Sáng kiến kinh nghiệm - Kinh nghiệm sưu tầm, tuyển chọn các bài đồng dao cho trẻ mầm non theo chủ điểm

Lượt xem: 13
Số trang: 17
Mã số: 55073
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 17
Sao chép
Kinh nghiệm sưu tầm, tuyn chọn các bài đồng
dao cho tr mm non theo chđiểm.
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Đồng dao những i thơ, ca dao, tc ng đưc truyn ming trong dân gian
qua nhiu thế h. Ngay t tha u thơ, các em đã được nghe đồng dao qua li ru ca bà,
ca m. Khi tr hai, ba tui, c t chơi có gắn vi li, ni dung của bài đồng dao đã
cun hút các em một cách thích thú. Đng dao ngm vào cm xúc tuổi thơ của mi
người như một l t nhiên. Bi vy, khi ln lên, mi khi chng kiến tr nh diễn xướng
đồng dao, chúng ta đu cm thy mình như trẻ li, nhng ký c thời tu li tái hin
mang li cho ta cảm giác u đời gi li nhng k nim đẹp khó quên v mt thi
thơ u hn nhiên, thánh thiện, vô chng bao gi tr li na. n tượng v nhng bài
đồng dao tht sâu sắc đối vi mi ni. n tưng ấy đưc là bi ni dung ca c
i đồng dao đơn giản, d hiu, d thuc, php vi nhn thc hoạt động vui chơi
ca tr thơ. Ngôn từ của đồng dao gn gũi với cách nói vn vè, giàu nhp điệu ca ngôn
ngnhi đồng. Nhiều i đồng dao li kết cu vòng tròn, tr thđọc đi đọc li
không chán, không kết thúc. Đồng dao có chức năng thoản nhu cu vui chơi của các
em nh do lời đồng dao gn vi trò chơi.
Vi những đặc điểm ni bt v ni dung và ngh thut như vậy, đồng dao thc
s là một món ăn tinh thn không th thiếu ca tr em. Song hin nay, slượng ca các
i đồng dao tuyn chọn trong chương trình ging dy cho tr mm non còn quá hn
chế. Đc bit, nội dung chưa đủ phc v cho các chđiểm giáo dc tr mm non. Do
vy, khi dy theo hướng đổi mi, giáo viên gp nhiều khó khăn v tài liu, lúng túng v
phương pháp. Từ nhng lý do trên, tôi chọn đềi Kinh nghiệm u tầm, tuyn chn
các i đồng dao cho tr mm non theo chđim” nhm làm phong pthêm mng
văn học dành cho la tui mầm non, giúp cho giáo viên thêm phương tiện để giáo
dc tr nh phát trin toàn din.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
II. GII QUYT VẤN ĐỀ
1.Đặc đim tình hình:
a.Thun li:
Giáo viên nm được định hướng đổi mi giáo dc mm non. Hin nay, ni dung,
hình thức, phương pháp giáo dc mầm non chưa tạo điều kin cho tr hoạt động tích
cc. mt giáo viên nhit tình trong công vic, hết lòng thương yêu tr, có giọng đọc
hay, truyn cm, i đã giúp tr cm th đồng dao nmột c phm ngh thuật, đặc
bit là giúp tr phát trin vn t, ngôn ng cho tr 24 – 36 thángmt cách nhanh nht.
Đồng dao đóng vai trò quan trọng trong đời sng tr thơ. Đó những câu tc
ng, ca dao ni dung gn gũi với tr, tr thường đọc khi vui chơi. Trẻ nh tâm
hn trong sáng, bay bổng, giàu tưởng tượng, giàu cm xúc, ham hoạt động, thích vui
chơi, thích có bầu bn. Do đó, các em d hoà nhp vào m trng ca các nhân vt mt
cách hn nhiên vô tư. Tác phm đồng dao đã tho mãn nhu cu này ca c em.
Được s quan tâm, giúp đỡ ca Ban giám hiệu và đồng nghiệp trong Trường; vi
trường lp rộng, thoáng mát, đy đủ đồ dùng dy hc hin đại, rt thun li cho vic
nâng cao chất lượng bn làm quen văn học i chung đồng dao i riêng. Đồ
dùng, phương tin, tài liu phc v cho ch điểm làm quenn học khá phong phú.
Khi tr đọc các bài đồng dao đó, tôi thấy ph huynh rt vui vì đa số các bài đồng
dao đu mang tính giáo dc cao, giúp tr phát trin ngôn ng, tình cm, thm m mt
cách t nhiên, đáng yêu.
b.Khó khăn:
Slượng i đồng dao tuyn chn cho tr mm non còn ít. vy, khi tuyn
chọn bài đồng dao, giáo viên còn gp nhiều khó khăn, chưa điều kin thc hin theo
ý mun, nht là mt giá tr ngh thut ca mt s i, có bài ni dung kiến thức chưa
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
phù hp vi từng độ tui, tng ch điểm. Điều đó làm hạn chế vic cm nhn ca tr
với các i đồng dao. Điểm qua nhng tuyn tp trò chơi, thơ truyện, bài t cho tr
mm non, tôi thy slượng c tác phẩm đng dao còn quá nghèo n. Gn đây, Nhà
xut bn giáo dc xut bn mt s tuyn tp vi khúc đồng dao”, “Đồng dao
Vit Nam”,...tht s là vn quý cho bmôn làm quen văn học. Nhưng slượng các tác
phm còn rt ít vi ni dung n sơ sài, ca đáp ứng đưc yêu cầu đổi mi khi thc
hin theo ch điểm của chương trình giáo dc mm non.
Quá trình đổi mi giáo dc mm non, bên cnh nhng mt tích cc, còn mt
s hn chế, bt cp v đội ngũ go viên, đ dùng hc tập,... để tiến hành dy theo ch
điểm. Vic dy trcác i đng dao còn khó khăn do giáo viên chưa biết la chọn đưa
đồng dao vào dy theo chđiểm. Vic la chn bài có ni dung phù hp với đối tượng
tr hết sc cn thiết. Đây cũng là sở biện pháp để tuyn chn tác phẩm đồng
dao phc v nhu cu thc tin trong quá trình dy tr.
2. Các bin pháp:
Xut phát t mt s thun lợi, k khăn nêu trên, tôi đã thưng xuyên suy nghĩ
tìm tòi các biện pháp để làm sao đưa ni dung giáo dục đồng dao o trong các hot
động ca tr mt cách có h thng, khoa hc và hiu qu.
* Bin pháp 1: La chn các tác phm phù hp vi chủ điểm động vt.
Giáo dc tr mầm non theo chương trình đổi mi hiện nay được phân theo tng
ch đim rt rõ ràng, điều đó đã gi m cho tôi la chn ý tưởng sưu tầm và tuyn chn
thêm các tác phẩm đồng dao phù hp theo tng chủ điểm.
Tải xuống 5,000₫ (17 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-29 18:04:13
Sáng kiến kinh nghiệm - Kinh nghiệm sưu tầm, tuyển chọn các bài đồng dao cho trẻ mầm non theo chủ điểm Đồng dao là những bài thơ, ca dao, tục ngữ được truyền miệng trong dân gian qua nhiều thế hệ. Ngay từ thủa ấu thơ, các em đã được nghe đồng dao qua lời ru của bà, của mẹ. Khi trẻ hai, ba tuổi, các trò chơi có gắn với lời, nội dung của bài đồng dao đã cuốn hút các em một cách thích thú. Đồng dao ngấm vào cảm xúc tuổi thơ của mỗi người như một lẽ tự nhiên. Bởi vậy, khi lớn lên, mỗi khi chứng kiến trẻ nhỏ diễn xướng đồng dao, chúng ta đều cảm thấy mình như trẻ lại, những ký ức thời thơ ấu lại tái hiện mang lại cho ta cảm giác yêu đời và gợi lại những kỷ niệm đẹp khó quên về một thời thơ ấu hồn nhiên, thánh thiện, vô tư chẳng bao giờ trở lại nữa. Sáng kiến kinh nghiệm - Kinh nghiệm sưu tầm, tuyển chọn các bài đồng dao cho trẻ mầm non theo chủ điểm Đồng dao là những bài thơ, ca dao, tục ngữ được truyền miệng trong dân gian qua nhiều thế hệ. Ngay từ thủa ấu thơ, các em đã được nghe đồng dao qua lời ru của bà, của mẹ. Khi trẻ hai, ba tuổi, các trò chơi có gắn với lời, nội dung của bài đồng dao đã cuốn hút