Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật

Lượt xem: 1451
Số trang: 0
Mã số: 518215
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 0
Sao chép
Tài liệu chưa hiển thị phần xem trước tài liệu
Tải xuống 5,000₫ (0 trang)
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-17 18:51:02
HS nêu được những ảnh hưởng của nhân tố sinh tháinhiệt độ và độ ẩm môi trương đến các đặc điểm về hình thái, sinh lí và tập tính vủa sinh vật HS giat thích được sự thích nghi của sinh vaatj trong tự nhiên từ đó có biện pháp chăm sóc sinh vật thích hợp Rèn kĩ năng tư duy tổng hợp, suy luận, hoạt động nhóm. HS nêu được những ảnh hưởng của nhân tố sinh tháinhiệt độ và độ ẩm môi trương đến các đặc điểm về hình thái, sinh lí và tập tính vủa sinh vật HS giat thích được sự thích nghi của sinh vaatj trong tự nhiên từ đó có biện pháp chăm sóc sinh vật thích hợp Rèn kĩ năng tư duy tổng hợp, suy luận, hoạt động nhóm.
— Xem thêm —