Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-07-30 23:45:53
Xác nhận đơn xin giao đất, thuê đất nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân (đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, rừng phòng hộ, đất rừng đệm của rừng đặc dụng, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác). Thông tin Lĩnh vực thống kê: Đất đai Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: không quá 50 ngày làm việc, trong đó không bao gồm thời gian làm dự án và có báo cáo đánh giá tác động về môi trường đối với trường hợp xin giao đất, cho thuê đất nuôi trồng thuỷ sản Đối tượng thực hiện: Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy xác nhận Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định 2. Bước 2 Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). - Cán bộ địa chính xã, thị trấn kiểm tra tính đầy đủ + Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận viết biên nhận trao cho người nộp. + Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ 3. Bước 3 Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần). Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Đơn xin giao đất nông nghiệp 2. Chứng minh nhân dân, Hộ khẩu (bản sao). 3. Trường hợp giao đất, thuê đất để nuôi trồng thuỷ sản thì phải có dự án nuôi trồng thuỷ sản được cơ quan quản lý thuỷ sản huyện thẩm định và có báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về môi trường Số bộ hồ sơ: 01 (bộ) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Đơn xin giao đất. (Mẫu 11/ĐK) Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Giấy ủy quyền (nếu người khác đi nộp và nhận thay).
— Xem thêm —
Bình luận