Giáo án Vật lý lớp 7 : Tên bài dạy : TỔNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG HỌC.

Số trang: 6
Mã số: 517678
Loại file: PDF
Nhúng
Toàn màn hình
Thích
/ 6
Sao chép
TNG KẾT CHƯƠNG I : QUANG
HỌC.
A.MỤC TIÊU :
1.Kiến thức : -Cùng ôn lại, củng cố lại những kiến thức
bản liên quan đến sự nhìn thấy vật sáng, tính chất ảnh của một
vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm. Xác
định vùng nhìn thấy của gương phẳng. So sánh với vùng nhìn
thấy của gương cầu lồi.
2.K năng : V ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng và
vùng quan sát được trong gương phẳng.
B.CHUN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH.
GV : Vẽ sẵn trò chơi ô chdo GV chuẩn bhoặc trò chơi ô chữ
hình 9.3.
HS : Trả lời câu hỏi phần tự kiểm tra.
C.PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC.
Trực quan,( hthống hóa, khái quát hoá kiến thức đã học) dùng
li.
D.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
*ỔN ĐỊNH (1 phút).
*HOẠT ĐỘNG 1 : ÔN LẠI KIẾN THỨC BẢN.(15
phút)
I.TỰ KIỂM TRA.
-Yêu cu HS trả
li lần lượt từng
câu hi mà HS đã
chuẩn bị.
-GV hướng dẫn
HS thảo luận đi
đến kết quả đúng,
yêu cầu sửa chữa
nếu cần.
-HS trả lời lần lượt các câu hỏi phần tự
kiểm tra, HS khác bổ sung.
-HS tự sửa chữa nếu sai.
Đáp : 1-C ; 2-B ;
3-trong suốt, đồng tính, đường thẳng.
4- tia tới, pháp tuyến, góc tới.
5-Ảnh ảo, độ lớn bằng vật, ch gương
một khoảng bằng khoảng cách t vật đến
gương.
6-Giống : nh ảo.
-Khác : Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi nh
hơn ảnh ảo tạo bởi gương phẳng.
7-Khi một vật gần sát gương.Ảnh này lớn
hơn vật.
LIÊN HỆ QUẢNG CÁO 0906.345.800
8--Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm không
hứng được trên màn chắn và lớn hơn vật.
-nh o tạo bởi gương cầu lồi, không hứng
được trên màn chắn và bé hơn vật.
-nh ảo tạo bởi gương phẳng không hứng
được trên màn chắn và bằng vật.
9-Vùng nhìn thấy trong gương cầu lồi lớn
hơn vùng nhìn thấy trong ơng phẳng
cùng kích thước.
*.HOT ĐỘNG 2 : VẬN DỤNG.( 20 PHÚT)
II.VẬN DỤNG.
-Yêu cầu HS trả lời câu hỏi C1
bằng cách vvào vở, gi một HS
lên bảng vẽ.
Vùng
nhìn thấy
S
1 c
S
1
’và
S
2
-HS làm việc cá nhân trả
lời C1.
+Với phần a :
-Vảnh của điểm S
1
, S
2
tạo
bởi gương phẳng có thể vẽ
theo 2 cách.
Lấy S
1
đối xứng vi S
1
BẤM ĐỂ XEM THÊM
Thông tin tài liệu
Ngày đăng: 2013-04-17 19:07:53
A.MỤC TIÊU : 1.Kiến thức : -Cùng ôn lại, củng cố lại những kiến thức cơ bản liên quan đến sự nhìn thấy vật sáng, tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng. So sánh với vùng nhìn thấy của gương cầu lồi. 2.Kỹ năng : Vẽ ảnh
— Xem thêm —