Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam gồm 11 tập

Số trang: 13
Mã số: 536422
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 13
Sao chép
Đang tải
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2012-04-13 10:03:19
Tiêu chu n xây d ẩ ựng Việt Nam gồm 11 tập A. Tiêu chuẩn quy hoạch, Khảo sát, trắc địa xây dựng. I.TIÊU CHUẨN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, NÔNG THÔN. 1.TCVN 4417:1987 Quy trình lập hồ sơ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng. 2.TCVN 4449:1987 Quy hoạch xây dựng đô thị Tiêu chuẩn thiết kế. 3.TCXD VN 362:2005 Quy hoạch cây xanh sử dụng công cộng trong các đô thị Tiêu chuẩn thiết kế. 4.TCVN 4616:1988 Quy hoạch mặt bằng tổng thể cụm công nghiệpTiêu chuẩn thiết kế.
— Xem thêm —