Nhúng
Toàn màn hình
/ 6
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (6 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-24 16:16:55
CHỦ ĐIỂM THÁNG 9TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG* MỤC TIÊU GIÁO DỤCGIÚP HỌC SINH:- Hiểu truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường, nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp THCS.- Tự hào và trân trọng truyền thống của lớp của trường.- Biết tự xác định trách nhiệm bản thân phải học tập tốt để phát huy truyền thống tốt đẹp đó.* CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CHỦ ĐIỂM Tiêt 1. Thảo luận về nhiệm vụ của học sinh cuối cấp THCS. Tiết 2. Thi viết, vẽ ca ngợi truyền thống nhà trường.Ngày soạn: /09/2011Ngày giảng: / 09/2011TIẾT 1 THẢO LUẬN VỀ NHIỆM VỤ CỦA NGƯỜI HỌC SINH CUỐI CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ.I. MỤC TIÊUSau hoạt động học sinh có khả năng1. Kiến thức: Hiểu nhiệm vụ và quyền học sinh cuối cấp THCS 2. Kỹ năng: Tự xác định trách nhiệm bản thân phải hoàn thành tốt các nhiệm vụ đó. 3. Thái độ: Biết sử dụng các biện pháp hợp lí, có hiệu quả để hoàn thành nhiệm của năm học cuối cấp THCS.II. CÁC KNS CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG HOẠT ĐỘNG- Kỹ năng tự nhận thức về các giá trị bản thân, điểm mạnh, điểm yếu khi thực hiện nhiệm vụ của người HS cuối cấp THCS.- Kỹ năng phản hồi/lắng nghe tích cực các ý kiến trong thảo luận.- Kỹ năng trình này suy nghĩ/ ý tưởng về nhiệm vụ người HS cuối cấp.- Kỹ năng đặt mục tiêu rèn luyện và học tập nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ đặt raIII. CÁC PHƯƠNG PHÁP - KỸ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC CÓ THỂ SỬ DỤNG- Bản đồ tư duy.- Suy nghĩ – thảo luận cặp đôi – chia sẻ.- Bài tập tình huốngIV. TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG TỊÊN- Nhiệm vụ của HS THCS- Các biện pháp thực hiện- Một số câu hỏi thảo luận- Bản đồ tư duy viết trên giấy A0- Giấy to, bút dạ- Một số tiết mục văn nghệV. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG1. Khám phá- Trước khi vào thảo luận, người điều khiển nêu câu hỏi sao cho cả lớp cùng suy nghĩ để tìm hiểu xem các em đã có những hiểu biết gì về nội dung này.- Câu hỏi: Các em đã biết gì về nhiệm vụ của ngơừi HS cuối cấp?- Người điều khiển lần lượt yêu cầu từng HS trả lời câu hỏi trên.- Người điều khiển ghi lên bảng những câu trả lời của HS, nếu các ý kiến trùng nhau thì người điều khiển sẽ đánh dấu vào các ý kiến trùng đó để thống kế xem ý kiến nào về nhiệm xụ của người HS cuối cấp được các em nhắc tới nhiều nhất và giới thiệu vào chủ đề của buổi thảo luận.- Trên cơ sở những ý kiến về nhiệm vụ của người HS cuối cấp mà các em đã đưa ra ở trên, người điều khiển chốt thành một danh sách các nhiệm vụ của người HS cuối cấp và hỏi xem trong lớp còn bạn nào muốn bổ sung thêm ý kiến vào danh sách này không.- Một số học sinh trả lời- Người điều khiển kết luận về các nhiệm vụ của người HS cuối cấp2. Kết nốiHoạt động 1: TÌM HIỂU CÁC BIỆN PHÁP ĐỂ HOÀN THÀNH NHIỆM CỦA NGƯỜI HS CUỐI CẤP.- Người điều khiển mời một HS nhắc lại các nhiệm vụ của người HS năm học cuối cấp đã thống nhất ở hoạt động trên- Tiếp theo người điều khiển chia HS trong lớp thành các nhóm( mỗi nhóm 5 – 6 HS) và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm. Các nhóm sẽ chọn 1 hoặc 2 nhiệm vụ và sử dụn bản đồ tư duy để tìm các biện pháp để hoàn thành nhiệm xụ của năm học cuối cấp.- Người điều khiển mời các nhóm lên bảng trình bày, nhóm khác bổ sung.- Người điều khiển tổng kết lại các biện pháp để hoàn thành nhiệm vụHoạt động 2. XÁC ĐỊNH ĐƯỢC TRÁCH NHIỆM BẢN THÂN ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT CÁC NHIỆM VỤ CỦA HS NĂM HỌC CUỐI CẤP.- Người điều khiển yêu cầu 2 học sinh tạo thành một nhóm để thảo luận các câu hỏi sau: “Là học sinh lớp 9, bạn thấy mình phải có những trách nhiệm gì để hoàn thành tốt các nhiệm vụ của HS năm học cuối cấp?- Người điều khiển dành thời gian cho các nhóm thảo luận 3 – 5 phút sau đó tiếp tục hướng dẫn các em chia sẻ kết quả thảo luận theo cách sau: cứ 2 đôi tạo thành một nhóm 4 người chia sẻ nội dung đã thảo luận.- Đại diện một nhóm lên trình bày- Các nhóm bổ sung- Người điều khiển tổng hợp lại các ý kiến về trách nhiệm của bản thân từng HS trong việc hoàn thành tốt Gi¸o ¸n Ho¹t ®éng NGLL 9 N¨m häc: 2011 - 2012 CHỦ ĐIỂM THÁNG 9 TRUYỀN THỐNG NHÀ TRƯỜNG * MỤC TIÊU GIÁO DỤC GIÚP HỌC SINH: - Hiểu truyền thống tốt đẹp của lớp, của trường, nhiệm vụ và quyền của học sinh cuối cấp THCS. - Tự hào và trân trọng truyền thống của lớp của trường. - Biết tự xác định trách nhiệm bản thân phải ...
— Xem thêm —
Bình luận