Thực trạng tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2009. Các biện pháp mà chính phủ đã thực hiện để cải thiện tình hình xuất nhập khẩu của Viêt Nam

Lượt xem: 83
Số trang: 26
Mã số: 53262
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 26
Sao chép
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP& MÔI TRƯỜNG
BỘ MÔN KINH TẾ & QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
--------------&---------------
BÀI THẢO LUẬN KINH TẾ
HỌC VĨ MÔ
Đề tài: Xuất nhập khẩu
NHÓM: 07
LỚP : K44QLC.01
Thái Nguyên, tháng 05 năm 2010
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP
§¹i Häc
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP& MÔI TRƯỜNG
BỘ MÔN KINH TẾ & QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
--------------&---------------
Bài Thảo Luận
KINH TẾ HỌC VĨ MÔ
Đề tài: Thực trạng tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2009.
Chính phủ đã thực hiện những giải pháp gì để cải thiện tình hình xuất nhập
khẩu?
Họ và tên: Hoàng Thị Lan Anh
Tăng Tuấn Anh
Nguyễn Thị Hạnh
Hoàng Thị Hiền
Trần Thị Huyền (nhóm trưởng)
Tống Diệu Linh
Đỗ Thị Ánh Nguyệt
Hoàng Thị Nhôm
Dương Đình Oanh
Chìu Cháu Sáng
Nhóm : 07
Lớp : K44QLC.01
Thái Nguyên, tháng 05 năm 2010
BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC
§¹i Häc
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
Họ và tên Phân công công việc
Hoàng Thị Lan Anh phần khái niệm vai t của hoạt động xuất
nhập khẩu
Tăng Tuấn Anh Các yếu tố tác động tới hình hình xuất nhập
khẩu của Việt Nam
Nguyễn Thị Hạnh Đánh giá chung về tình hình xuất nhập khẩu
và 10 điểm đáng chú ý tới tình hình xuất nhập
khẩu
Hoàng Thị Hiền
Trần Thị Huyền
Tống Diệu Linh
Đỗ Thị Ánh Nguyệt
Nghiên cứu về thực trạng tình hình xuất nhập
khẩu các nguyên nhân dẫn tới tình trạng
giảm xuất khẩu và tăng tỷ lệ xuất siêu ở VN
Hoàng Thị Nhôm
Dương Đình Oanh
Chìu Cháu Sáng
Nghiên cứu về các giải pháp để giải quyết
tình trạng xuất nhập khẩu ở nước ta
MỤC LỤC
Tải xuống 5,000₫ (26 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2011-09-10 22:09:26

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT NHẬP KHẨU
1.1. Khái niệm và vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của xuất nhập khẩu
1.1.2. Vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu
1.2. Các yếu tố tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu
1.2.1. Yếu tố tác động tới xuất khẩu
1.2.2. Yếu tố tác động đến nhập khẩu
Chương 2: THỰC TRẠNG CỦA TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM NĂM 2009
2.1. Đánh giá chung về tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2009
2.2. Mười điểm đáng chú ý về tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2009
2.3. Thực trạng tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2009
2.3.1. Giá trị và tốc độ tăng trưởng của xuất nhập khẩu năm 2009
2.3.2. Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu của nước ta
2.4. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng giảm xuất khẩu và tăng nhập siêu của Việt Nam
2.4.1. Nguyên nhân làm giảm tỷ lệ xuất khẩu của Việt Nam năm 2009
2.4.2. Nguyên nhân làm cho nhập siêu năm 2009 tăng cao
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM NĂM 2009

