ke hoach boi duong HSG dia ly 9

Lượt xem: 76
Số trang: 0
Mã số: 532467
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-24 11:22:08
PHÒNG GD VÀ ĐT HUYỆN QUẢNG ĐIỀN TRƯỜNG THCS QUẢNG CÔNG ----((------ KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG ĐỊA LÝ 9Dựa vào tình hình của nhà trường, đặt điểm của các lớp, Bản thân đã xây dựng kế hoạt bồi dưỡng HSG địa lý 9 năm học 2011 - 2012 như sau: A. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG:Qua thời gian bồi dưỡng giáo viên hướng dẫn, bổ trợ để- Học sinh trên cơ sở kiến thức cơ bản, hiểu và vận dụng các dạng bài tập địa lý từ lớp 6 đến lớp 9 - Rèn luyện các kĩ năng thành kĩ xảo trong việc thực hiện vẽ, phân tích các dạng biểu đồ: + Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa + Biểu đồ hình cột, cột chồng, cột ghép (đôi, ba) + Biểu đồ cơ cấu (hình tròn, hình vuông). Biểu đồ nâng cao: biểu đồ hai nữa hình tròn. + Biểu đồ đường biểu diễn. + Biểu đồ miền. - Rèn luyện các kĩ năng: phân tích bảng số liệu thống kê, lập sơ đồ thể hiện mối liên hệ địa lí. B. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ 9 * Thời gian dạy bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9: từ tháng 10/2011 đến tháng 2/2012 (5 tháng tương ứng 21 tuần) * Tổng số buổi dạy: 21 buổi tương ứng 42 tiết (mỗi buổi 2tiết.Trong đó:- Địa lí đại cương: 2 buổiĐịa lí các châu lục (trọng tâm các môi trường địa lí, châu Đông Nam 1buổi- Địa lí tự nhiên Việt Nam: 4 buổi- Địa lí dân cư Việt Nam: 2 buổi- Địa lí các ngành kinh tế Việt Nam: 3 buổi- Địa lí các vùng lãnh thổ Việt Nam: 5 buổi- Hướng dẫn các dạng bài tập: 2 buổi- Kiểm tra: 2 buổiNội dung chương trình học cụ thể như sau (mỗi buổi thành 1 chủ đề)ThángChủ đềBuổiNội dung chương trình dạy bồi dưỡngSố tiếtGhi chú10Địa lý tự nhiên Việt Nam1Cách làm bài địa lýVị trí địa lý, giới hạn hình dạng lãnh thổ Việt Nam.Lịch sử phát triển tự nhiên Việt Nam22Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam.Đặc điểm địa hình Việt Nam và Đặc điểm các khu vực địa hình Đặc điểm khí hậu Việt Nam23Đặc điểm sông ngòi Việt Nam ( thực hành về khí hậu và thủy văn)Đặc điểm đất Việt Namđặt điểm sinh vật Việt Nam24Đặc điểm chung của tự nhiên Việt NamCác miền địa lý Việt Nam211Đại lý dân cư5Đặc điểm dân số Việt NamMật độ dân cư và phân bố dân cư.Làm bài tập 26Quá trình đô thị hoá.Vấn đề lao động và việc làmLàm bài tập 2Đại lý kinh tế Việt Nam7Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.Địa lý nông nghiệp, bài tập 28Địa lý công nghiệp Bài tập 2129Địa lý các ngành dich vụBài tập2Sự phân hóa lãnh thổ10Vùng Trung du Miền Núi Băc Bộ Bài tập 211Vùng Đồng bằng Sông Hồng Bài tập 212Vùng Bắc Trung Bộ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 213Vùng Tây NguyênBài tập 2114Vùng Đông Nam Bộ Bài tập 2Đại lý đại cương15Vị trí, PHÒNG GD VÀ ĐT HUYỆN QUẢNG ĐIỀN TRƯỜNG THCS QUẢNG CÔNG ----((------ KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG HSG ĐỊA LÝ 9Dựa vào tình hình của nhà trường, đặt điểm của các lớp, Bản thân đã xây dựng kế hoạt bồi dưỡng HSG địa lý 9 năm học 2011 - 2012 như sau: A. MỤC TIÊU BỒI DƯỠNG:Qua thời gian bồi dưỡng giáo viên hướng dẫn, bổ trợ để- Học sinh trên cơ sở kiến thức cơ bản, hiểu và vận dụng các dạng bài tập địa lý từ lớp 6 đến lớp 9 - Rèn luyện các kĩ năng thành kĩ xảo trong việc thực hiện vẽ, phân tích các dạng biểu đồ: + Biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa + Biểu đồ hình cột, cột chồng, cột ghép (đôi, ba) + Biểu đồ cơ cấu (hình tròn, hình vuông). Biểu đồ nâng cao: biểu đồ hai nữa hình tròn. + Biểu đồ đường biểu diễn. + Biểu đồ miền. - Rèn luyện các kĩ năng: phân tích bảng số liệu thống kê, lập sơ đồ thể hiện mối liên hệ địa lí. B. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH DẠY BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN ĐỊA LÝ 9 * Thời gian dạy bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9: từ tháng 10/2011 đến tháng 2/2012 (5 tháng tương ứng 21 tuần) * Tổng số buổi dạy: 21 buổi tương ứng 42 tiết (mỗi buổi 2tiết.Trong đó:- Địa lí đại cương: 2 buổiĐịa lí các châu lục (trọng tâm các môi trường địa lí, châu Đông Nam 1buổi- Địa lí tự nhiên Việt Nam: 4 buổi- Địa lí dân cư Việt Nam: 2 buổi- Địa lí các ngành kinh tế Việt Nam: 3 buổi- Địa lí các vùng lãnh thổ Việt Nam: 5 buổi- Hướng dẫn các dạng bài tập: 2 buổi- Kiểm tra: 2 buổiNội dung chương trình học cụ thể như sau (mỗi buổi thành 1 chủ đề)ThángChủ đềBuổiNội dung chương trình dạy bồi dưỡngSố tiếtGhi chú10Địa lý tự nhiên Việt Nam1Cách làm bài địa lýVị trí địa lý, giới hạn hình dạng lãnh thổ Việt Nam.Lịch sử phát triển tự nhiên Việt Nam22Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam.Đặc điểm địa hình Việt Nam và Đặc điểm các khu vực địa hình Đặc điểm khí hậu Việt Nam23Đặc điểm sông ngòi Việt Nam ( thực hành về khí hậu và thủy văn)Đặc điểm đất Việt Namđặt điểm sinh vật Việt Nam24Đặc điểm chung của tự nhiên Việt NamCác miền địa lý Việt Nam211Đại lý dân cư5Đặc điểm dân số Việt NamMật độ dân cư và phân bố dân cư.Làm bài tập 26Quá trình đô thị hoá.Vấn đề lao động và việc làmLàm bài tập 2Đại lý kinh tế Việt Nam7Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế.Địa lý nông nghiệp, bài tập 28Địa lý công nghiệp Bài tập 2129Địa lý các ngành dich vụBài tập2Sự phân hóa lãnh thổ10Vùng Trung du Miền Núi Băc Bộ Bài tập 211Vùng Đồng bằng Sông Hồng Bài tập 212Vùng Bắc Trung Bộ Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 213Vùng Tây NguyênBài tập 2114Vùng Đông Nam Bộ Bài tập 2Đại lý đại cương15Vị trí,
— Xem thêm —
Từ khóa: