BDHSGChuyen de 8 Logic va cac bai toan Logic.@

Lượt xem: 70
Số trang: 0
Mã số: 529183
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-23 18:45:46
Chuyên đề 8:CÁC BÀI TOÁN GIẢI BẰNG SUY LUẬN ĐƠN GIẢNTiết 1: 1.PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG Các bài toán giải bằng phương pháp lập bảng thường xuất hiện hai nhóm đối tượng (chẳng hạn tên người và nghề nghiệp, hoặc vận động viên và giải thưởng, hoặc tên sách và màu bìa,…). Khi giải ta thiết lập một bảng gồm các hàng và cột. Các cột ta liệt kê các đối tượng thuộc nhóm thứ nhất, còn các hàng ta liệt kê các đối tượng thuộc nhóm thứ hai. Dựa vào nhóm điều kiện trong đề bài ta loại bỏ dần (ghi số 0) các ô ( là giao của mỗi hàng và mỗi cột). Những ô còn lại (khônng bị loại bỏ) là kết quả của bài toán.Ví dụ 1: Trên bàn có 3 cuốn sách giáo khoa: Văn, Toán và Địa lý được bọc 3 màu khác nhau: xanh, đỏ, vàng. Cho biết cuốn bọc bìa màu đỏ được đặt giữa 2 cuốn văn và Địa lý, cuốn địa lý và cuốn màu xanh mua cùng một ngày. Bạn hãy xác định mỗi cuốn sách đã bọc bìa màu gì?Giải :Ta có bảng sau: Tên sáchMàu bìaVănToánĐịaXanhX1203Đỏ04X506Vàng78X9Theo đề bài “cuốn bìa màu đỏ được đặt giữa 2 cuốn Văn và Địa lý”. Vậy cuốn Văn và Địa lý đều không bọc màu đỏ. Ta ghi số 0 vào ô 4 và 6, đánh dấu x vào ô số 5. Mặt khác, “ cuốn Địa lý và cuốn màu xanh được mua cùng ngày”. Điều đó có nghĩa là cuốn địa lý không bọc màu xanh.Ta ghi số 0 vào ô 3.-Nhìn vào ô thứ tư ta thấy cuốn Địa lý không bọc màu xanh, cũng không bọc màu đỏ. Vậy cuốn Địa lý bọc màu vàng. Ta đánh dấu x vào ô 9.-Nhìn vào cột 2 và ô 9 ta thấy cuốn Văn không bọc màu đỏ, cũng không bọc màu vàng. Vậy cuốn Văn bọc màu xanh. Ta đánh dấu x vào ô 1.Kết luận: Cuốn văn bọc màu xanh, cuốn Toán bọc màu đỏ, cuốn Địa lý bọc màu vàng.Ví dụ 2:Trên bàn có 4 hộp kín được đánh dấu thứ tự 1, 2, 3 và 4. Trong mỗi hộp đựng một trong 4 loại quả: Đào, mận, bưởi và cam. Ba bạn Lộc, Đạt và Thanh tham gia một trò chơi như sau: Mỗi bạn lần lượt đoán trong mỗi hộp đựng quả gì, nếu ai đoán đúng ít nhất một hộp thì sẽ nhận được một phần thưởng. Lộc đoán trước: -Hộp thứ nhất đựng cam, hộp thứ hai đựng mận, hộp thứ ba đựng bưởi và hộp thứ tư đựng đào. Đạt đoán tiếp: -Hộp thứ nhất đựng đào, hộp thứ hai đựng bưởi, hộp thứ ba đựng cam và hộp thứ tư đựng mận. Cuối cùng Thanh đoán: -Hộp thứ nhất đựng mận, hộp thứ hai đựng cam, hộp thứ ba đựng đào và hộp thứ tư đựng bưởi. Kết thúc cuộc chới ban giám khảo công bố cả ba bạn đều không đạt phần thưởng.Bạn hãy cho biết trong mỗi hộp đựng quả gì?Giải:Ta thiết lập bảng và ghi vào bảng theo lập luận sau: -Lộc không được phần thưởng. Vậy hộp thứ nhất không đựng cam, hộp thứ hai không đựng mận, hộp thứ ba không đựng bưởi và hộp thứ tư không đựng đào. Ta ghi số 0 vào các ô 4, 6, 11 và 13. -Đạt không được phần thưởng. Vậy hộp thứ nhất không đựng đào, hộp thứ hai không đựng bưởi, hộp thứ ba không đựng cam và hộp thứ tư không đựng mận. Ta ghi tiếp số 0 vào các ô 1, 7, 12 và 14. - Thanh cũng không đạt phần thưởng, ta cũng lập luận như trên rỗi ghi tiếp số 0 vào các ô 2, 8, 9, 15. QuảHộpĐàoMậnBưởiCam 10102X3042X5060708309X100110124013014015X16 Nhìn hàng thứ hai ta thấy hộp thứ nhất không đựng