HDNGLL 7 Thang 9

Lượt xem: 43
Số trang: 0
Mã số: 525425
Loại file: DOC
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-11-23 04:32:34
Chủ điểm tháng 9. Truyền thống nhà trườngMục tiêu :giup hoc sinh1. Kiến thức: - Học sinh hiểu được ý nghĩa của việc học tập và rèn luyện kĩ năng sống trong giờ HĐ GDNGLL.- Học sinh hiểu được nội dung một số kĩ năng sống cần thiết của người học sinhTHCS.- Trình bày lợi ích của các kĩ năng sống đối với bản thân trong học tập, rèn luyện ở nhà trường và trong cuộc sống của gia đình, cộng đồng xã hội. - Giúp học sinh hiểu biết truyền thống tốt đẹp của nhà trường làm cho học sinh có tình cảm yêu quý nhà trường, tự hào là học sinh của trường; có ý thức phát huy truyền thống của nhà trường.2. Kĩ năng:- Học sinh biết cách rèn luyện các kĩ năng sống qua việc tham gia các HĐGD NGLL của lớp, của nhà trường.- Biết thực hành các kĩ năng sốngtrong giao tiếp ứng xử tích cực với bản thân, với người khác, với các tình huống trong HĐ GDNGLL và trong cuộc sống ở nhà trường, gia đình và cộng đồng.3. Thái độ:- Có ý thức và thái độ tích cực tham gia các HĐ GDNGLL một cách chủ động sáng tạo.- Có ý thức rèn luyện các kĩ năng sống trong các hoạt động cụ thể của HĐ GDNGLL.- Rèn cho học sinh có thói quen thực hiện nghiêm túc những qui định về nề nếp, học tập, ý thức kỉ luật, biết thực hiện những yêu cầu cơ bản của người học sinh.Hoạt động 1bầu cán bộ lớpI. Mục tiêu1. Kiến thức- Hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm cuối cấp và thống nhất phương hướng hoạt động của lớp trong năm học này.- Lựa chọn được đội ngũ cán bộ lớp năng động sáng tạo để góp phần phát huy truyền thống của trường, của lớp.2. Kỹ năng- Kĩ năng xác định tìm kiếm các lựa chọn hợp lí nhất để giới thiệu hoặc bình bầu đội ngũ cán bộ lớp.- Kĩ năng trình bày suy nghĩ về đội ngũ cán bộ lớp,về cách thức lựa chọn cán bộ lớp.- Kĩ năng kiểm soát cảm xúc lựa chọn cán bộ lớp 3. Thái độ- Tự giác, nghiêm túc chấp hành nội quy. - Luôn có ý thức cố gắng hoàn thành nhiệm vụ năm học.II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động- Kỹ năng tự nhận thức về giá trị, bản thân khi thực hiện nội quy và nhiệm vụ năm học- Kỹ năng tự tin để thực hiện tốt nội quy, nhiệm vụ năm học- Kỹ năng lắng nghe, phản hồi, tích cực ý kiến của các bạn về nội quy, nhiệm vụ năm học.- Kỹ năng trình bày ý tưởng về thực hiện nội quy và nhiệm vụ năm học.III. Các phương pháp dạy học tích cực được sử dụng- Thảo luận, biểu đạt, hỏi chuyên gia, tranh luậnIV. Tài liệu và phương tiện1. Tài liệu- Nội quy của trường, nhiệm vụ năm học, quy uoc của lớp, biểu điểm chấm thi đua2. Phương tiện - Phấn màu, bảng, giấy bút, bảng nhóm, khăn trải bàn, lọ hoa, phiếu bầu.V. Tiến hành hoạt động 1) Khám phá Hát tập thể bài: Nhu co Bac trong ngay vui dai thang.2) Kết nốiHoạt động 1. - Người dẫn chương trình tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu. - Chào cờ, hát quốc ca.- Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký lên điều hành đại hội.Hoạt động 2. a) Thay mặt đoàn chủ tịch công bố chương trình đại hội- Chào cờ, tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu- Đại hội nghe báo cáo tổng kết năm học 2010 – 2011 và phương hướng năm học 2011- 2012- Các đội viên tham luận, phát biểu ;tổ chức thảo luận thống nhất các biện pháp, chỉ tiêu- Bầu ban chỉ huy chi đội mới.- Đại biểu, giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến.- Thư ký thông qua biên bản đại hội, bế mạc đại hội. b) Lớp trưởng đọc báo cáo- Đọc báo cáo và thảo luận về hoạt động của lớp và của cán bộ lớp trong năm học vừa qua và phương hướng hoạt động trong năm học 2011 – 2012.3) Thực hành - luyện tậpHoạt động 3. Bầu cán bộ lớp- Điều khiển chương trình nhắc lại những tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ lớp, sau đó đề nghị mọi người tự ứng cử và đề cử một danh sách mới.