Sinh học 8 - VẬN CHUYỂN MÁU QUA HỆ MẠCH VỆ SINH HỆ TUẦN HOÀN

Số trang: 7
Mã số: 547215
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 7
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-22 23:55:51
Trình bày được cơ chế vận chuyển máu qua hệ mạch Chỉ ra được các tác nhân gây hại cũng như các biện pháp phòng tránh và rèn luyện hệ tim mạch . – 2 . Kỹ năng : – Rèn luyện kỹ năng tư duy , dự đoán . 3 . Thái độ : Có ý thức phòng tránh các tác nhân gây hại và ý thức rèn luyện hệ tim mạch.
— Xem thêm —