Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 3 tuổi thông qua hoạt động tạo hình.

Lượt xem: 10
Số trang: 24
Mã số: 55364
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 24
Sao chép
Website hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 3 tuổi thông qua
hoạt động tạo hình.
I - Đặt vấn đề:
Phát triển thẩm mỹ là 1 trong 5 lĩnh vực giáo dục toàn diện cho trẻ
Mầm non. Với mỗi trẻ em i chung, trẻ mầm non nói riêng đều
có tâm hồn nhạy cảm với thế giới xung quanh, thế giới xung quanh
chứa đựng bao điều mới lạ hấp dẫn. Trẻ thường tỏ ra dễ xúc cảm
với cảnh vật xung quanh, trẻ d bị cuốn hút trước cảnh vật có
nhiều màu sắc, hay 1 bông hoa đẹp, bức tranh sinh động, đồ chơi
ng nghĩnh… Với đặc điểm n vậy nên năng khiếu nghệ thuật
thường được nảy sinh ngay từ tuổi ấu thơ. Vì vậy việc giáo dục
thẩm mỹ cần được bồi dưỡng ngay từ tuổi mẫu giáo đươm trồng
những tài năng nghệ thuật cho tương lai.
Nội dung hoạt động tạo hình trong trường mầm non 1 phương
tiện phát triển thẩm mỹ cho trẻ rất hữu hiệu. Thông qua hoạt động
tạo hình giúp trphát triển các chức năng tâm như khnăng tri
giác các svật hiện tượng xung quanh, từ đó buộc trẻ phải tư duy
quá trình đó làm phát triển óc tưởng ợng sáng, ham mun tạo
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
ra cái đẹp. Đây là yếu tố cần thiết góp phần giúp trẻ phát triển toàn
diện nhân cách.
* Cơ sở lí luận:
Xuất phát từ đặc điểm tâm sinh của trẻ 3 tuổi, đây là giai đoạn
đầu tuổi mẫu giáo, vận động của trẻ còn mức đthấp ( kỹ năng
cầm t, thao tác cắt, dán…còn vụng). Một mặt do trẻ mới rời
gia đình đến lớp với cô với bạn, lúc này môi trường sống, sinh hoạt
của trẻ rộng hơn, mọi sự vật hiệnợng xung quanh trẻ còn rất mới
lạ, trẻ chưa khái niệm về cái gì cthể. Mặt khác vốn ngôn ngữ
của trcòn quá ít. Trchưa thể diễn đạt nguyện vọng của mình
bằng ngôn ngữ mạch lạc. Vì vậy hoạt động tạo hình chính một
th ngôn ngữ riêng đtrẻ biểu lộ tình cảm, tiếng nói của mình với
mọi người xung quanh. Để tạo ra một sản phẩm đẹp trước hết tr
phải hiểu về cái đó, tình cảm với và có kỹ năng tạo ra nó, thì
trmới hoàn thành sản phẩm đó được. Chính tcác hoạt động đó
sẽ làm phát triển tình cảm thẩm mỹ của trẻ.
* Cơ sở thực tiễn:
Tuổi mầm non trẻ ham thích được hoạt động tạo hình nhất là việc
sdụng bút màu to thành sản phẩm theo ý của trẻ, bút lông sử
dụng màu nước dùng giy để xé, vò… theo ý của trẻ đẻ tạo ra 1
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Website hỗ trợ giảng dạy chăm sóc trẻ em
www.mamnon.com
Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai
sản phẩm mà trthích, dùng đất đnặn thành các đồ vật, con vật
tryêu thích…chính tcác sản phẩm trẻ tạo ra, trẻ đặt tên gọi
,và tưởng tượng ra những gì tr thích, từ đó làm ny sinh tình cảm
yêu i đẹp, ớng tới cái đẹp đây là yếu tố cần thiết góp phần
phát triển toàn diện cho trẻ . Đó là do i chọn đtài Một ssố
biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ thông qua hoạt động tạo
hình”
II- Thực trạng những vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện tổ
chức dạy trẻ hoạt động tạo hình ở trẻ 3 tuổi.
* Những điểm yếu và tồn tại
1.Về phía giáo viên:
Quá trình tchức còn nặng về kết quả sản phẩm, cô chưa c ý
dạy kỹ năng tạo hình cho trẻ.
Khi triển khai thực hiện chương trình thí điểm giáo dục Mầm non
mới giáo viên còn nặng nhiều về vấn đề y dựng kế hoạch, phát
triển nhận thức và ngôn ngữ, phát triển thẩm mỹ thường thiên v
cảm thụ nghệ thuật âm nhạc, chưa chú ý phát triển nghệ thuật tạo
hình ở trẻ.
Chưa có khả năng tạo cảm hứng cho trẻ khi học tạo hình.
Tải xuống 5,000₫ (24 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-02 00:38:08
Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 3 tuổi thông qua hoạt động tạo hình. Phát triển thẩm mỹ là 1 trong 5 lĩnh vực giáo dục toàn diện cho trẻ Mầm non. Với mỗi trẻ em nói chung, trẻ mầm non nói riêng đều có tâm hồn nhạy cảm với thế giới xung quanh, thế giới xung quanh chứa đựng bao điều mới lạ hấp dẫn. Trẻ thường tỏ ra dễ xúc cảm với cảnh vật xung quanh, trẻ dễ bị cuốn hút trước cảnh vật có nhiều màu sắc, hay 1 bông hoa đẹp, bức tranh sinh động, đồ chơi ngộ nghĩnh… Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 3 tuổi thông qua hoạt động tạo hình. Phát triển thẩm mỹ là 1 trong 5 lĩnh vực giáo dục toàn diện cho trẻ Mầm non. Với mỗi trẻ em nói chung, trẻ mầm non nói riêng đều có tâm hồn nhạy cảm với thế giới xung quanh, thế giới xung quanh chứa đựng bao điều mới lạ hấp dẫn. Trẻ thường tỏ ra dễ xúc cảm với cảnh vật xung quanh, trẻ dễ bị cuốn hút trước cảnh vật có nhiều màu sắc, hay 1 bông hoa đẹp, bức tranh sinh động, đồ chơi ngộ nghĩnh… Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai Một số biện pháp phát triển thẩm mỹ cho trẻ 3 tuổi thông qua hoạt động tạo hình. I - Đặt vấn đề: Phát triển thẩm mỹ là 1 trong 5 lĩnh vực giáo dục toàn diện cho trẻ Mầm non. Với mỗi trẻ em nói chung, trẻ mầm non nói riêng đều có tâm hồn nhạy cảm với thế giới xung quanh, thế giới xung quanh chứa đựng bao điều mới lạ hấp dẫn. Trẻ thường tỏ ra dễ xúc cảm với cảnh vật xung quanh, trẻ dễ bị cuốn hút trước cảnh vật có nhiều màu sắc, hay 1 bông hoa đẹp, bức tranh sinh động, đồ chơi ngộ nghĩnh… Với đặc điểm như vậy nên năng khiếu nghệ thuật thường được nảy sinh ngay từ tuổi ấu thơ. Vì vậy việc giáo dục thẩm mỹ cần được bồi dưỡng ngay từ tuổi mẫu giáo để ươm trồng những tài năng nghệ thuật cho tương lai. Nội dung hoạt động tạo hình trong trường mầm non là 1 phương tiện phát triển thẩm mỹ cho trẻ rất hữu hiệu. Thông qua hoạt động tạo hình giúp trẻ phát triển các chức năng tâm lí như khả năng tri giác các sự vật hiện tượng xung quanh, từ đó buộc trẻ phải tư duy và quá trình đó làm phát triển óc tưởng tượng sáng, ham muốn tạo Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai ra cái đẹp. Đây là yếu tố cần thiết góp phần giúp trẻ phát triển toàn diện nhân cách. * Cơ sở lí luận: Xuất phát từ đặc điểm tâm sinh lí của trẻ 3 tuổi, đây là giai đoạn đầu tuổi mẫu giáo, vận động của trẻ còn ở mức độ thấp ( kỹ năng cầm bút, thao tác cắt, xé dán…còn vụng). Một mặt do trẻ mới rời gia đình đến lớp với cô với bạn, lúc này môi trường sống, sinh hoạt của trẻ rộng hơn, mọi sự vật hiện tượng xung quanh trẻ còn rất mới lạ, trẻ chưa có khái niệm về cái gì cụ thể. Mặt khác vốn ngôn ngữ của trẻ còn quá ít. Trẻ chưa thể diễn đạt nguyện vọng của mình bằng ngôn ngữ mạch lạc. Vì vậy hoạt động tạo hình chính là một thứ ngôn ngữ riêng để trẻ biểu lộ tình cảm, tiếng nói của mình với mọi người xung quanh. Để tạo ra một sản phẩm đẹp trước hết trẻ phải hiểu về cái đó, có tình cảm với nó và có kỹ năng tạo ra nó, thì trẻ mới hoàn thành sản phẩm đó được. Chính từ các hoạt động đó sẽ làm phát triển tình cảm thẩm mỹ của trẻ. * Cơ sở thực tiễn: Tuổi mầm non trẻ ham thích được hoạt động tạo hình nhất là việc sử dụng bút màu tạo thành sản phẩm theo ý của trẻ, bút lông sử dụng màu nước dùng giấy để xé, vò… theo ý của trẻ đẻ tạo ra 1 Website hỗ trợ giảng dạy và chăm sóc trẻ em www.mamnon.com Trẻ em hôm nay – Thế giới ngày mai sản phẩm mà trẻ thích, dùng đất để nặn thành các đồ vật, con vật mà trẻ yêu thích…chính từ các sản phẩm trẻ tạo ra, trẻ đặt tên gọi ,và tưởng tượng ra những gì trẻ thích, từ đó làm nảy ...
— Xem thêm —
Bình luận