho trẻ.
Tình huống 2:
Trong gici tập có chủ đích (đối tượng trẻ 18 - 24 tháng) với nội dung “Chọn
đồ chơi màu đỏ”. Khi cô giáo yêu cầu: “c con chọn cho cô màu đỏ” thì có
một số trẻ chọn nơ màu xanh. Hãy giải thích tình hung trên và nêu cách xử lí của
mình.
Cách giải quyết:
Có thể do 3 nguyên nhân:
- Trẻ chưa cý nghe yêu cu của cô.
- Trẻ chưa nhận biết được màu đỏ.
- Trẻ thích làm ngược lại yêu cu của cô.
Cách xử lí:
- đến gần và hỏi trẻ trên tay cháu đang cm màu gí và nhắc lại yêu cu để trẻ
Tải xuống 5,000₫ (33 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-02 01:57:25
Bài tập tình huống dành cho giáo viên mầm non LỜI MỞ ĐẦU Đứng trước yêu cầu mới về con người trong thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; xuất phát từ những quan điểm của Đảng, nhà nước về đổi mới giáo dục đào tạo nói chung trong các nghị quyết của Đảng và chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010. Nhiệm vụ đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo là xu thế chung của đổi mới giáo dục. Giáo dục mầm non cũng nằm trong xu thế đó. Trước mẫu thuẫn giữa yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn chăm sóc - giáo dục trẻ 0 - 6 tuổi và yêu cầu chất lượng đội ngũ giáo giáo viên mầm non trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục, nhằm phát huy tính tích cực, tạo cơ hội cho trẻ tham gia các hoạt Bài tập tình huống dành cho giáo viên mầm non LỜI MỞ ĐẦU Đứng trước yêu cầu mới về con người trong thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; xuất phát từ những quan điểm của Đảng, nhà nước về đổi mới giáo dục đào tạo nói chung trong các nghị quyết của Đảng và chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010. Nhiệm vụ đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo là xu thế chung của đổi mới giáo dục. Giáo dục mầm non cũng nằm trong xu thế đó. Trước mẫu thuẫn giữa yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn chăm sóc - giáo dục trẻ 0 - 6 tuổi và yêu cầu chất lượng đội ngũ giáo giáo viên mầm non trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục, nhằm phát huy tính tích cực, tạo cơ hội cho trẻ tham gia các hoạt Bài tập tình huống dành cho giáo viên mầm non LỜI MỞ ĐẦU Đứng trước yêu cầu mới về con người trong thời kì công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước; xuất phát từ những quan điểm của Đảng, nhà nước về đổi mới giáo dục đào tạo nói chung trong các nghị quyết của Đảng và chiến lược phát triển giáo dục 2001-2010. Nhiệm vụ đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo là xu thế chung của đổi mới giáo dục. Giáo dục mầm non cũng nằm trong xu thế đó. Trước mẫu thuẫn giữa yêu cầu ngày càng cao của thực tiễn chăm sóc - giáo dục trẻ 0 - 6 tuổi và yêu cầu chất lượng đội ngũ giáo giáo viên mầm non trong quá trình tổ chức các hoạt động giáo dục, nhằm phát huy tính tích cực, tạo cơ hội cho trẻ tham gia các hoạt động thông qua trải nghiệm của bản thân đứa trẻ, khơi gợi ở trẻ những tiềm năng vốn có, đòi hỏi người giáo viên mầm non biết tận dụng tình huống, khéo léo giải quyết các tình huống trong quá trình tổ chức các hoạt động để nâng cao hiệu quả giáo dục khi tổ chức các hoạt động cho trẻ. Trong giáo dục mầm non, tình huống thường xuyên sảy ra và muôn màu, muôn vẻ: Khi thì do mẫu thuẫn giữa trẻ và điều kiện sống, khi thì do mâu thuẫn giữa đòi hỏi của người lớn xung quanh với khả năng và tính nết của trẻ, có khi lại do mẫu thuẫn giữa chính trẻ em với nhau trong hoạt động. Tình huống là hoàn cảnh có vấn đề nảy sinh ra khi có mâu thuẫn giữa điều kiện khách quan với đồ hỏi của con người, cần được giải quyết để tồn tại và hoạt động. Biết lợi dụng tình huống để giáo dục, có thể coi là phương pháp đặc trưng của của giáo dục mầm non. Vì trẻ trước tuổi đến trường chưa thể tiếp thu những điều kiện răn dạy theo bài bản của người lớn. chính trong hoàn cảnh tự nhiên trẻ lại càng dễ dàng tiếp nhận tác dụng giáo dục của người lớn và việc càng diễn ra tự nhiên bao nhiêu thì hiệu quả giáo dục càng cao bấy nhiêu. Do đó người lớn không chỉ dừng lại ở chỗ biết tận dụng các tình huống xảy ra hàng ngày mà còn cần phải biết tạo ra tình huống để giáo dục trẻ em. Trong muôn vàn tình huống xảy ra hàng ngày, không phải tình huống nào cũng dễ giải quyết. Đã có không ít tình huống phức tạp, gây cấn xảy ra khiến chính người lớn nhiều lúc phải lúng túng, dễ dẫn đến những giải pháp sai lầm, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của trẻ. Ngược lại, nếu người lớn tìm được giải pháp tốt thì sẽ gợi cho trẻ hứng thú hoạt động, lòng tự tin và nhiều đức tính tốt đẹp khác. Tình huống trong giáo dục mầm non vô cùng phong phú và đa dạng bởi sự phát triển của trẻ rất khác nhau. Mỗi cháu một tính nết riêng, một khả năng riêng, tình huống lại xảy ra trong những thời điểm và không gian khác nhau. Không thể có một giải pháp nào chung chung cho mọi đứa trẻ vì mỗi em bé là một con người riêng biệt. Tình huống thường gặp trong đời sống của trẻ hết sức sinh động cho nên cách giải quết cũng phải thật linh hoạt, tuỳ cơ ứng biến, không thể rập theo một cái khuôn định sẵn, cứng nhắc. Cũng vị vậy trên cơ sở trách nhiệm và tình yêu thương với trẻ, mỗi khi gặp tình huống xảy ra, người lớn cần: - Xem xét cẩn thận xem tình huống xảy ra như thế nào, đặc biệt là cần phân tích diễn biến tâm lí của trẻ trong tình huống đó. - Tìm những nguyên nhân trực tiếp hoặc sâu xa đã gây ra tình huống: Có thể là nguyên nhân khách quan từ hoàn cảnh sinh hoạt hay từ phía người lớn, cũng có khi từ bản thân mỗi đứa trẻ. - Bình tĩnh, không vội vã, cố gắng suy tính và tìm giải pháp tối ưu sao cho phù hợp với điều kiện sống, với khả năng và tính nết của từng đứa trẻ. Để giúp cho cô giáo mầm non đỡ lúng túng khi tìm các giải pháp cho các tình huống có thể xảy ra khi tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ, chúng tôi thiết kế một số tình huống điển hình thường xảy ra ở trường cũng có khi ở ...
— Xem thêm —
Bình luận