đào, không đựng mận, cũng không đựng cam. Vậy nó đựng bưởi. Ta đánh dấu x vào ô thứ 3. Chuyên đề 8:CÁC BÀI TOÁN GIẢI BẰNG SUY LUẬN ĐƠN GIẢNTiết 1: 1.PHƯƠNG PHÁP LẬP BẢNG Các bài toán giải bằng phương pháp lập bảng thường xuất hiện hai nhóm đối tượng (chẳng hạn tên người và nghề nghiệp, hoặc vận động viên và giải thưởng, hoặc tên sách và màu bìa,…). Khi giải ta thiết lập một bảng gồm các hàng và cột. Các cột ta liệt kê các đối tượng thuộc nhóm thứ nhất, còn các hàng ta liệt kê các đối tượng thuộc nhóm thứ hai. Dựa vào nhóm điều kiện trong đề bài ta loại bỏ dần (ghi số 0) các ô ( là giao của mỗi hàng và mỗi cột). Những ô còn lại (khônng bị loại bỏ) là kết quả của bài toán.Ví dụ 1: Trên bàn có 3 cuốn sách giáo khoa: Văn, Toán và Địa lý được bọc 3 màu khác nhau: xanh, đỏ, vàng. Cho biết cuốn bọc bìa màu đỏ được đặt giữa 2 cuốn văn và Địa lý, cuốn địa lý và cuốn màu xanh mua cùng một ngày. Bạn hãy xác định mỗi cuốn sách đã bọc bìa màu gì?Giải :Ta có bảng sau: Tên sáchMàu bìaVănToánĐịaXanhX1203Đỏ04X506Vàng78X9Theo đề bài “cuốn bìa màu đỏ được đặt giữa 2 cuốn Văn và Địa lý”. Vậy cuốn Văn và Địa lý đều không bọc màu đỏ. Ta ghi số 0 vào ô 4 và 6, đánh dấu x vào ô số 5. Mặt khác, “ cuốn Địa lý và cuốn màu xanh được mua cùng ngày”. Điều đó có nghĩa là cuốn địa lý không bọc màu xanh.Ta ghi số 0 vào ô 3.-Nhìn vào ô thứ tư ta thấy cuốn Địa lý không bọc màu xanh, cũng không bọc màu đỏ. Vậy cuốn Địa lý bọc màu vàng. Ta đánh dấu x vào ô 9.-Nhìn vào cột 2 và ô 9 ta thấy cuốn Văn không bọc màu đỏ, cũng không bọc màu vàng. Vậy cuốn Văn bọc màu xanh. Ta đánh dấu x vào ô 1.Kết luận: Cuốn văn bọc màu xanh, cuốn Toán bọc màu đỏ, cuốn Địa lý bọc màu vàng.Ví dụ 2:Trên bàn có 4 hộp kín được đánh dấu thứ tự 1, 2, 3 và 4. Trong mỗi hộp đựng một trong 4 loại quả: Đào, mận, bưởi và cam. Ba bạn Lộc, Đạt và Thanh tham gia một trò chơi như sau: Mỗi bạn lần lượt đoán trong mỗi hộp đựng quả gì, nếu ai đoán đúng ít nhất một hộp thì sẽ nhận được một phần thưởng. Lộc đoán trước: -Hộp thứ nhất đựng cam, hộp thứ hai đựng mận, hộp thứ ba đựng bưởi và hộp thứ tư đựng đào. Đạt đoán tiếp: -Hộp thứ nhất đựng đào, hộp thứ hai đựng bưởi, hộp thứ ba đựng cam và hộp thứ tư đựng mận. Cuối cùng Thanh đoán: -Hộp thứ nhất đựng mận, hộp thứ hai đựng cam, hộp thứ ba đựng đào và hộp thứ tư đựng bưởi. Kết thúc cuộc chới ban giám khảo công bố cả ba bạn đều không đạt phần thưởng.Bạn hãy cho biết trong mỗi hộp đựng quả gì?Giải:Ta thiết lập bảng và ghi vào bảng theo lập luận sau: -Lộc không được phần thưởng. Vậy hộp thứ nhất không đựng cam, hộp thứ hai không đựng mận, hộp thứ ba không đựng bưởi và hộp thứ tư không đựng đào. Ta ghi số 0 vào các ô 4, 6, 11 và 13. -Đạt không được phần thưởng. Vậy hộp thứ nhất không đựng đào, hộp thứ hai không đựng bưởi, hộp thứ ba không đựng cam và hộp thứ tư không đựng mận. Ta ghi tiếp số 0 vào các ô 1, 7, 12 và 14. - Thanh cũng không đạt phần thưởng, ta cũng lập luận như trên rỗi ghi tiếp số 0 vào các ô 2, 8, 9, 15. QuảHộpĐàoMậnBưởiCam 10102X3042X5060708309X100110124013014015X16 Nhìn hàng thứ hai ta thấy hộp thứ nhất không đựng đào, không đựng mận, cũng không đựng cam. Vậy nó đựng bưởi. Ta đánh dấu x vào ô thứ 3.
— Xem thêm —
Từ khóa: