Giáo án hình học lớp 6 - Tiết 20. TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC

Lượt xem: 909
Số trang: 0
Mã số: 523073
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-22 01:36:17
tiêu : 1./ Kiến thức cơ bản : - Hiểu tia phân giác của một góc là gì ? - Hiểu đường phân giác của một góc là gì ? tiêu : 1./ Kiến thức cơ bản : - Hiểu tia phân giác của một góc là gì ? - Hiểu đường phân giác của một góc là gì ?
— Xem thêm —