Hệ thống quản lý mẫu thiết kế và thành phần từ mẫu thiết kế phục vụ cho việc xây dựng hệ thống thông tin

Lượt xem: 16
Số trang: 160
Mã số: 54399
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 160
Sao chép
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
Tải xuống 5,000₫ (160 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-11-03 00:33:39
Một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng phần mềm là khả năng tái sử dụng. Khảo sát cho thấy mỗi đề án phần mềm là một thực thể phức tạp và duy nhất, nhưng giữa các thực thể đó, ta vẫn tìm thấy sự lặp lại ở một hoặc nhiều điểm. Qua quá trình nghiên cứu, hướng giải quyết cho các vấn đề mang tính chất lặp đi lặp lại khi phát triển các hệ thống phần mềm đã được các chuyên gia đúc kết, tinh chỉnh và nâng lên một mức tổng quát. Cũng từ đó khái niệm “mẫu” ra đời. Có nhiều định nghĩa khác nhau về “mẫu” như sau: Christopter Alexander đã định nghĩa “Mỗi mẫu mô tả một vấn đề mang tính chất xuất hiện lặp đi lặp lại trong môi trường của chúng ta, một giải pháp cho vấn đề đó”<1> Một định nghĩa khác về mẫu của Gamma et. al:“Một mẫu thể hiện bản chất cốt lõi của một giải pháp cho một vấn đề xuất hiện lặp đi lặp lại trong một ngữ cảnh được chỉ định rõ”. Trong khi đó Fowler có một định nghĩa khác: “ Mẫu là một ý tưởng đã được sử dụng trong một ngữ cảnh thực tế và sẽ được áp dụng một cách chính xác cho các trường hợp khác”. Người phát triển phần mềm sẽ cụ thể hóa những giải pháp mà “mẫu” mang lại để giải quyết những bài toán trong thực tế mà họ cảm thấy phù hợp, đó gọi là sử dụng “mẫu”. Một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng phần mềm là khả năng tái sử dụng. Khảo sát cho thấy mỗi đề án phần mềm là một thực thể phức tạp và duy nhất, nhưng giữa các thực thể đó, ta vẫn tìm thấy sự lặp lại ở một hoặc nhiều điểm. Qua quá trình nghiên cứu, hướng giải quyết cho các vấn đề mang tính chất lặp đi lặp lại khi phát triển các hệ thống phần mềm đã được các chuyên gia đúc kết, tinh chỉnh và nâng lên một mức tổng quát. Cũng từ đó khái niệm “mẫu” ra đời. Có nhiều định nghĩa khác nhau về “mẫu” như sau: Christopter Alexander đã định nghĩa “Mỗi mẫu mô tả một vấn đề mang tính chất xuất hiện lặp đi lặp lại trong môi trường của chúng ta, một giải pháp cho vấn đề đó” Một định nghĩa khác về mẫu của Gamma et. al:“Một mẫu thể hiện bản chất cốt lõi của một giải pháp cho một vấn đề xuất hiện lặp đi lặp lại trong một ngữ cảnh được chỉ định rõ”. Trong khi đó Fowler có một định nghĩa khác: “ Mẫu là một ý tưởng đã được sử dụng trong một ngữ cảnh thực tế và sẽ được áp dụng một cách chính xác cho các trường hợp khác”. Người phát triển phần mềm sẽ cụ thể hóa những giải pháp mà “mẫu” mang lại để giải quyết những bài toán trong thực tế mà họ cảm thấy phù hợp, đó gọi là sử dụng “mẫu”.
— Xem thêm —
Từ khóa:
Bình luận