LỜI MỞ ĐẦU
Trong điều kiện tiến bộ khoa học công nghệ và của phân công lao động quốc tế hiện nay, không thể có một nước phát triển bình thường mà không cần sự giao lưu, hợp tác quốc tế. Do vậy, quan hệ kinh tế quốc tế là nhân tố, là biện pháp thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững và hiệu quả nền kinh tế của một đất nước. Một trong những chiến lược phát triển nền kinh tế của Việt Nam đó là hoạt động xuất nhập khẩu, là kết quả tất yếu của quá trình tự do hoá thương mại, phân công lao động, quá trình nâng cao vai trò tự chủ của doanh nghiệp. Hoạt động xuất nhập khẩu là chiếc cầu nối giữa thị trường quốc gia và thị trường quốc tế. Thông qua hoạt động xuất nhập khẩu, năng suất lao động tăng lên, tăng cường khả năng cạnh tranh, tăng thu nhập cho người lao động, đặc biệt nó giữ vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng và phát triển kinh tế của một đất nước. Cho nên để tăng tốc độ xuất khẩu, đẩy nhanh tiến độ hội nhậpkinh tế với khu vực và thế giới, Đảng và chính phủ ta đã chủ trương tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất nhâp khẩu, mở cửa nền kinh tế tiếp tục đa dạng hoá thị trường và đa phương hoá mối quan hệ kinh tế với các nước trên thế giới. Trước tình hình như vậy nhóm em đã thực hiện đề tài: “Thực trạng tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2009. Các biện pháp mà chính phủ đã thực hiện để cải thiện tình hình xuất nhập khẩu của Viêt NamChương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT NHẬP KHẨU 1.1. Khái niệm và vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của xuất nhập khẩu 1.1.2. Vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu 1.2. Các yếu tố tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu 1.2.1. Yếu tố tác động tới xuất khẩu 1.2.2. Yếu tố tác động đến nhập khẩu Chương 2: THỰC TRẠNG CỦA TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM NĂM 2009 2.1. Đánh giá chung về tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2009 2.2. Mười điểm đáng chú ý về tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2009 2.3. Thực trạng tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2009 2.3.1. Giá trị và tốc độ tăng trưởng của xuất nhập khẩu năm 2009 2.3.2. Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu của nước ta 2.4. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng giảm xuất khẩu và tăng nhập siêu của Việt Nam 2.4.1. Nguyên nhân làm giảm tỷ lệ xuất khẩu của Việt Nam năm 2009 2.4.2. Nguyên nhân làm cho nhập siêu năm 2009 tăng cao Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM NĂM 2009 LỜI MỞ ĐẦU Trong điều kiện tiến bộ khoa học công nghệ và của phân công lao động quốc tế hiện nay, không thể có một nước phát triển bình thường mà không cần sự giao lưu, hợp tác quốc tế. Do vậy, quan hệ kinh tế quốc tế là nhân tố, là biện pháp thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững và hiệu quả nền kinh tế của một đất nước. Một trong những chiến lược phát triển nền kinh tế của Việt Nam đó là hoạt động xuất nhập khẩu, là kết quả tất yếu của quá trình tự do hoá thương mại, phân công lao động, quá trình nâng cao vai trò tự chủ của doanh nghiệp. Hoạt động xuất nhập khẩu là chiếc cầu nối giữa thị trường quốc gia và thị trường quốc tế. Thông qua hoạt động xuất nhập khẩu, năng suất lao động tăng lên, tăng cường khả năng cạnh tranh, tăng thu nhập cho người lao động, đặc biệt nó giữ vai trò quan trọng trong việc tăng trưởng và phát triển kinh tế của một đất nước. Cho nên để tăng tốc độ xuất khẩu, đẩy nhanh tiến độ hội nhậpkinh tế với khu vực và thế giới, Đảng và chính phủ ta đã chủ trương tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xuất nhâp khẩu, mở cửa nền kinh tế tiếp tục đa dạng hoá thị trường và đa phương hoá mối quan hệ kinh tế với các nước trên thế giới. Trước tình hình như vậy nhóm em đã thực hiện đề tài: “Thực trạng tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2009. Các biện pháp mà chính phủ đã thực hiện để cải thiện tình hình xuất nhập khẩu của Viêt Nam” TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP& MÔI TRƯỜNG BỘ MÔN KINH TẾ & QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP --------------&--------------- BÀI THẢO LUẬN KINH TẾ HỌC VĨ MÔ Đề tài: Xuất nhập khẩu NHÓM: 07 LỚP : K44QLC.01 Thái Nguyên, tháng 05 năm 2010 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP§¹i Häc KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP& MÔI TRƯỜNG BỘ MÔN KINH TẾ & QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP --------------&--------------- Bài Thảo Luận KINH TẾ HỌC VĨ MÔ Đề tài: Thực trạng tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2009. Chính phủ đã thực hiện những giải pháp gì để cải thiện tình hình xuất nhập khẩu? Họ và tên: Hoàng Thị Lan Anh Tăng Tuấn Anh Nguyễn Thị Hạnh Hoàng Thị Hiền Trần Thị Huyền (nhóm trưởng) Tống Diệu Linh Đỗ Thị Ánh Nguyệt Hoàng Thị Nhôm Dương Đình Oanh Chìu Cháu Sáng Nhóm : 07 Lớp : K44QLC.01 Thái Nguyên, tháng 05 năm 2010 BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC §¹i Häc CÁC THÀNH VIÊN TRONG NHÓM Họ và tên Phân công công việc Hoàng Thị Lan Anh phần khái niệm và vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu Tăng Tuấn Anh Các yếu tố tác động tới hình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam Nguyễn Thị Hạnh Đánh giá chung về tình hình xuất nhập khẩu và 10 điểm đáng chú ý tới tình hình xuất nhập khẩu Hoàng Thị Hiền Trần Thị Huyền Tống Diệu Linh Đỗ Thị Ánh Nguyệt Nghiên cứu về thực trạng tình hình xuất nhập khẩu và các nguyên nhân dẫn tới tình trạng giảm xuất khẩu và tăng tỷ lệ xuất siêu ở VN Hoàng Thị Nhôm Dương Đình Oanh Chìu Cháu Sáng Nghiên cứu về các giải pháp để giải quyết tình trạng xuất nhập khẩu ở nước ta MỤC LỤC Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ XUẤT NHẬP KHẨU 1.1. Khái niệm và vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu 1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của xuất nhập khẩu 1.1.2. Vai trò của hoạt động xuất nhập khẩu 1.2. Các yếu tố tác động đến hoạt động xuất nhập khẩu 1.2.1. Yếu tố tác động tới xuất khẩu 1.2.2. Yếu tố tác động đến nhập khẩu Chương 2: THỰC TRẠNG CỦA TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM NĂM 2009 2.1. Đánh giá chung về tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2009 2.2. Mười điểm đáng chú ý về tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2009 2.3. Thực trạng tình hình xuất nhập khẩu của Việt Nam năm 2009 2.3.1. Giá trị và tốc độ tăng trưởng của xuất nhập khẩu năm 2009 2.3.2. Các mặt hàng xuất nhập khẩu chủ yếu của nước ta 2.4. ...
— Xem thêm —
Bình luận