Đạo đức Đề bài:ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NH IQUỐC TẾ (Phần 2)

Số trang: 3
Mã số: 523833
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 3
Sao chép
Đạo đức (tiết 20)
Đề bài: ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI
QUỐC TẾ (t2)
I.Mục tiêu:
-Củng cố lại nhng kiến thức đã học ở tiết1
-Hs thể hiện quyn được bày tỏ , được thu nhận thông tin, dược kết
giao bạn bè với thiếu nhi các nước
II.Chuẩn bị:
-V bài tập đạo đức
-Các bài hát, bài thơ, kể chuyện về tình đoàn kết với thiếu nhi quốc
tế
III.Các hoạt động dạy học:
Tiến trình
dạy học
Hoạt động của thầy Hoạt động của
trò
Khởi
động
-Cả lớp hát bài: “ Thiếu nhi thế giới
liên hoan”
-cả lớp cùng hát
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
(2 phút)
A.Bài cũ
(5 phút)
B.Bài
mới:
HĐ 1:
Giới thiệu
nhng
sáng tác,
nhng tư
liệu đã
sưu tầm
-Đoàn kết với thiếu nhi quốc tế
-Gv nêu câu hỏi:
+Vì sao chúng ta cần phải đoàn kết,
hữu nghị với thiếu nhi quốc tế?
+Các em đã làm những việc gì để
bày tỏ tình hữu nghị với thiếu nhi
quốc tế?
-Nhận xét
-Gt bài
-Mục tiêu: Tạo cơ hội cho hs
quyền được bày tỏ ý kiến, được thu
nhận thông tin, được tự do kết giao
bạn bè
-Tiến hành:
-Hs trưng bày tranh theo nhóm
-2 hs trả lời
-hoạt động theo
nhóm , trưng bày
tranh
-đại diện các
nhóm giới thiệu
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
được về
chủ đề đã
học
(8-10
phút)
HĐ2:
Viết thư
bày t
tình hữu
nghị với
thiếu nhi
quốc tế
(13-16
-Mời đại diện các nhóm báo cáo,
lớp lắng nghe
-Gv nhận xét, khen các nhóm đã
sưu tầm được nhiều tư liệu hoặc
nhng sáng tác tốt về các chủ đề
đoàn kết và hu nghị với thiếu nhi
quốc tế
-Mục tiêu: Hs bày tỏ tình cảm hữu
nghị với thiếu nhi quốc tế qua nội
dung thư
-Tiến hành:
-Hs viết thư cá nhân
-Gợi ý : Các em nên gửi thư cho
các bạn ở các nước đang gặp nhiều
khó khăn như: đói nghèo, dịch
bệnh, chiến tranh, thiên tai (động
tranh
-các bạn nhận
t
-hs tự viết thư
-5, 6 hs đọc
Tải xuống 5,000₫ (3 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-24 18:21:05
I.Mục tiêu: -Củng cố lại những kiến thức đã học ở tiết1 -Hs thể hiện quyền được bày tỏ , được thu nhận thông tin, dược kết giao bạn bè với thiếu nhi các nước II.Chuẩn bị: -Vở bài tập đạo đức -Các bài hát, bài thơ, kể chuyện về tình đoàn kết với thiếu nhi quốc tế III.Các hoạt động dạy học: Tiến trình dạy
— Xem thêm —