- Bầu ban kiểm phiếu.- Đại diện ban kiểm phiếu (……….) nói rõ thể lệ bầu cử .- Tiến hành bầu cử.- Chủ điểm tháng 9. Truyền thống nhà trườngMục tiêu :giup hoc sinh1. Kiến thức: - Học sinh hiểu được ý nghĩa của việc học tập và rèn luyện kĩ năng sống trong giờ HĐ GDNGLL.- Học sinh hiểu được nội dung một số kĩ năng sống cần thiết của người học sinhTHCS.- Trình bày lợi ích của các kĩ năng sống đối với bản thân trong học tập, rèn luyện ở nhà trường và trong cuộc sống của gia đình, cộng đồng xã hội. - Giúp học sinh hiểu biết truyền thống tốt đẹp của nhà trường làm cho học sinh có tình cảm yêu quý nhà trường, tự hào là học sinh của trường; có ý thức phát huy truyền thống của nhà trường.2. Kĩ năng:- Học sinh biết cách rèn luyện các kĩ năng sống qua việc tham gia các HĐGD NGLL của lớp, của nhà trường.- Biết thực hành các kĩ năng sốngtrong giao tiếp ứng xử tích cực với bản thân, với người khác, với các tình huống trong HĐ GDNGLL và trong cuộc sống ở nhà trường, gia đình và cộng đồng.3. Thái độ:- Có ý thức và thái độ tích cực tham gia các HĐ GDNGLL một cách chủ động sáng tạo.- Có ý thức rèn luyện các kĩ năng sống trong các hoạt động cụ thể của HĐ GDNGLL.- Rèn cho học sinh có thói quen thực hiện nghiêm túc những qui định về nề nếp, học tập, ý thức kỉ luật, biết thực hiện những yêu cầu cơ bản của người học sinh.Hoạt động 1bầu cán bộ lớpI. Mục tiêu1. Kiến thức- Hiểu trách nhiệm của bản thân trong năm cuối cấp và thống nhất phương hướng hoạt động của lớp trong năm học này.- Lựa chọn được đội ngũ cán bộ lớp năng động sáng tạo để góp phần phát huy truyền thống của trường, của lớp.2. Kỹ năng- Kĩ năng xác định tìm kiếm các lựa chọn hợp lí nhất để giới thiệu hoặc bình bầu đội ngũ cán bộ lớp.- Kĩ năng trình bày suy nghĩ về đội ngũ cán bộ lớp,về cách thức lựa chọn cán bộ lớp.- Kĩ năng kiểm soát cảm xúc lựa chọn cán bộ lớp 3. Thái độ- Tự giác, nghiêm túc chấp hành nội quy. - Luôn có ý thức cố gắng hoàn thành nhiệm vụ năm học.II. Các kỹ năng sống cơ bản được giáo dục trong hoạt động- Kỹ năng tự nhận thức về giá trị, bản thân khi thực hiện nội quy và nhiệm vụ năm học- Kỹ năng tự tin để thực hiện tốt nội quy, nhiệm vụ năm học- Kỹ năng lắng nghe, phản hồi, tích cực ý kiến của các bạn về nội quy, nhiệm vụ năm học.- Kỹ năng trình bày ý tưởng về thực hiện nội quy và nhiệm vụ năm học.III. Các phương pháp dạy học tích cực được sử dụng- Thảo luận, biểu đạt, hỏi chuyên gia, tranh luậnIV. Tài liệu và phương tiện1. Tài liệu- Nội quy của trường, nhiệm vụ năm học, quy uoc của lớp, biểu điểm chấm thi đua2. Phương tiện - Phấn màu, bảng, giấy bút, bảng nhóm, khăn trải bàn, lọ hoa, phiếu bầu.V. Tiến hành hoạt động 1) Khám phá Hát tập thể bài: Nhu co Bac trong ngay vui dai thang.2) Kết nốiHoạt động 1. - Người dẫn chương trình tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu. - Chào cờ, hát quốc ca.- Giới thiệu đoàn chủ tịch và thư ký lên điều hành đại hội.Hoạt động 2. a) Thay mặt đoàn chủ tịch công bố chương trình đại hội- Chào cờ, tuyên bố lí do giới thiệu đại biểu- Đại hội nghe báo cáo tổng kết năm học 2010 – 2011 và phương hướng năm học 2011- 2012- Các đội viên tham luận, phát biểu ;tổ chức thảo luận thống nhất các biện pháp, chỉ tiêu- Bầu ban chỉ huy chi đội mới.- Đại biểu, giáo viên chủ nhiệm phát biểu ý kiến.- Thư ký thông qua biên bản đại hội, bế mạc đại hội. b) Lớp trưởng đọc báo cáo- Đọc báo cáo và thảo luận về hoạt động của lớp và của cán bộ lớp trong năm học vừa qua và phương hướng hoạt động trong năm học 2011 – 2012.3) Thực hành - luyện tậpHoạt động 3. Bầu cán bộ lớp- Điều khiển chương trình nhắc lại những tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ lớp, sau đó đề nghị mọi người tự ứng cử và đề cử một danh sách mới.- Bầu ban kiểm phiếu.- Đại diện ban kiểm phiếu (……….) nói rõ thể lệ bầu cử .- Tiến hành bầu cử.-
— Xem thêm —
Từ khóa: