Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 1 – đề thi tuyển chọn đội tuyển toán tuổi thơ lớp 1

Lượt xem: 16
Số trang: 2
Mã số: 54938
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 2
Sao chép
Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 1 đề thi tuyển chọn đội tuyển toán tuổi
thơ lớp 1
Trường Tiểu học Vân P
Đề thi chọn đội tuyển
toán tuổi thơ lớp 1
Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian chép đề)
m học: 2008 – 2009.
Bài 1: Điền vào ô trống
19 > 12 + > 17 13 < – 4 < 15
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Bài 2: Tùng có 18 qu bóng, Tùng cho An một số quả bóng, Tùng còn lại 12 quả
bóng. Hỏi Tùng cho An bao nhiêu qubóng.
Bài 3: Đoạn thẳng thứ nhất dài 17 cm. Đoạn thẳng thứ 2 ngắn hơn đoạn thẳng thứ
nhất 3 cm. Đoạn thẳng thứ ba dài hơn đoạn thẳng thứ hai 4 cm. Hỏi đoạn thẳng
thứ ba dài bao nhiêu cm.
Bài 4: Hà hỏi Lan: “Năm nay bạn mấy tuổi”. Lan đáp: Chị mình vừa tròn chục
tuổi. Chị mình hơn mình 4 tuổi”. Hỏi Lan mấy tuổi.
Bài 5: Trên hình vẽ bên có:
Mấy hình tam giác.
Mấy hình vuông
Tải xuống 5,000₫ (2 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-29 14:08:41
Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 1 – đề thi tuyển chọn đội tuyển toán tuổi thơ lớp 1 Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 1 – đề thi tuyển chọn đội tuyển toán tuổi thơ lớp 1 Trường Tiểu học Vân Phú Đề thi chọn đội tuyển toán tuổi thơ lớp 1 Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian chép đề) Năm học: 2008 – 2009. Bài 1: Điền vào ô trống 19 12 + 17 13 Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 1 – đề thi tuyển chọn đội tuyển toán tuổi thơ lớp 1 Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 1 – đề thi tuyển chọn đội tuyển toán tuổi thơ lớp 1 Trường Tiểu học Vân Phú Đề thi chọn đội tuyển toán tuổi thơ lớp 1 Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian chép đề) Năm học: 2008 – 2009. Bài 1: Điền vào ô trống 19 12 + 17 13 Sáng kiến kinh nghiệm môn toán lớp 1 – đề thi tuyển chọn đội tuyển toán tuổi thơ lớp 1 Trường Tiểu học Vân Phú Đề thi chọn đội tuyển toán tuổi thơ lớp 1 Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian chép đề) Năm học: 2008 – 2009. Bài 1: Điền vào ô trống 19 12 + 17 13 < – 4 < 15 Bài 2: Tùng có 18 quả bóng, Tùng cho An một số quả bóng, Tùng còn lại 12 quả bóng. Hỏi Tùng cho An bao nhiêu quả bóng. Bài 3: Đoạn thẳng thứ nhất dài 17 cm. Đoạn thẳng thứ 2 ngắn hơn đoạn thẳng thứ nhất 3 cm. Đoạn thẳng thứ ba dài hơn đoạn thẳng thứ hai 4 cm. Hỏi đoạn thẳng thứ ba dài bao nhiêu cm. Bài 4: Hà hỏi Lan: “Năm nay bạn mấy tuổi”. Lan đáp: “Chị mình vừa tròn chục tuổi. Chị mình hơn mình 4 tuổi”. Hỏi Lan mấy tuổi. Bài 5: Trên hình vẽ bên có: Mấy hình tam giác. Mấy hình vuông
— Xem thêm —
Bình luận