Nhúng
Toàn màn hình
/ 4
Sao chép
Đang tải
Tải xuống tài liệu (4 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-23 05:22:04
1 Ch ương Trình Hội nghị cán bộ công chức n ăm học 2011-2012 A - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu Thưa quý vị đại biểu. Th ưa các bác đại diện cha mẹ học sinh Thưa toàn thể các đồng chí giáo viên! Năm học 2011-2012 là năm học có nhiều ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị xã hội của đất nước. Năm tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 06 CT-TW của bộ chính trị về cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo Đức Hồ Chí Minh”. Năm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của thủ tướng chính phủ về việc “ Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục”. Tiếp tục triển khai phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực’’. Th ưa quý vị đại biểu. Thưa toàn thể các đồng chí CBCC! Năm học 2011-2012 với chủ đề “ Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, ngành Giáo dục sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp, biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục như: đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy; thực hiện có hiệu quả việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; triển khai dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng phù hợp với từng học sinh…Các cuộc vận động, phong trào thi đua cũng sẽ tiếp tục được triển khai có hiệu quả để tạo động lực phát triển giáo dục một cách toàn diện. Công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm cũng sẽ được ngành chú trọng… trường PTDT Nội Trú chúng ta là một trường đặc thù vừa thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, Thực hiện tốt công tác quản lý nội trú lại vừa chăm lo đầy đủ đời sống cán bộ giáo viên; khẳng định vị thế và thương hiệu trường PTDT Nội Trú Đức Cơ. Để triển khai thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học 2011-2012, kế hoạch và thời gian năm học của UBND tỉnh Gia Lai, và hướng dẫn số 11/HD-GDĐT của phòng GD&ĐT huyện Đức Cơ, thống nhất của Chi ủy-Chi bộ-Lãnh đạo nhà trường, BGH phối hợp BCH CĐ triệu tập Hội nghị CBCC năm học 2011-2012 vào ngày hôm nay-Ngày 08/10/2011 đó là lý do của buổi lễ ngày hôm nay. Thay m ặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu thành phần về dự Hội nghị hôm nay có: - Đại diện lãnh đạo Phòng GD & ĐT: Đ/c ............................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. Đặ c biệt là sự hiện diện của cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường đều về dự Hội nghị đông đủ. Đề nghị mọi người cùng nhiệt liệt chào mừng và hoan hô sự hiện diện của quý đại biểu, quý thầy cô và công nhân viên về dự Hội nghị hôm nay. Gi ới thiệu đoàn chủ tịch Kính thưa Hội nghị! Theo hội nghị trù bị diễn ra ngày 06/10/2011 đã bầu đoàn chủ tịch và đoàn thư ký hội nghị. Gồm các đồng chí sau: Đoàn chủ tịch: 1/ Đ/c: Phạm Văn Lê - Hiệu trưởng nhà trường 2/ Đ/c: Ksor Klắt - Phó hiệu trưởng nhà trường Đoàn thư ký: 1/ Đ/c: Lê Thị Vân: - Thư ký nghị quyết 2/ Đ/c: Phạm Thị Phương - Thư ký biên bản. Nếu hội nghị nhất trí cho biểu quyết bằng một tràng pháo tay. Xin mời đoàn chủ tịch lên điều hành Hội nghị; đoàn thư ký lên làm việc B . Thông qua chương trình làm việc : K ính thưa Hội nghị! Đ oàn Chủ tịch xin thông qua chương trình làm việc của hội nghị hôm nay như sau: TT Nội dung Người thực hiện 01 Ổn định tổ chức, tuyên bố lý do - giới thiệu đại biểu Đ/c Ba 02 Giới thiệu đoàn chủ tịch – thư ký hội nghị Đ/c Ba 03 Đọc lời khai mạc hội nghị Đ/c Lê 04 Đọc báo cáo dự thảo năm học 2011 – 2012 Đ/c Lê 05 Thảo luận thống nhất chỉ tiêu học 2011–2012 Hội nghị 06 Thông qua quy chế dân chủ, thảo luận và thống nhất Hội nghị 07 Báo cáo Tổng kết hoạt động ban thanh tra nhân dân Đ/c Quảng 08 Đại biểu phát biểu ý kiến Đại biểu 09 Đọc và ký giao ước phối hợp CĐ và chính quyền Đ/c Hiệp+ Đ/c Lê 10 Thông qua biên bản nghị quyết Hội nghị Đ/c Vân 11 Bế mạc Đ/c Lê C . Tiến hành Hội nghị: Bắt đầu chương trình xin trân trọng giới thiệu và kính mời Đ/c Phạm ...
— Xem thêm —
Bình luận