các em một cách thích thú. Đồng dao ngấm vào cảm xúc tuổi thơ của mỗi người như một lẽ tự nhiên. Bởi vậy, khi lớn lên, mỗi khi chứng kiến trẻ nhỏ diễn xướng đồng dao, chúng ta đều cảm thấy mình như trẻ lại, những ký ức thời thơ ấu lại tái hiện mang lại cho ta cảm giác yêu đời và gợi lại những kỷ niệm đẹp khó quên về một thời thơ ấu hồn nhiên, thánh thiện, vô tư chẳng bao giờ trở lại nữa. Kinh nghiệm sưu tầm, tuyển chọn các bài đồng dao cho trẻ mầm non theo chủ điểm. I. ĐẶT VẤN ĐỀ: Đồng dao là những bài thơ, ca dao, tục ngữ được truyền miệng trong dân gian qua nhiều thế hệ. Ngay từ thủa ấu thơ, các em đã được nghe đồng dao qua lời ru của bà, của mẹ. Khi trẻ hai, ba tuổi, các trò chơi có gắn với lời, nội dung của bài đồng dao đã cuốn hút các em một cách thích thú. Đồng dao ngấm vào cảm xúc tuổi thơ của mỗi người như một lẽ tự nhiên. Bởi vậy, khi lớn lên, mỗi khi chứng kiến trẻ nhỏ diễn xướng đồng dao, chúng ta đều cảm thấy mình như trẻ lại, những ký ức thời thơ ấu lại tái hiện mang lại cho ta cảm giác yêu đời và gợi lại những kỷ niệm đẹp khó quên về một thời thơ ấu hồn nhiên, thánh thiện, vô tư chẳng bao giờ trở lại nữa. Ấn tượng về những bài đồng dao thật sâu sắc đối với mỗi người. Ấn tượng ấy có được là bởi nội dung của các bài đồng dao đơn giản, dễ hiểu, dễ thuộc, phù hợp với nhận thức và hoạt động vui chơi của trẻ thơ. Ngôn từ của đồng dao gần gũi với cách nói vần vè, giàu nhịp điệu của ngôn ngữ nhi đồng. Nhiều bài đồng dao có lối kết cấu vòng tròn, trẻ có thể đọc đi đọc lại không chán, không kết thúc. Đồng dao có chức năng thoả mãn nhu cầu vui chơi của các em nhỏ do lời đồng dao gắn với trò chơi. Với những đặc điểm nổi bật về nội dung và nghệ thuật như vậy, đồng dao thực sự là một món ăn tinh thần không thể thiếu của trẻ em. Song hiện nay, số lượng của các bài đồng dao tuyển chọn trong chương trình giảng dạy cho trẻ mầm non còn quá hạn chế. Đặc biệt, nội dung chưa đủ phục vụ cho các chủ điểm giáo dục trẻ mầm non. Do vậy, khi dạy theo hướng đổi mới, giáo viên gặp nhiều khó khăn về tài liệu, lúng túng về phương pháp. Từ những lý do trên, tôi chọn đề tài “Kinh nghiệm sưu tầm, tuyển chọn các bài đồng dao cho trẻ mầm non theo chủ điểm” nhằm làm phong phú thêm mảng văn học dành cho lứa tuổi mầm non, giúp cho giáo viên có thêm phương tiện để giáo dục trẻ nhỏ phát triển toàn diện. II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1.Đặc điểm tình hình: a.Thuận lợi: Giáo viên nắm được định hướng đổi mới giáo dục mầm non. Hiện nay, nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục mầm non chưa tạo điều kiện cho trẻ hoạt động tích cực. Là một giáo viên nhiệt tình trong công việc, hết lòng thương yêu trẻ, có giọng đọc hay, truyền cảm, tôi đã giúp trẻ cảm thụ đồng dao như một tác phẩm nghệ thuật, đặc biệt là giúp trẻ phát triển vốn từ, ngôn ngữ cho trẻ “24 – 36 tháng” một cách nhanh nhất. Đồng dao đóng vai trò quan trọng trong đời sống trẻ thơ. Đó là những câu tục ngữ, ca dao có nội dung gần gũi với trẻ, trẻ thường đọc khi vui chơi. Trẻ nhỏ có tâm hồn trong ...
— Xem thêm —
Bình luận