Giáo án văn học - Bài thơ: Bàn tay cô giáo

Lượt xem: 7
Số trang: 6
Mã số: 55157
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
Giáo án văn học
Bài thơ: Bàn tay cô giáo
Tiết 1
I. Mục đích yêu cầu
- Giúp tr cm nhn và hiu i thơ, nhớ tựa đề bài thơ " Bàn tay cô giáo" nhn
biết được nhp điu của bài thơ. T đó hiểu được ni dung của bài thơ và trả li
câu hi đúng, trọn câu
- Giáo dc tr biết th hin đưc tình cm yêu quý đối vi cô giáo tng qua các
hot động hc tp...
II. Chun b
- Tranh v về cô giáo đang chăm sóc
III. Hướng dn
Hot đng ca Hoạt động ca cháu
1. Ổn định
- Ta t to nh UU
2.Gii thiu
- Hng ngày các con được ba m đưa đế
n
trường vi Cô. Vy các con biết ng
- Đội hình ch U
- Chăm sóc và dạy d
- Dy hát và dy ch
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
vic ca cô là gì không?
- Dy d các con như thế nào?
- Chăm sóc các con ra sao?
- À! Đúng rồi! giáo va dy các con
hc va chăm sóc các con từng miếng
ăn, giấc ngủ. Cô có bài thơ nói v
giáo đó lài" Bàn tay cô giáo " của tác
giả Định Hi. Bây gi sẽ đọc cho các
con nghe nha!
3. Tiến hành
a. Cô đọci t
- Lần 1: Đọc din cm không tranh
- Lần 2: Đọc nói ni dung + giáo dc
-i thơ" Bàn tay cô giáo " nói về mt
giáo có bàn tay rt khéo léo và luôn
yêu thương chăm sóc các b
n nhnhư là
tết tóc, vá áo giống như tay ch c, tay
m hiền. Cho nên các con đến lp h
c thì
các con phi hết sc ngoan ngoãn và
vâng li cô dy bo nha
- Lần 3: đọc din cm tranh
- Ăn, ngủ, chi đầu...
- Tr chú ý lng nghe
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
- Sau mi lần đọc cô hỏi tên bài thơ, tên
tác gi,
b. Tr đọc bài thơ
- Tr đọc tp th theo nhiu ln
c. Đàm thoi
- Khi các con nghe cô đọc bài thơ các
con thy nhịp điệu của bài thơ như thế
nào?
- Trong bài thơ chú Định Hi đã t v
bàn tay cô giáo như thế nào?
- Thế bàn tay cô giáo khéo léo làm
nhng công vic gì?
- Các con thấy cô giáo đối vi các con
như thế nào?
- À! Đúng rồi cô giáo rt thương yêu
chăm sóc cá con cho nên các con cũng
phi th hiện đựơc tình cảm đó đối vi
giáo ca mình
- Thế các con có yêu thương cô giáo
không? Vì sao các con yêu thương cô
giáo?
- Đọc theo yêu cu ca : Theo t,
nhóm, cá nhân ...
- Dạ thưa cô chậm
- Bàn tay cô rt là khéo léo
- Tết tóc, vá áo cho các con
- Thương yêu, dạy d
Tải xuống 5,000₫ (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-12-01 05:20:44
Giáo án văn học - Bài thơ: Bàn tay cô giáo - Giúp trẻ cảm nhận và hiểu bài thơ, nhớ tựa đề bài thơ \" Bàn tay cô giáo\" nhận biết được nhịp điệu của bài thơ. Từ đó hiểu được nội dung của bài thơ và trả lời câu hỏi đúng, trọn câu - Giáo dục trẻ biết thể hiện được tình cảm yêu quý đối với cô giáo thông qua các hoạt động học tập... II. Chuẩn bị - Tranh vẽ về cô giáo đang chăm sóc bé. Giáo án văn học - Bài thơ: Bàn tay cô giáo - Giúp trẻ cảm nhận và hiểu bài thơ, nhớ tựa đề bài thơ \" Bàn tay cô giáo\" nhận biết được nhịp điệu của bài thơ. Từ đó hiểu được nội dung của bài thơ và trả lời câu hỏi đúng, trọn câu - Giáo dục trẻ biết thể hiện được tình cảm yêu quý đối với cô giáo thông qua các hoạt động học tập... II. Chuẩn bị - Tranh vẽ về cô giáo đang chăm sóc bé. Giáo án văn học Bài thơ: Bàn tay cô giáo Tiết 1 I. Mục đích yêu cầu - Giúp trẻ cảm nhận và hiểu bài thơ, nhớ tựa đề bài thơ " Bàn tay cô giáo" nhận biết được nhịp điệu của bài thơ. Từ đó hiểu được nội dung của bài thơ và trả lời câu hỏi đúng, trọn câu - Giáo dục trẻ biết thể hiện được tình cảm yêu quý đối với cô giáo thông qua các hoạt động học tập... II. Chuẩn bị - Tranh vẽ về cô giáo đang chăm sóc bé III. Hướng dẫn Hoạt động của cô Hoạt động của cháu 1. Ổn định - Ta hát to nhỏ UU 2.Giới thiệu - Hằng ngày các con được ba mẹ đưa đến trường ở với Cô. Vậy các con biết công - Đội hình chữ U - Chăm sóc và dạy dỗ - Dạy hát và dạy chữ việc của cô là gì không? - Dạy dỗ các con như thế nào? - Chăm sóc các con ra sao? - À! Đúng rồi! Cô giáo vừa dạy các con học vừa chăm sóc các con từng miếng ăn, giấc ngủ. Cô có bài thơ nói về cô giáo đó là bài" Bàn tay cô giáo " của tác giả Định Hải. Bây giờ cô sẽ đọc cho các con nghe nha! 3. Tiến hành a. Cô đọc bài thơ - Lần 1: Đọc diễn cảm không tranh - Lần 2: Đọc nói nội dung + giáo dục - Bài thơ" Bàn tay cô giáo " nói về một cô giáo có bàn tay rất khéo léo và luôn yêu thương chăm sóc các bạn nhỏ như là tết tóc, vá áo giống như tay chị cả, tay mẹ hiền. Cho nên các con đến lớp học thì các con phải hết sức ngoan ngoãn và vâng lời cô dạy bảo nha - Lần 3: đọc diễn cảm có tranh - Ăn, ngủ, chải đầu... - Trẻ chú ý lắng nghe - Sau mỗi lần đọc cô hỏi tên bài thơ, tên tác giả, b. Trẻ đọc bài thơ - Trẻ đọc tập thể theo cô nhiều lần c. Đàm thoại - Khi các con nghe cô đọc bài thơ các con thấy nhịp điệu của bài thơ như thế nào? - Trong bài thơ chú Định Hải đã tả về bàn tay cô giáo như thế nào? - Thế bàn tay cô giáo khéo léo làm những công việc gì? - Các con thấy cô giáo đối với các con như thế nào? - À! Đúng rồi cô giáo rất thương yêu chăm sóc cá con cho nên các con cũng phải thể hiện đựơc tình cảm đó đối với cô giáo của mình - Thế các con có yêu thương cô giáo không? Vì sao các con yêu thương cô giáo? - Đọc theo yêu cầu của cô: Theo tổ, nhóm, cá nhân ... - Dạ thưa cô chậm - Bàn tay cô rất là khéo léo - Tết tóc, vá áo cho các con - Thương yêu, dạy dỗ - Bây giờ cả lớp mình cùng đọc lại bài thơ một lần nữa d. Kết thúc - Hỏi lại tên bài thơ và tên tác giả, nội dung của bài thơ - Nhận xét và tuyên dương - Cùng nhau hát bài " Cô và Mẹ" Giáo án văn học Bài thơ: Bàn tay cô giáo Tiết 2 I. Mục đích yêu cầu - Trẻ ghi nhớ, thuộc và đọc diễn cảm bài thơ, biết ngắt nhịp đọc chậm và nhấn mạnh vào các từ " Tết tóc, vá áo" - Phát triển trí nhớ và thể hiện được tình cảm của mình - Giáo dục trẻ biết yêu quý và kính trọng cô giáo II. Chuẩn bị - Tranh vẽ về cô giáo đang chăm sóc bé III. Hướng dẫn Hoạt động của cô Hoạt động của cháu 1. Ổn định Cùng nhau hát bài "Lại đây với cô" - Trẻ ngồi quay quần bên cô 2. Giới thiệu Hôm trước cô và các con đã làm quen với một bài thơ tả về cô giáo yêu thương chăm sóc các con và các bàn tay rất khéo. Các con còn nhớ đó là bài thơ gì không? - Hôm nay cô sẽ giúp các con học thuộc và đọc diễn cảm thật hay bài thơ này nha. 2. Tiến hành a. Cô đọc bài thơ - Lần 1: Đọc không tranh - Cô đọc nhấn mạnh vào từ : "Tết tóc, vá áo" - Lần 2: Đọc có tranh b. Trẻ đọc thơ - Trẻ đọc theo yêu cầu của cô c. Đàm thoại - Lớp mình vừa đọc xong bài thơ gì? - Bài thơ này tả về các gì của cô giáo? - Đoạn đầu cô đã dùng bàn tay của cô - Dạ! Bài thơ "Bàn tay cô giáo" của chú Định Hải - Cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân - Bài thơ "Bàn tay cô giáo" - Dạ tả về bàn tay của cô giáo - Bàn tay ...
— Xem thêm —
Bình luận